Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 15 av 17, viser 500 poster av 8489
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Oppslagsform Kommune
Sisäpäänjoki Vadsø
Sisäpääntie Vadsø
Sisävuorkkulahti Nordreisa
Sitnupää Porsanger
Sitnupää Porsanger
Sitnutieva Storfjord
Sitnutieva Storfjord
Sitnutievanjurma Storfjord
Sitsijärvi Sør-Varanger
Sitsiniemi Sør-Varanger
Sitsioja Sør-Varanger
Sitsipahta Sør-Varanger
Sitsivuono Sør-Varanger
Siuluniemi Storfjord
Siuranjoki Nordreisa
Siuranjärvi Nordreisa
Siurankuoppa Nordreisa
Siuranmukka Nordreisa
Siurannenä Nordreisa
Siuranpyörret Nordreisa
Siuransaari Nordreisa
Siuransuanto Nordreisa
Siuranvaara Nordreisa
Skaarfvankka Kåfjord
Skaarfvankka Kåfjord
Skaiti Alta
Skaiti Alta
Skaiti Sør-Varanger
Skaiti Storfjord
Skaitinjoki Nordreisa
Skaitinkuru Storfjord
Skaitintörmä Storfjord
Skaittivaara Nordreisa
Skaittivuoma Nordreisa
Skallankrunni Sør-Varanger
Skalvijängät Porsanger
Skalvijärvi Porsanger
Skarfalaassa Porsanger
Skarffalaassa Alta
Skarkkunlaiva Porsanger
Skarnoutsanjänkä Sør-Varanger
Skarnoutsantieva Sør-Varanger
Skarvijärvi Tana
Skierrisokka Porsanger
Skilttupahta Sør-Varanger
Skinskivaara Porsanger
Skjævanjärvet Sør-Varanger
Skopinjänkkä Porsanger
Skoppi Porsanger
Skuorajärvi Porsanger
Skuukanvaara Porsanger
Skuukejärvi Sør-Varanger
Skuukekoppa Sør-Varanger
Skuukekuolppuna Sør-Varanger
Skuukeröija Sør-Varanger
Sleetu Storfjord
Sleetunalusta Storfjord
Sleetunkenttä Storfjord
Slero Kvænangen
Slerojoki Kvænangen
Sleronranta Kvænangen
Slerovaara Kvænangen
Slettumintörmä Storfjord
Šletujoki Kåfjord
Slingerplassi Alta
Slootanjärvi Porsanger
Slootanvaaranalus Porsanger
Smellasaari Sør-Varanger
Smerviikanjoki Sør-Varanger
Smerviikanniitty Sør-Varanger
Smerviikka Sør-Varanger
Smervuono Porsanger
Smervuono Porsanger
Smervuononjoki Porsanger
Smoopakki Vadsø
Smurttilantto Nordreisa
Smörpakinjänkkä Vadsø
Smörpakki Vadsø
Snaltutörmä Storfjord
Snuipanpahta Porsanger
Sofianhuone Kvænangen
Sofiankenttä Kvænangen
Soiketanjoki Storfjord
Soiketanouanjoki Storfjord
Soiketanouta Storfjord
Soiketanouta Storfjord
Sokelma Alta
Sokkeritoppi Alta
Sokkeritoppi Storfjord
Sokkerivaara Sør-Varanger
Sokkukenttä Storfjord
Sokkulasjärvi Porsanger
Sokkuniemi Storfjord
Sokkuvuono Porsanger
Sokkuvuono Nordreisa
Sokkuvuononpörä Porsanger
Sokolmi Sør-Varanger
Sokolmi Sør-Varanger
Sokolmi Sør-Varanger
Sokolmi Sør-Varanger
Sokolminsaari Sør-Varanger
Sokolminsaari Sør-Varanger
Sokolminsaari Sør-Varanger
Solalaassa Vadsø
Solaniemi Vadsø
Solluvaara Tana
Solmijärvi Kvænangen
Šolpahta Nordreisa
Šolppi Storfjord
Somajärvi Nordreisa
Sommeri Sør-Varanger
Sommerinmukka Sør-Varanger
Sommerinsaari Sør-Varanger
Sonnijoki Sør-Varanger
Sonnijänkkä Vadsø
Sonnijänkäntie Vadsø
Sonnijärventunturi Sør-Varanger
Sonnijärvi Sør-Varanger
Sonnijärvi Vardø
Sonninhinkalo Vadsø
Sonninhinkalo Sør-Varanger
Sonninhinkalonjärvi Sør-Varanger
Sonninhinkalonniemi Sør-Varanger
Sonnittenjärvi Vardø
Sonnokenttä Kvænangen
Sonnokentäntörmä Kvænangen
Sonsarinluokka Nordreisa
Sopajärvi Vardø
Sopenperä Nordreisa
Soppu Alta
Sopulivaara Kvænangen
Sopuniemi Nordreisa
Sorisniva Alta
Sorjapää Sør-Varanger
Sorju Sør-Varanger
Sorjumukka Sør-Varanger
Sorjuniemi Sør-Varanger
Sorkusenjärvet Porsanger
Sorkusenoja Porsanger
Sorkusentieva Porsanger
Sormijärvenjoki Sør-Varanger
Sormijärvenprakka Sør-Varanger
Sormijärvi Sør-Varanger
Sormijärvi Sør-Varanger
Soro Alta
Šorojärvet Kvænangen
Soronpäälysjärvi Porsanger
Šorovaara Kvænangen
Šorovuoma Kvænangen
Šorppa Storfjord
Sorra Lyngen
Sorrujänkät Tana
Sorrukenttä Tana
Sorruvaara Tana
Sorvusruđonoja Porsanger
Sorvusruto Porsanger
Šoskinharju Nesseby
Šoskinjänkät Nesseby
Šoskinjärvet Nesseby
Šoskinoja Nesseby
Šoskinvaara Nesseby
Sotkanmäki Sør-Varanger
Sotkavuopio Alta
Soukanjoki Nesseby
Soukkajänkkä Sør-Varanger
Soukkajärvi Sør-Varanger
Soukkalaassa Sør-Varanger
Soukkaniemi Sør-Varanger
Soukkapahta Sør-Varanger
Soukkavuono Sør-Varanger
Sovanjänkkä Vardø
Spannijoki Nordreisa
Spannikorsa Nordreisa
Spannivaara Nordreisa
Spannivuoma Nordreisa
Speinijoki Storfjord
Speinijärvet Storfjord
Speininhumppi Storfjord
Spierkkujoenlakso Tana
Spierkkujoki Tana
Spierkkujoki Tana
Spierkkujänkä Tana
Spierkkujärvet Tana
Spierkkukuru Tana
Spierkkuoja Tana
Spierkkuvaara Tana
Staalihamari Porsanger
Staalojoki Vadsø
Staalojärvet Vadsø
Staalukarku Storfjord
Staaluvankka Storfjord
Staaluvankka Storfjord
Staatinkaivo Kvænangen
Staffu Storfjord
Staffuranta Kåfjord
Staguniemi Nordreisa
Stangensaari Alta
Stankamukka Kvænangen
Staurunmella Porsanger
Staurunmellanjänkkä Porsanger
Stefanuksenvankka Kåfjord
Stelli Nordreisa
Stenpakki Sør-Varanger
Stevelärtintörmä Kvænangen
Stikuntavaara Kvænangen
Stokmurjärvi Sør-Varanger
Stokmurjärvi Nesseby
Stokmuroivi Nesseby
Stongan Saarijärvi Sør-Varanger
Stonka Sør-Varanger
Stopukenttä Storfjord
Stranni Sør-Varanger
Strimppa Sør-Varanger
Stuorssi Nordreisa
Stuursletti Kåfjord
Ställejärvi Sør-Varanger
Ställi Storfjord
Ställinjurma Storfjord
Suanto Nordreisa
Sueikkajärvi Kvænangen
Suenlahti Lyngen
Šuijoki Porsanger
Šuijovensuu Porsanger
Suislahti Alta
Suislahti Alta
Suitsemajärvi Sør-Varanger
Sukkalantto Porsanger
Sukuvaara Tana
Sulkajänkkä Kvænangen
Sullujärvi Alta
Sulluniemi Storfjord
Sulluvaara Tana
Suluniemi Storfjord
Suluvaara Vadsø
Suluvaara Nesseby
Suluvaarantie Vadsø
Šuluvuono Kvænangen
Šuluvuono Kvænangen
Šuluvuononmukka Kvænangen
Šuluvuononniemenmatala Kvænangen
Šuluvuononniemi Kvænangen
Šuluvuononranta Kvænangen
Šuluvuononväylä Kvænangen
Sulveri Sør-Varanger
Sulverimukka Sør-Varanger
Sulveripahta Sør-Varanger
Sumppari Sør-Varanger
Sumppulahti Porsanger
Sungarinsaari Alta
Sunkonsaari Alta
Sunti Vardø
Suoinujoentörmä Storfjord
Suoinujoki Storfjord
Suoinunjänkkä Storfjord
Suoinunkylki Storfjord
Suoinuntörmä Storfjord
Suoinuorta Storfjord
Suokalma Porsanger
Suokalmannuora Porsanger
Suokkapakki Sør-Varanger
Suokolma Porsanger
Suoksalo Nordreisa
Suolajoki Nordreisa
Suolajärvi Porsanger
Suolakenttä Alta
Suolakenttä Alta
Suolakentänniemi Alta
Suolakkavankka Storfjord
Suolakuru Storfjord
Suolffas Porsanger
Suoli Nordreisa
Suolijärvi Sør-Varanger
Suolovuoma Kautokeino
Suolujärvi Porsanger
Suoluvaara Porsanger
Suoluvaara Tana
Suoluvuono Porsanger
Suoluvuono Porsanger
Suoluvuononjärvi Porsanger
Suomen Heikki Storfjord
Suomenniemi Nordreisa
Suonijänkkä Storfjord
Suonijärvi Sør-Varanger
Suonju Storfjord
Suoppaniemi Nordreisa
Suoppujänkkä Tana
Suoppujänkä Sør-Varanger
Suoppukalto Tana
Suoppuniemi Sør-Varanger
Suoppuniemi Tana
Suoppupahta Sør-Varanger
Suoppuranta Sør-Varanger
Suopusjoki Vadsø
Suorukka Alta
Suppikuru Kvænangen
Suppikurunranta Kvænangen
Suppilahti Storfjord
Surju Sør-Varanger
Surjumukka Sør-Varanger
Surjuniemi Sør-Varanger
Surkkatunturi Sør-Varanger
Surmaatinjärvi Tana
Surmaatinkuru Tana
Surmaatinoja Tana
Surmaatti Tana
Surmajänkkä Storfjord
Surmajärvi Sør-Varanger
Surmakuru Nordreisa
Surmalahti Storfjord
Surukka Alta
Surukkajänkä Sør-Varanger
Surukkajärvi Sør-Varanger
Surukkalompola Sør-Varanger
Susilampi Sør-Varanger
Sutijoensuu Vadsø
Sutijoki Vadsø
Sutijärvi Vadsø
Sutiniemenjänkä Vadsø
Sutiniemi Vadsø
Sutitunturi Vadsø
Sutitunturintie Vadsø
Sutuvuono Kvænangen
Sutuvuononjoki Kvænangen
Sutuvuononjärvet Kvænangen
Sutuvuononperä Kvænangen
Sutuvuononperä Kvænangen
Suuri Horosvaaki Sør-Varanger
Suurniemi Nordreisa
Suutari Nordreisa
Suutusjärvi Sør-Varanger
Suvanto Alta
Suvijoki Nesseby
Suvijärvenjänkät Nesseby
Suvijärvi Nesseby
Suviniemi Porsanger
Svaanviikki Sør-Varanger
Svartaksla Sør-Varanger
Svenskesteinpukta Sør-Varanger
Sylttivuono Båtsfjord
Sylttivuono Båtsfjord
Sylttivuononjoki Båtsfjord
Synströminkumpu Alta
Sysihautajärvi Porsanger
Sysihautakuru Porsanger
Sysihautalantto Porsanger
Sysihautaluokka Porsanger
Syvähauta Vadsø
Syvähauvanjänkkä Vadsø
Syväjärvenjoki Sør-Varanger
Syväjärvi Alta
Syväjärvi Sør-Varanger
Syväjärvi Nordreisa
Syväkoppa Porsanger
Syväkuoppa Nordreisa
Syväkuru Sør-Varanger
Syväkuru Sør-Varanger
Syväkuru Vadsø
Syväkuru Sør-Varanger
Syväkurujoki Sør-Varanger
Syvälantto Nordreisa
Syvämukka Alta
Syvänkurunjänkä Sør-Varanger
Syvätkurut Sør-Varanger
Syyrykopanalka Porsanger
Syyrykopanjänkkä Porsanger
Syyrykopanjärvi Porsanger
Syyrykopanniemi Porsanger
Syyrykoppa Porsanger
Syyrysuanto Nordreisa
Syörränlahti Sør-Varanger
Säkkijärvi Sør-Varanger
Säkkimukka Kvænangen
Säks-o-nitti Sør-Varanger
Šätnittieva Porsanger
Säyrilahti Kvænangen
Sääskimukka Storfjord
Sölveri Sør-Varanger
Šööholma Nesseby
Šööholmankrunni Nesseby
Šööholmansaari Nesseby
Taaknaksenkarko Porsanger
Taaknas Porsanger
Taalasjänkä Sør-Varanger
Taali Alta
Taali Kvænangen
Taali Vadsø
Taalinkämppä Kvænangen
Taalinpakki Vadsø
Taalinsuvanto Kvænangen
Taalunjänkkä Nordreisa
Taamasjoenjärvi Sør-Varanger
Taamasjoenkrunni Sør-Varanger
Taamasjoki Sør-Varanger
Taana Tana
Taananjoensilta Tana
Taananjoki Tana
Taanansilta Tana
Taananvuono Tana
Taaninsuanto Porsanger
Taarijärvi Vadsø
Taaropoto Kvænangen
Taatsijoki Sør-Varanger
Taatsikopanjärvi Sør-Varanger
Taatsikoppa Sør-Varanger
Tahkokeila Vardø
Tahkokuru Tana
Tahkuvankka Nordreisa
Tahonveivi Storfjord
Tahonveivi Storfjord
Tahtikilva Porsanger
Taifhaanilo Storfjord
Taihvaankurunkenttä Alta
Taimenjärvi Sør-Varanger
Taimenoja Sør-Varanger
Tainakkojärvi Sør-Varanger
Tainakonuimajärvi Sør-Varanger
Taipale Vadsø
Taipale Lyngen
Taivhaankuru Alta
Takahaaki Tana
Takahaakit Vadsø
Takajänkkä Vadsø
Takajänkkä Vardø
Takajänkkä Vadsø
Takajänkänpäri Vadsø
Takaniitty Nordreisa
Takaniitty Nordreisa
Takanjänkänpäri Vadsø
Takapuolenjänkät Nordreisa
Takkakuru Tana
Taljajänkkä Nordreisa
Taljalantto Nordreisa
Taljalanttu Nordreisa
Tallavaaranniity Vadsø
Talmulahti Alta
Talmulahti Alta
Taloniva Alta
Talonmella Alta
Talonsaari Alta
Talonsaari Alta
Talosvankanjoki Kåfjord
Talosvankanjärvi Kåfjord
Talosvankanniemi Kåfjord
Talosvankka Kåfjord
Talosvankka Kåfjord
Talsa Tana
Talsankolpeno Tana
Talvihaasia Nordreisa
Talvikenttä Nordreisa
Talvikuru Kvænangen
Talvisija Nordreisa
Talvisija Nordreisa
Talvisijanlaatas Porsanger
Talvisijanmukka Porsanger
Talvisijantieva Porsanger
Talvitie Vadsø
Tammakkojärvi Sør-Varanger
Tammavankka Storfjord
Tammukkajoki Nordreisa
Tammukkajärvet Nordreisa
Tammukkajärvi Porsanger
Tammukkajärvi Storfjord
Tammukkajärvi Kvænangen
Tammukkajärvi Nordreisa
Tammukkasuanto Nordreisa
Tammukkatörmä Storfjord
Tamppikallio Sør-Varanger
Tamppikallio Sør-Varanger
Tampukkajärvi Porsanger
Tampurinpahta Sør-Varanger
Tanelikenttä Lyngen
Tanelikuru Nordreisa
Tanelinjärvi Vadsø
Tanelinkenttä Tana
Tanelintörmä Tana
Tanganen Kvænangen
Tangansilta Alta
Tangasenlaassa Kvænangen
Tangasenpoot Kvænangen
Tangasenranta Kvænangen
Tangasenrässi Kvænangen
Tangasensaari Kvænangen
Tangasvaara Sør-Varanger
Tanko Alta
Tanko Sør-Varanger
Tankomatala Sør-Varanger
Tappeluskenttä Nordreisa
Tappolahti Alta
Taralssinkammikummu Sør-Varanger
Tarhasaari Alta
Tarkanjoki Storfjord
Taunusaari Porsanger
Tavijoenkuru Vadsø
Tavijoenmukka Vadsø
Tavijoki Vadsø
Taviriuna Sør-Varanger
Telttakuru Vadsø
Temppelitunturi Sør-Varanger
Tenojoensilta Tana
Tenojoki Tana

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.