Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 7 av 17, viser 500 poster av 8489
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Oppslagsform Kommune
Kulpukkajänkä Tana
Kultaharju Sør-Varanger
Kultakalajärvi Sør-Varanger
Kultarunka Porsanger
Kultavaara Tana
Kumajoenlahti Vardø
Kumajoenportti Vardø
Kumajoki Vardø
Kumajuhta Vardø
Kumakki Vardø
Kumalahti Vardø
Kumamukka Vardø
Kumaniemennokka Vardø
Kumaniemi Vardø
Kumataali Vardø
Kumaveri Vardø
Kumaverinjoki Vardø
Kumpskaiti Nesseby
Kumpula Tana
Kumpula Tana
Kumpula Kvænangen
Kumpulanjärvi Tana
Kumpulankuru Tana
Kumpulanpakki Vadsø
Kuninkaanlahti Sør-Varanger
Kuninkaanpaalo Tana
Kuninkaanturvekammikuru Sør-Varanger
Kunnanjärvi Kvænangen
Kunnari Storfjord
Kunnarinmella Storfjord
Kunnarinmellanalusta Storfjord
Kunnarinmettä Storfjord
Kunnarinsaari Storfjord
Kunnarinsaari Storfjord
Kunnelijärvi Sør-Varanger
Kunttalaassa Vardø
Kuokantörmä Storfjord
Kuokkajurma Storfjord
Kuokkajänkkä Storfjord
Kuokkalantto Storfjord
Kuokki Storfjord
Kuokkilantto Storfjord
Kuokkirova Storfjord
Kuolas Kåfjord
Kuolasjoki Kåfjord
Kuolheenkuoppa Storfjord
Kuollutpahta Storfjord
Kuolpano Nordreisa
Kuolpanpää Nordreisa
Kuolpanvankanjoki Storfjord
Kuolpanvankanlahti Storfjord
Kuolpanvankka Storfjord
Kuolppunanjänkä Sør-Varanger
Kuommarsaarenlaassa Porsanger
Kuommarsaari Porsanger
Kuopanluokka Nordreisa
Kuopanojankuru Nordreisa
Kuoppa Alta
Kuoppakenttä Alta
Kuoppakenttä Alta
Kuoppalankuru Sør-Varanger
Kuoppalanmukka Sør-Varanger
Kuoppasaura Nordreisa
Kuopperkuru Porsanger
Kuoppi Nordreisa
Kuoratakanjärvi Porsanger
Kuoratakka Porsanger
Kuorkku Sør-Varanger
Kuoskatanniemi Storfjord
Kuoskatansaari Storfjord
Kuoskatta Storfjord
Kuoskatta Storfjord
Kuoskinluppo Porsanger
Kuoskinsaari Porsanger
Kuosmankiima Sør-Varanger
Kuosujoki Porsanger
Kuosujärvi Porsanger
Kuosuruto Porsanger
Kuosuvaara Porsanger
Kuosuvaaranjärvet Porsanger
Kuotrunlaatas Porsanger
Kuotsavuopio Lyngen
Kuotsmukka Nordreisa
Kuotsopinoja Nordreisa
Kuotsoppi Nordreisa
Kupanalla Nordreisa
Kupanjoki Storfjord
Kupanjänkkä Storfjord
Kupankenttä Nordreisa
Kupankuru Nordreisa
Kupanlalva Storfjord
Kupanoja Nordreisa
Kupanperä Nordreisa
Kupanperä Nordreisa
Kupantie Storfjord
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppajoki Storfjord
Kuppajärvi Nordreisa
Kupparinmukka Sør-Varanger
Kurajoki Kvænangen
Kurajoki Kvænangen
Kuramukka Alta
Kurjulahđenniemi Porsanger
Kurjulahti Porsanger
Kurkkiinalusniemi Porsanger
Kurkkiinjänkkä Porsanger
Kurkkiinjänkkähenko Porsanger
Kurkkiinkaulanen Porsanger
Kurkkiinkuoppa Nordreisa
Kurkkiinluokka Nordreisa
Kurkkiinsilta Nordreisa
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkio Alta
Kurkkio Tana
Kurkkionalus Porsanger
Kurkkioniitty Alta
Kurkkionmettä Alta
Kurkkionniska Alta
Kurkkionniska Alta
Kurmujoki Alta
Kurmukenttä Alta
Kurmuvaara Alta
Kurmuvuoma Alta
Kurra Alta
Kurralahti Alta
Kurrankolpeno Alta
Kurravaara Alta
Kursu Porsanger
Kursu Storfjord
Kursu-pojan koiju Storfjord
Kursunjoki Storfjord
Kursunperänjärvi Porsanger
Kursunpörä Porsanger
Kursunsölkä Porsanger
Kurttijärvi Nordreisa
Kuru Nordreisa
Kurujänkkä Vadsø
Kurujärvi Porsanger
Kuruluokka Nordreisa
Kurumukka Nordreisa
Kurun Mikkalin suanto Nordreisa
Kurunlaita Sør-Varanger
Kurunmella Nordreisa
Kurunranta Nordreisa
Kurunsuu Nordreisa
Kurunsuu Nordreisa
Kurutörmä Alta
Kusijärvi Sør-Varanger
Kusiviilu Nordreisa
Kuskutoivi Sør-Varanger
Kussavaara Porsanger
Kustonjänkkä Porsanger
Kustun Antin joki Alta
Kustun Jussa Alta
Kustun Jussan niitty Alta
Kustunaita Storfjord
Kustunfierua Sør-Varanger
Kustunniitty Storfjord
Kustunniitynjurma Storfjord
Kustunniitynpahta Storfjord
Kustunpahta Storfjord
Kustunpahta Storfjord
Kutinnjirrama Storfjord
Kutmaakajärvet Sør-Varanger
Kutmaakalompola Sør-Varanger
Kutturinniemi Tana
Kutturinsuvanto Tana
Kutturintörmä Tana
Kutusaari Sør-Varanger
Kutusaari Sør-Varanger
Kuujakorva Nordreisa
Kuukisloma Storfjord
Kuukislomanjoki Storfjord
Kuukislomanjurma Storfjord
Kuukislomantörmä Storfjord
Kuukislomanvaara Storfjord
Kuukislomanvankka Storfjord
Kuulas Kåfjord
Kuulasjoki Kåfjord
Kuuloivi Vadsø
Kuuloivinjänkät Vadsø
Kuuntelukumpu Sør-Varanger
Kuurluhan Elli Nesseby
Kuurluhanjoki Nesseby
Kuurluhanmukka Nesseby
Kuurluhta Nesseby
Kuurtintörmä Alta
Kuusijärvi Sør-Varanger
Kuutamojoki Vardø
Kvilepakki Vadsø
Kväännees Nordreisa
Kväänviikka Alta
Kylmäkaltio Alta
Kylvöjärvi Sør-Varanger
Kylvöniemenpahta Sør-Varanger
Kylvöniemi Sør-Varanger
Kyläntie Vadsø
Kyrpävaara Nordreisa
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Kyypi Vadsø
Kyypinjänkä Vadsø
Kyypinjärvi Vadsø
Kyypinkrunni Vadsø
Kyölimäjoki Sør-Varanger
Kyölimäjärvi Sør-Varanger
Kyölimävuono Sør-Varanger
Kyölimö Sør-Varanger
Käkijoki Sør-Varanger
Käkijänkä Sør-Varanger
Käkijärvi Sør-Varanger
Käkilahti Sør-Varanger
Käkivaara Sør-Varanger
Kälmeä Sør-Varanger
Kämppäjärvi Sør-Varanger
Kämppäniemi Sør-Varanger
Kämppäristirääppäjärvi Sør-Varanger
Kämppäsaari Sør-Varanger
Kärmisjoki Nordreisa
Kärmisvaara Nordreisa
Kärmisvankka Nordreisa
Kärpikkä Kvænangen
Kärpikänjoki Kvænangen
Kärpikänjärvet Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänniitty Kvænangen
Kärpikäntupa Kvænangen
Kärpikänvaara Kvænangen
Kärpilahti Nordreisa
Kärppäniemi Sør-Varanger
Kärppäpahta Kåfjord
Kärpäntunturi Sør-Varanger
Kärpäsjärvi Sør-Varanger
Kärpäslampi Sør-Varanger
Kätkynen Kvænangen
Kätkäjärvi Sør-Varanger
Kätkänen Kvænangen
Kätkäsenjoki Kvænangen
Kätkäsenlahti Kvænangen
Kätkäsenlaituri Kvænangen
Kätkäsenmukka Kvænangen
Kätkäsenpirri Kvænangen
Kätkäsenväylä Kvænangen
Kätköjoki Nordreisa
Kätköjärvi Nordreisa
Kätköoivvi Nordreisa
Kätkövankka Nordreisa
Käykelijoki Nesseby
Käyripahta Nesseby
Käyräjärvenluokka Porsanger
Käyräjärvi Porsanger
Käyräjärvi Porsanger
Käyräjärvi Porsanger
Käyräniva Nordreisa
Käyränivan alasuanto Nordreisa
Käyränivanjoki Nordreisa
Käyränivankuoppa Nordreisa
Käyränivanmukka Nordreisa
Käyränivansuanto Nordreisa
Käärmejärvi Kvænangen
Köngäs Vadsø
Könkhäänkuolppuna Sør-Varanger
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniska Tana
Könkhäänniskanjänkkä Vadsø
Könkhäänniskanturvejänkkä
Vadsø
Könkhäänniskantörmä Vadsø
Könkä Alta
Könkänen Alta
Könkänenä Alta
Könkäs Alta
Köykiniemi Porsanger
Köykiniemi Porsanger
Kööli Vadsø
Köölitunturi Vadsø
Laajinjänkkä Porsanger
Laajinniemi Porsanger
Laakisvuono Lebesby
Laanapukta Sør-Varanger
Laanapukta Sør-Varanger
Laasanen Kvænangen
Laasasenjoki Kvænangen
Laasasenjärvi Kvænangen
Laasasenmatala Kvænangen
Laasasenvankka Kvænangen
Laassa Vadsø
Laassa Sør-Varanger
Laassa Vadsø
Laassajauri Kvænangen
Laassamatala Kvænangen
Laassamukka Kvænangen
Laassamukka Kvænangen
Laassanmukka Sør-Varanger
Laassapäri Vadsø
Laatas Porsanger
Laatas Porsanger
Laatjänkkä Porsanger
Laattari Alta
Laattarikoppa Alta
Laattarinkuolpano Alta
Laattarinniemi Alta
Laattarirässi Alta
Laattijoenranta Alta
Laattijoenvuoma Alta
Laattijoki Alta
Laattijärvet Alta
Laattijärvi Alta
Laattiskaiti Alta
Laavontalo Kåfjord
Laavontupa Kåfjord
Laavujärvi Sør-Varanger
Laavujärvi Sør-Varanger
Laavuniemi Tana
Laavuniemi Tana
Laavupuujärvi Sør-Varanger
Lahenjärvi Sør-Varanger
Lahenkuru Sør-Varanger
Lahenpahta Sør-Varanger
Lahenvaara Nordreisa
Lahti Storfjord
Lahti Sør-Varanger
Lahti Nordreisa
Lahti Nordreisa
Lahtipahta Porsanger
Lahtipahta Porsanger
Lahtitunturi Vardø
Laijeri Nordreisa
Lainikansuanto Nordreisa
Lainikka Nordreisa
Lairakoppa Porsanger
Lairikoppa Sør-Varanger
Laitantaus Nordreisa
Laitinautto Sør-Varanger
Laitinmukka Sør-Varanger
Laitinpaikka Sør-Varanger
Laitinuopaja Sør-Varanger
Laitinvaara Sør-Varanger
Laitisenniitty Vadsø
Laittakka Nordreisa
Laiva Kåfjord
Laivahamina Sør-Varanger
Laivalahti Kåfjord
Laivankalu Kåfjord
Laivanmukka Vadsø
Lakkamänty Sør-Varanger
Lakkijärvi Sør-Varanger
Lakkitieva Porsanger
Laksajoki Porsanger
Laksajärvi Porsanger
Laksavaara Porsanger
Laksavaaranalus Porsanger
Laksavaaranrinnet Porsanger
Lakselv Vadsø
Lakselv Vadsø
Lakselvantörmä Vadsø
Lakso Nordreisa
Lakso Nordreisa
Laksonsuanto Nordreisa
Lallakuru Kvænangen
Lalluksenjoki Nordreisa
Lalluksenkuru Nordreisa
Lalluskorsa Nordreisa
Lalusnenä Nordreisa
Lammas Alta
Lammasjärvi Vadsø
Lammaskenttä Porsanger
Lammaskoski Alta
Lammasmukka Sør-Varanger
Lammasniemi Alta
Lammassaari Alta
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassuanto Alta
Lammassuanto Alta
Lammastieva Porsanger
Lamphankuru Nordreisa
Lampijänkä Sør-Varanger
Lampisaari Sør-Varanger
Langvaseiti Sør-Varanger
Lanja Storfjord
Lanjalajärvet Nesseby
Lanjalaoivi Nesseby
Lankoniemi Alta
Lankoniemi Alta
Lankosullu Alta
Lankosullunmatala Alta
Lankovaara Vadsø
Lankovuono Alta
Lankovuono Alta
Lanluokantörmä Kvænangen
Lanluokka Kvænangen
Lannankarkku Nordreisa
Lannankeino Nordreisa
Lannankeinonkenttä Nordreisa
Lannanlohat Nordreisa
Lannelahti Nordreisa
Lannelahtiorriten Nordreisa
Lanssinjänkä Sør-Varanger
Lantalaisenjänkkä Kvænangen
Lantalaisenriiti Kvænangen
Lantalaisjänkkä Kvænangen
Lantoniemi Porsanger
Lantoruđonkylki Porsanger
Lantoruto Porsanger
Lantot Nordreisa
Lantto Nordreisa
Lanttoniemi Nordreisa
Lanttoniemi Nordreisa
Lantuksenuitto Nordreisa
Lapajärvi Sør-Varanger
Lapinjänkkä Sør-Varanger
Lapinjänkä Vardø
Lapinkeino Nordreisa
Lapinkenttä Storfjord
Lapinkuru Alta
Lapinkuru Storfjord
Lapinnokanjoki Kvænangen
Lapinnokka Kvænangen
Lapinsaarijärvi Sør-Varanger
Lapinsilta Storfjord
Lapinsätti Sør-Varanger
Lapintie Kvænangen
Lapintieva Nordreisa
Lapintunturi Kvænangen
Lappea Loppa
Lappeanaapa Loppa
Lappeanlaki Loppa
Lappolahti Sør-Varanger
Larspahanhieta Storfjord
Larspahanjoki Storfjord
Larspahanniemi Storfjord
Larspahanniemi Storfjord
Larspahansoro Storfjord
Larspahta Storfjord
Larspahta Storfjord
Laskenttä Nordreisa
Laskutörmä Storfjord
Laskutörmä Storfjord
Lassenjärvi Nordreisa
Lassikenttä Nordreisa
Lassin Erkki Alta
Lassin Jussan kenttä Kvænangen
Lassinkenttä Storfjord
Lassinniemi Tana
Lassinranta Sør-Varanger
Lassintieva Porsanger
Lassinvaara Sør-Varanger
Lassojärvi Kvænangen
Lastumukka Sør-Varanger
Lasturanta Nordreisa
Latnerinki Nesseby
Latnerinki Nesseby
Latnerinki Nesseby
Latnerinkin Isolaassa Nesseby
Latnerinkinlaassat Nesseby
Latnerinkinskaali Nesseby
Latnerinkinsunti Nesseby
Latokenttä Storfjord
Latomukka Kvænangen
Latomukka Kvænangen
Latoniemi Nordreisa
Latoniitty Nordreisa
Lauantairanta Alta
Laukkajoki Storfjord
Laukkakuoppa Storfjord
Laukkakuru Storfjord
Laukkapahta Porsanger
Laukkavaara Kvænangen
Laukkavankka Storfjord
Lauksi Nordreisa
Lauraningankenttä Nordreisa
Lauriniemenharju Vadsø
Lauriniemenjänkkä Vadsø
Lauriniemenmukka Vadsø
Lauriniemenmukka Vadsø
Lauriniemennokka Vadsø
Lauriniemenpakki Vadsø
Lauriniemi Vadsø
Lauriniemi Vadsø
Laurinjärvi Porsanger
Laurinniemi Tana
Laurinpahtasuvanto Porsanger
Lausankuru Vardø
Lausukanvankka Storfjord
Lautamaa Nordreisa
Lautanenä Nordreisa
Lautanenä Nordreisa

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.