Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 1 av 1, viser 6 poster av 6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


<< bakover | framover >>
Oppslagsform Kommune
Gammelinkenttä Sør-Varanger
Grapinsaari Storfjord
Grapinsaari Storfjord
Grinerinvitikkä Porsanger
Guldmanninjärvi Porsanger
Gylsmeiviikka Sør-Varanger

Månedens stedsnavn

Hukka-navn

Ordet hukka (i stedsnavn) betyr ‘ulv’. Dyrenavnet hukka er fra gammelt brukt i østfinske og nordfinske dialekter og i karelsk, og det er også vanlig i kvensk og meänkieli og i andre østersjøfinske slektsspråk. Ordet hukka kan også ha mange andre betydninger, bl.a. ‘tap, svinn, undergang’. Den betydninga er for øvrig ofte ført opp først i ordbøkene, og noen ganger også som den eneste. På kvensk har vi f.eks. uttrykket se meni hukhaan som betyr at noe er borte eller forsvunnet, eller gikk i vasken.

I finsk, meänkieli og kvensk er hukka også brukt som synonym til susi ‘ulv’.

Opprinnelig er hukka ei omskriving for et annet navn på det aktuelle dyret, eller det vi kaller noanavn. På norsk kalles jo ulven også for «gråbein» og «varg». Slike omskrivinger blei brukt når man måtte vokte seg for å såre eller påkalle et dyr som man hadde respekt for, eller var redd for; da var den beste beskyttelsen å ikke bruke dyret sitt rette navn.

I Kartverket sitt Norgeskart.no er det ti navn med forleddet Hukka-, ni av navna er i Troms og Finnmark. Det tiende navnet, Hukkaso, er i Trysil i Hedmark, i det aktuelle «ulvefylket». Navnet er kategorisert som et «norsk navn». Men navnet er skogfinsk, og etterleddet so er ei fornorsking eller omskriving av ordet suo ‘myr’. (I kvensk brukes ordet jänk(k)ä for myr.)

Skrivemåten av de skogfinske navna følger norske rettskrivingsprinsipp (jf. § 4 i lov om stadnamn). En kan være enig eller uenig i dette prinsippet, men slik er loven og praksisen. Vi har også andre slike «ulvenavn» på Finnskogen, bl.a. Hokkamænsuo, som er navn på ei myr i Kongsvinger. Om vi skulle ha normert skrivemåten etter finske (og kvenske) skriveregler, så ville det blitt Hukkamäensuo (hukka ‘ulv’, mäen av mäki ‘bakke’, suo ‘myr’). 

Det finnes mange hundre navn med forleddet Hukka- i Finland (Karttapaikka), og også flere i Sverige (Ortnamnsregisteret). I denne databasen er det registrert 15 navn med Hukka- til forledd, og fire navn der forleddet er Hukan- (genitiv), f.eks. Hukanaapa (aapa ‘stor myr’) i Sør-Varanger og Hukanjärvi i Nordreisa. 

I bygda Børselv/Pyssyjoki i Porsanger finnes en eiendom som har navn på norsk og kvensk, nemlig Ulveskog og Hukkaruto (ruto ‘skog). Både norsk og kvensk skrivemåte er vedtatt. Dette eiendomsnavnet er nok et tidligere naturnavn. En som er vokst opp der fortalte at mor hans, som var født i 1922, som barn hadde sett at sauene blei jaget av ulv et stykke lenger oppe i bygda. Både bønder og jegere var hele tida på vakt for ulv som kunne nærme seg. Folk meinte at ulven kunne komme nært bygda; i Hukkaruto var det tett bjørkeskog på 1920-tallet.    

Som nevnt brukes også susi om ulven; vi har stedsnavn som Susilampi (lampi ‘tjern’) i Sør-Varanger, norsk parallellnavn er Ulvetjørna.     

 

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.