Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 5 av 17, viser 500 poster av 8489
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Oppslagsform Kommune
Narkkasiiti Nordreisa
Naustii Nordreisa
Naustiniemen kuoppa Nordreisa
Naustiniemen suanto Nordreisa
Naustiniemi Nordreisa
Navvari Nordreisa
Niemi Nordreisa
Niemijärvi Nordreisa
Niemenranta Nordreisa
Niemi Nordreisa
Nieminiitty Nordreisa
Niileksenmettä Nordreisa
Niileksenniitty Nordreisa
Niittyluokka Nordreisa
Niittystaffu Nordreisa
Nikinniemi Nordreisa
Nikkamukka Nordreisa
Nikolaksensuanto Nordreisa
Nikkulasjänkkä Nordreisa
Nikolaksenkenttä Nordreisa
Nikunmukankenttä Nordreisa
Nilla Nordreisa
Nimismiehenjärvi Nordreisa
Niva Nordreisa
Määskuoppa Nordreisa
Mätäskuoppa Nordreisa
Nivanmella Nordreisa
Nivanuitto Nordreisa
Noski Nordreisa
Noskinkylki Nordreisa
Noskinnokka Nordreisa
Nulkkuvaara Nordreisa
Nullukenttä Nordreisa
Nuora Nordreisa
Nuora Nordreisa
Nuortta-Haltii Nordreisa
Nurmi Nordreisa
Nykäsenpelto Nordreisa
Nurjunreikä Nordreisa
Nurjusuanto Nordreisa
Nurmenuitto Nordreisa
Nurmensuanto Nordreisa
Nurmensaura Nordreisa
Nurmenniva Nordreisa
Nurmenmettä Nordreisa
Nurmen Ylisuanto Nordreisa
Nurmen Alasuanto Nordreisa
Näveri Nordreisa
Ojaniitty Nordreisa
Ojaniitty Nordreisa
Ollinkenttä Nordreisa
Ollinkenttä Nordreisa
Ollinsaura Nordreisa
Onnikivi Nordreisa
Oris-Halttii Nordreisa
Ortta Nordreisa
Oskarinhaara Nordreisa
Oskarinkuoppa Nordreisa
Oskarinkuoppa Nordreisa
Oskarnessi Nordreisa
Outa Nordreisa
Outavierhiinen Nordreisa
Pajakuru Nordreisa
Paali Nordreisa
Paalinuitto Nordreisa
Paalisaari Nordreisa
Paalisaari Nordreisa
Paasinkorva Nordreisa
Paasinkorvanmettä Nordreisa
Paasinkorvansuanto Nordreisa
Paontakusta Nordreisa
Pahtajoki Nordreisa
Pahtajärvi Nordreisa
Pahtakorsa Nordreisa
Pahtakorsanjoki Nordreisa
Pahtakuopanniva Nordreisa
Pahtakuopansilta Nordreisa
Pahtakuopanvaara Nordreisa
Pahtakuoppa Nordreisa
Pahtakuoppa Nordreisa
Pahtavaara Nordreisa
Pahtouta Nordreisa
Pahtakuoppa Nordreisa
Pahtanenä Nordreisa
Pahtatieva Nordreisa
Paijjuluokka Nordreisa
Paisiiti Nordreisa
Paisiitinkenttä Nordreisa
Paisiitinmettä Nordreisa
Paisiitintörmä Nordreisa
Paiskinjärvi Nordreisa
Pajanstaffu Nordreisa
Pajujänkkä Nordreisa
Pakkanen Nordreisa
Pakkasen Alasuanto Nordreisa
Pakkasenkorva Nordreisa
Pakkasenniska Nordreisa
Pakkasenniva Nordreisa
Palkkisoivi Nordreisa
Palkkisriiti Nordreisa
Palkkisvaara Nordreisa
Pallonriiti Nordreisa
Pallopahta Nordreisa
Pallopahta Nordreisa
Paloniemi Nordreisa
Palotieva Nordreisa
Palotievanniitty Nordreisa
Palovaara Nordreisa
Palovirrankenttä Nordreisa
Patokorva Nordreisa
Patomella Nordreisa
Patosija Nordreisa
Patosijankari Nordreisa
Patosijansuanto Nordreisa
Patoäijä Nordreisa
Paukkahoola Nordreisa
Pauli Nordreisa
Peetinjorma Nordreisa
Peltoaita Nordreisa
Peltosaura Nordreisa
Penalaittakka Nordreisa
Penhartinkenttä Nordreisa
Penhartinkenttä Nordreisa
Penhartinsaura Nordreisa
Perttura Nordreisa
Pessijoki Nordreisa
Pessijoki Nordreisa
Pessijärvet Nordreisa
Pessimukka Nordreisa
Petäjäsaarenniva Nordreisa
Petäjäsaarensuanto Nordreisa
Petäjäsaari Nordreisa
Petäjäsaari Nordreisa
Pikku-Heikun jänkkä Nordreisa
Pikkukaalis Nordreisa
Pikkujyppyrä Nordreisa
Pikkukarisaari Nordreisa
Pikkukuoppa Nordreisa
Pikkukuru Nordreisa
Pikkuluokka Nordreisa
Pikkuniemi Nordreisa
Pirkanjärvet Nordreisa
Pirri-Antin lautta Nordreisa
Pirri-Antin ranta Nordreisa
Piruhauanjänkkä Nordreisa
Pirunkuru Nordreisa
Pitkäjänkkä Nordreisa
Pikku-Mollis Nordreisa
Pikku-Rovi Nordreisa
Pikkuniitty Nordreisa
Pikkuniityn pelto Nordreisa
Pikkuniitty Nordreisa
Pikkuriiti Nordreisa
Pikkusaura Nordreisa
Pikkuskaiti Nordreisa
Pilli Nordreisa
Pilliniitty Nordreisa
Piru-Pekan saari Nordreisa
Pess-Inkan kenttä Nordreisa
Pikku Sautsisvaara Nordreisa
Pikku-Anikka Nordreisa
Pikkurautajoki Nordreisa
Pitkäjänkkä Nordreisa
Pitkäjänkkä Nordreisa
Pitkäjärvi Nordreisa
Pitkäjärvi Nordreisa
Pitkänjärvenjänkät Nordreisa
Pitkäselkä Nordreisa
Pitkäpahta Nordreisa
Pitkätieva Nordreisa
Pohjakeino Nordreisa
Pohjimainenkeino Nordreisa
Pikkuskaitinjänkät Nordreisa
Pollo Nordreisa
Pollo Nordreisa
Polsa Nordreisa
Pirrikivivaara Nordreisa
Pirrikivi Nordreisa
Polttihaka Nordreisa
Ponnikkalahti Nordreisa
Ponnikkasaari Nordreisa
Porohenko Nordreisa
Porojoki Nordreisa
Porokaarre Nordreisa
Porokaarret Nordreisa
Porokari Nordreisa
Porokarinniska Nordreisa
Porokarinniva Nordreisa
Porokarinranta Nordreisa
Porokarinrotko Nordreisa
Porokarinrutu Nordreisa
Porokarinsuanto Nordreisa
Porokarinveltta Nordreisa
Porokenttä Nordreisa
Porokentänouta Nordreisa
Possulahti Nordreisa
Potka Nordreisa
Potkanjoki Nordreisa
Potkanniemi Nordreisa
Potkannivat Nordreisa
Potkansaari Nordreisa
Potkavankanjoki Nordreisa
Potkanvankka Nordreisa
Pruukinvaara Nordreisa
Puidisnunni Nordreisa
Pulkkatieva Nordreisa
Punanenkivi Nordreisa
Puolansiiti Nordreisa
Puntta Nordreisa
Puntansuanto Nordreisa
Puntansuanto Nordreisa
Puntanjoki Nordreisa
Puntanvankka Nordreisa
Puntankoski Nordreisa
Puntankoski Nordreisa
Puntankurkkii Nordreisa
Puntansuannonmettä Nordreisa
Puntankosket Nordreisa
Puntanniemi Nordreisa
Puntanjärvi Nordreisa
Puntankartano Nordreisa
Puntan Määskuoppa Nordreisa
Purkenttä Nordreisa
Puuhakko Nordreisa
Puurakivi Nordreisa
Pyhä(t)haassii(t) Nordreisa
Raisin komuuni Nordreisa
Raisin piäs Nordreisa
Raisin suokkana Nordreisa
Pyörevä Nordreisa
Pyörevätieva Nordreisa
Pärkmuui Nordreisa
Pärkmuuisilta Nordreisa
Päälikeino Nordreisa
Päälimmäinenkeino Nordreisa
Päälisjärvi Nordreisa
Reitarinkenttä Nordreisa
Päärinkenttä Nordreisa
Päärinkentänriiti Nordreisa
Raakkasjoki Nordreisa
Raakkasjärvi Nordreisa
Raakkasvaara Nordreisa
Raappanankenttä Nordreisa
Raappanankenttä Nordreisa
Raappanankuppa Nordreisa
Raikkujärvi Nordreisa
Rajapelto Nordreisa
Rajatörmä Nordreisa
Raasivankka Nordreisa
Repotieva Nordreisa
Raktu Nordreisa
Raktu Nordreisa
Raktu Nordreisa
Rantakenttä Nordreisa
Rantasuova Nordreisa
Rapakkouitto Nordreisa
Rapakkouitto Nordreisa
Rauma Nordreisa
Rauma Nordreisa
Raumavuono Nordreisa
Rausaari Nordreisa
Rautajoki Nordreisa
Rautakenttä Nordreisa
Rautakuru Nordreisa
Rautakurunvaara Nordreisa
Rautasuova Nordreisa
Rautatörmä Nordreisa
Rautila Nordreisa
Rautilankuoppa Nordreisa
Rautilanranta Nordreisa
Rautilansuanto Nordreisa
Repokuru Nordreisa
Repopesäkuru Nordreisa
Reponenä Nordreisa
Resvaara Nordreisa
Riekki Nordreisa
Rieppis Nordreisa
Rieppis Nordreisa
Riidinalus Nordreisa
Riimakoppi Nordreisa
Riitasaari Nordreisa
Riiti Nordreisa
Riiti Nordreisa
Riitikenttä Nordreisa
Riitikenttä Nordreisa
Ringkuoskatabakken Nordreisa
Rippilahti Nordreisa
Rippisiiti Nordreisa
Ristipahta Nordreisa
Ritumellanoja Nordreisa
Rongmuui Nordreisa
Routaksenmella Nordreisa
Roantörmä Nordreisa
Runganjärvi Nordreisa
Runganvankanjärvi Nordreisa
Runganvankanpohja Nordreisa
Runganvankka Nordreisa
Runka Nordreisa
Ruonaskorsa Nordreisa
Ruonastörmä Nordreisa
Ruonasvaara Nordreisa
Ruottikaniemi Nordreisa
Ruottu Nordreisa
Ruunaharju Nordreisa
Ruunajärvi Nordreisa
Ryslaassa Nordreisa
Ryssä(n)pahta Nordreisa
Ryssäntieva Nordreisa
Riekinvaara Nordreisa
Sahavankka Nordreisa
Routas Nordreisa
Routaskuru Nordreisa
Ruosteskuru Nordreisa
Saala Nordreisa
Saarensuanto Nordreisa
Saari Nordreisa
Saarennuora Nordreisa
Saari Nordreisa
Saari Nordreisa
Saarentie Nordreisa
Saarenmettä Nordreisa
Saarensuanto Nordreisa
Saarisuanto Nordreisa
Saarisuanto Nordreisa
Saarisuanonsuanto Nordreisa
Siuranjoki Nordreisa
Saarisuanonkuoppa Nordreisa
Saarisuanonmettä Nordreisa
Saha Nordreisa
Sahajoki Nordreisa
Sahamestarinjänkkä Nordreisa
Sahankuoppa Nordreisa
Sahanniva Nordreisa
Sahanvankanjärvet Nordreisa
Saitamukka Nordreisa
Saksortta Nordreisa
Salla Nordreisa
Sallasaarennuora Nordreisa
Sallasaari Nordreisa
Sammakka Nordreisa
Sammakkolanttu Nordreisa
Sammaljoki Nordreisa
Sammalouta Nordreisa
Sammalouta Nordreisa
Sammalvankka Nordreisa
Yli-Sammalouta Nordreisa
Yli-Sammalvankka Nordreisa
Sappi Nordreisa
Sapenjänkät Nordreisa
Sapenkenttä Nordreisa
Sapenmettä Nordreisa
Sapenmettänjänkät Nordreisa
Sapenniemi Nordreisa
Sapenniska Nordreisa
Sapenrova Nordreisa
Sapenrutu Nordreisa
Sapensuanto Nordreisa
Yli-Sappi Nordreisa
Sapenperä Nordreisa
Saurakeläs Nordreisa
Sautsisjoki Nordreisa
Sautsisjoensuu Nordreisa
Sautsisjoenranta Nordreisa
Sautsiskurkkii Nordreisa
Sautsismettä Nordreisa
Sautsisouta Nordreisa
Sautsisvaara Nordreisa
Sautsisvaaranjänkät Nordreisa
Sautsisvankka Nordreisa
Sauttuniemi Nordreisa
Savijärvi Nordreisa
Savikoski Nordreisa
Savimukka Nordreisa
Savisilmä Nordreisa
Scaniastaffu Nordreisa
Seima Nordreisa
Seimajoki Nordreisa
Seiman Alasuanto Nordreisa
Seiman Ylisuanto Nordreisa
Seimankorsa Nordreisa
Seimanmella Nordreisa
Seimanniva Nordreisa
Seimansaari Nordreisa
Seimavaara Nordreisa
Seitijoki Nordreisa
Šelkaniitty Nordreisa
Seittivankka Nordreisa
Setteri Nordreisa
Setterinkuoppa Nordreisa
Siekkasaarennuora Nordreisa
Siekkasaari Nordreisa
Siekkavaara Nordreisa
Siepanniitty Nordreisa
Sieppo Nordreisa
Siikkujärvi Nordreisa
Siimuljänkkä Nordreisa
Saamelahti Nordreisa
Saamelahti Nordreisa
Siuransuanto Nordreisa
Siirasvaara Nordreisa
Siitijärvi Nordreisa
Siitioja Nordreisa
Siitivuononmuotka Nordreisa
Siitivuono Nordreisa
Sikkajoki Nordreisa
Sikkajärvi Nordreisa
Silleepahta Nordreisa
Sillajoki Nordreisa
Sillankuoppa Nordreisa
Sillannenä Nordreisa
Sillapahta Nordreisa
Sillavaara Nordreisa
Sillavankka Nordreisa
Sillipahta Nordreisa
Siltatörmä Nordreisa
Sirralaikkilantto Nordreisa
Sisäkaaja Nordreisa
Sisälahti Nordreisa
Sisäpää Nordreisa
Taljajänkkä Nordreisa
Sisävuorkkulahti Nordreisa
Siuranjärvi Nordreisa
Siurankuoppa Nordreisa
Siuranmukka Nordreisa
Siuranpyörret Nordreisa
Siuransaari Nordreisa
Siurannenä Nordreisa
Siuranvaara Nordreisa
Skaitinjoki Nordreisa
Skaittivaara Nordreisa
Skaittivuoma Nordreisa
Sokkuvuono Nordreisa
Somajärvi Nordreisa
Sikku Nordreisa
Sikkutieva Nordreisa
Taljalanttu Nordreisa
Smurttilantto Nordreisa
Šolpahta Nordreisa
Sonsarinluokka Nordreisa
Sopenperä Nordreisa
Sopuniemi Nordreisa
Spannijoki Nordreisa
Spannikorsa Nordreisa
Spannivaara Nordreisa
Spannivuoma Nordreisa
Staguniemi Nordreisa
Stelli Nordreisa
Stuorssi Nordreisa
Suoksalo Nordreisa
Suolajoki Nordreisa
Suoli Nordreisa
Surmakuru Nordreisa
Suurniemi Nordreisa
Suutari Nordreisa
Syväjärvi Nordreisa
Syväkuoppa Nordreisa
Syvälantto Nordreisa
Syyrysuanto Nordreisa
Taalunjänkkä Nordreisa
Tahkuvankka Nordreisa
Takaniitty Nordreisa
Takaniitty Nordreisa
Takapuolenjänkät Nordreisa
Taljalantto Nordreisa
Talvihaasia Nordreisa
Talvikenttä Nordreisa
Talvisija Nordreisa
Talvisija Nordreisa
Tammukkajoki Nordreisa
Tammukkajärvet Nordreisa
Tammukkajärvi Nordreisa
Tammukkasuanto Nordreisa
Tanelikuru Nordreisa
Tappeluskenttä Nordreisa
Tervakuru Nordreisa
Tervauuni Nordreisa
Tieva Nordreisa
Timperiniemi Nordreisa
Tissaltakanjoki Nordreisa
Tissaltakankuoppa Nordreisa
Tissaltakankurkkii Nordreisa
Tissaltakansaari Nordreisa
Tissaltakanvaara Nordreisa
Tissaltakka Nordreisa
Tivravankka Nordreisa
Tiyriiti Nordreisa
Tolpano Nordreisa
Tolpanojärvi Nordreisa
Tolpanonjänkkä Nordreisa
Tolpanotie Nordreisa
Tolppi Nordreisa
Tommakuppa Nordreisa
Tommavaara Nordreisa
Toris Nordreisa
Torisjoensuu Nordreisa
Torisjoki Nordreisa
Torisjoki Nordreisa
Torisjärvi Nordreisa
Toriskaisa Nordreisa
Torisvaara Nordreisa

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.