Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 2 av 4, viser 2500 poster av 8444
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4
Oppslagsform Kommune
Torisruto Nordreisa
Torissilta Nordreisa
Toristieva Nordreisa
Torisvankka Nordreisa
Torisveltansuanto Nordreisa
Torisveltta Nordreisa
Torisoja Nordreisa
Toristörmä Nordreisa
Torisveltta Nordreisa
Torras Nordreisa
Trappupahta Nordreisa
Troskarintörmä Nordreisa
Tromsaniemi Nordreisa
Tromsaniemenniva Nordreisa
Truiskujoki Nordreisa
Tuomasjurra Nordreisa
Tuomasjurransuanto Nordreisa
Tuomasjuurstillansuanto Nordreisa
Tuomilaan Nordreisa
Tuomilato Nordreisa
Tuorssi Nordreisa
Tuuliniemi Nordreisa
Tyyrytörmä Nordreisa
Tyytijänkänouta Nordreisa
Tömmernessi Nordreisa
Tömmernessintie Nordreisa
Törfossi Nordreisa
Törmänniva Nordreisa
Tyssivankka Nordreisa
Tyytijänkkä Nordreisa
Törmä Nordreisa
Törmä Nordreisa
Törmänalusta Nordreisa
Törmänuitto Nordreisa
Uitonranta Nordreisa
Uitonranta Nordreisa
Uitonsuu Nordreisa
Uitto Nordreisa
Uitto Nordreisa
Uitto Nordreisa
Uitto Nordreisa
Ulaunkenttä Nordreisa
Ulkokaaja Nordreisa
Ulkolahti Nordreisa
Ulkovuorkkulahti Nordreisa
Ulkupää Nordreisa
Ulsborgi Nordreisa
Uula Nordreisa
Uulalato Nordreisa
Uulenjänkkä Nordreisa
Uusikoulu Nordreisa
Uusiniitty Nordreisa
Uusisilta Nordreisa
Yli-Pahtouta Nordreisa
Vaaranalusniitty Nordreisa
Vaaranjalka Nordreisa
Vaaranniitty Nordreisa
Vaarannokka Nordreisa
Valkeapahta Nordreisa
Valkkivaara Nordreisa
Vangeni Nordreisa
Vanhakoulu Nordreisa
Vanhasilta Nordreisa
Vankanjoensuu Nordreisa
Vankanjoki Nordreisa
Vankanjoki Nordreisa
Vankanjyppyrät Nordreisa
Vankanniitty Nordreisa
Vankanoja Nordreisa
Vankantie Nordreisa
Vankasjoki Nordreisa
Vankasvaara Nordreisa
Vankka Nordreisa
Vankkareikä Nordreisa
Varaisvankka Nordreisa
Varppi Nordreisa
Varpinkenttä Nordreisa
Varpinniemi Nordreisa
Varpinmettä Nordreisa
Varpintie Nordreisa
Varpinniva Nordreisa
Varpinsuanto Nordreisa
Varpin Alasuanto Nordreisa
Varpinkuoppa Nordreisa
Varpinmukka Nordreisa
Varpinvankka Nordreisa
Varpinvaara Nordreisa
Varpinvaara Nordreisa
Varpinvaaranjänkät Nordreisa
Vasikka Nordreisa
Veltansuanto Nordreisa
Velttakuru Nordreisa
Ventuluokka Nordreisa
Verijänkkä Nordreisa
Veräjäjänkkä Nordreisa
Vierikkamella Nordreisa
Vinnelys Nordreisa
Vinnelys Nordreisa
Vinnelyksensaari Nordreisa
Vinnelyksenniva Nordreisa
Ylivinnelys Nordreisa
Vinnelyksenniitty Nordreisa
Vinnelyksenmukka Nordreisa
Vinnelyksenmukka Nordreisa
Vuoksamukka Nordreisa
Vuorkkulahti Nordreisa
Vuoma Nordreisa
Vuomatakka Nordreisa
Vuomatakanjoki Nordreisa
Vuomatakanvaara Nordreisa
Vuopinperä Nordreisa
Vuoppi Nordreisa
Vuoppi Nordreisa
Vuoppi Nordreisa
Vuoranniemi Nordreisa
Välisuanto Nordreisa
Välivaara Nordreisa
Vuorkkulahenjärvi Nordreisa
Vuorkkulahenvaara Nordreisa
Yli-Mellakoski Nordreisa
Yli-Mollissuanto Nordreisa
Yli-Vuoma Nordreisa
Ylijänkkä Nordreisa
Ylikurkkiinsuanto Nordreisa
Äijänsaarenpää Nordreisa
Äijänsaari Nordreisa
Äijäskuppa Nordreisa
Ämmänniemi Nordreisa
Vähäjoki Nordreisa
Vuottutakka Nordreisa
Vähäjoenvaara Nordreisa
Vähäjoenvankka Nordreisa
Vähävankka Nordreisa
Välimaa Nordreisa
Välipahta Nordreisa
Välisaura Nordreisa
Välisuanonkorsa Nordreisa
Välisuanonkorsanjoki Nordreisa
Välisuanto Nordreisa
Välisuanto Nordreisa
Välisuanto Nordreisa
Välivaara Nordreisa
Väskysaari Nordreisa
Väyläsaari Nordreisa
Väyläsaarensuanto Nordreisa
Vääräniva Nordreisa
Vääränivanjänkät Nordreisa
Vääränivankuoppa Nordreisa
Vääränivanranta Nordreisa
Vääränivansuanto Nordreisa
Ylijoenranta Nordreisa
Ässätörmä Nordreisa
Ässätörmänsuanto Nordreisa
Ämmänniemi Nordreisa
Ämmänniemi Nordreisa
Ämmänniemi Nordreisa
Äijävainaanniva Nordreisa
Äijävainaankenttä Nordreisa
Äijävainaankenttä Nordreisa
Äijänranta Nordreisa
Äijänotta Nordreisa
Äijänkuoppa Nordreisa
Äijänkuoppa Nordreisa
Yli-Vuomatakka Nordreisa
Ylitie Nordreisa
Ylisuanto Nordreisa
Ylisuanto Nordreisa
Ylisuanto Nordreisa
Yliperä Nordreisa
Yliperukka Nordreisa
Ylioja Nordreisa
Ylioja Nordreisa
Yliniitty Nordreisa
Yliniittysuanto Nordreisa
Ylimukka Nordreisa
Ylikurkkii Nordreisa
Yli-Kirkkojärvi Nordreisa
Ylikeino Nordreisa
Ylä-Kehäkuppa Nordreisa
Ylijyppyrä Nordreisa
Yli-Kirkkosuanto Nordreisa
Yli-Lounijärvi Nordreisa
Vuoppiinpelto Nordreisa
Suoppaniemi Nordreisa
Pyhänhaasiinoja Nordreisa
Pyhänhaasiinjoki Nordreisa
Sikkajoki Nordreisa
Suomenniemi Nordreisa
Suanto Nordreisa
Yli-Raisi Nordreisa
Ylikoijumaa Nordreisa
Yliouta Nordreisa
Venetvaara Nordreisa
Pattaraiki Nordreisa
Saha-Pieran kenttä Nordreisa
Karkko Nordreisa
Kaakkurijärvi Nordreisa
Trollilantto Nordreisa
Pounukenttä Nordreisa
Ritavaara Nordreisa
Kuolpanpää Nordreisa
Kuppajärvi Nordreisa
Jaamismukka Nordreisa
Nellasaura (?) Nordreisa
Matinsaura Nordreisa
Juusefinkuoppa (?) Nordreisa
Isokuoppa Kvænangen
Salmijärvi Kvænangen
Aapujoenmatalat Kvænangen
Aapujoensilta Kvænangen
Aapujoensuu Kvænangen
Aapujoki Kvænangen
Aapujärvi Kvænangen
Aapumukka Kvænangen
Aarinen Kvænangen
Aimavaara Kvænangen
Akkalanvuopio Kvænangen
Akkapahanoja Kvænangen
Akkapahta Kvænangen
Alakoski Kvænangen
Alarutu Kvænangen
Alatie Kvænangen
Alempilato Kvænangen
Ansamella Kvænangen
Antankenttä Kvænangen
Antinjänkkä Kvænangen
Anttakuppa Kvænangen
Arinen Kvænangen
Arisenjoki Kvænangen
Arisenmatala Kvænangen
Arisenrässi Kvænangen
Arisenvankka Kvænangen
Aslakanjärvi Kvænangen
Aunikainen Kvænangen
Etvartinkruuva Kvænangen
Ellinjänkkä Kvænangen
Ellivaara Kvænangen
Ensimäinen Hirvasjärvi Kvænangen
Ensimäinenjänkkä Kvænangen
Esijärvi Kvænangen
Esijärvi Kvænangen
Haikarapahta Kvænangen
Haisujärvi Kvænangen
Haltiatunturi Kvænangen
Hanhijärvenjoki Kvænangen
Hanhijärvenlantot Kvænangen
Hanhijärvi Kvænangen
Hanhipahta Kvænangen
Haukkimukka Kvænangen
Haukkimukka Kvænangen
Heikkasenjänkkä Kvænangen
Heinäjänkkä Kvænangen
Heinäkuru Kvænangen
Heinäsaari Kvænangen
Hevosenkuru Kvænangen
Hevosenkurunjärvi Kvænangen
Hevoskuru Kvænangen
Hietamukka Kvænangen
Hietamukka Kvænangen
Hietatunturi Kvænangen
Hillajänkkä Kvænangen
Hillapahanrunkka Kvænangen
Hillapahta Kvænangen
Hiltusenpelto Kvænangen
Hiltuspelto Kvænangen
Hirsijänkkä Kvænangen
Hirsilahti Kvænangen
Hirsilahti Kvænangen
Hirsimukka Kvænangen
Hirsimukka Kvænangen
Hirsipahta Kvænangen
Hirvasjoki Kvænangen
Hirvasjänkkä Kvænangen
Hirvasjärvet Kvænangen
Hirvasjärvi Kvænangen
Hirvasvankka Kvænangen
Honka Kvænangen
Huoneniitty Kvænangen
Huonepaikka Kvænangen
Hyttysenjärvi Kvænangen
Hyystumtansuvanto Kvænangen
Haapajänkkä Kvænangen
Haapasjänkkä Kvænangen
Haasiajänkkä Kvænangen
Iikanpuoli Kvænangen
Iiverinjänkkä Kvænangen
Iiverinniitty Kvænangen
Iso Ruossa Kvænangen
Iso Sulkajänkkä Kvænangen
Iso Vuori Kvænangen
Isojänkkä Kvænangen
Isojänkkä Kvænangen
Isojänkkä Kvænangen
Isokoski Kvænangen
Isokoski Kvænangen
Isolahti Kvænangen
Isolahti Kvænangen
Hannunpahta Kvænangen
Isolato Kvænangen
Isomukka Kvænangen
Isoniemi Kvænangen
Isoniitty Kvænangen
Isonlahenväylä Kvænangen
Isonniitynsuvanto Kvænangen
Isontörmänlaatas Kvænangen
Isonvirranmatala Kvænangen
Isoriiti Kvænangen
Isoruto Kvænangen
Isotörmä Kvænangen
Isotörmä Kvænangen
Isovirta Kvænangen
Jelliniemi Kvænangen
Jelliniemi Kvænangen
Jeremiaankaivo Kvænangen
Jeremiaankenttä Kvænangen
Jeremiaantalo Kvænangen
Jovensuu Kvænangen
Jorpajärvi Kvænangen
Jouninmukka Kvænangen
Jouninmukka Kvænangen
Jufinankenttä Kvænangen
Juovajänkkä Kvænangen
Jäkkilohanvaara Kvænangen
Jäkkilohta Kvænangen
Järvikuru Kvænangen
Järvipuro Kvænangen
Järviruto Kvænangen
Jääkenttä Kvænangen
Jääkenttä Kvænangen
Jääkentänniemi Kvænangen
Jääpahta Kvænangen
Jääpahta Kvænangen
Jääpahta Kvænangen
Jaakonpuoli Kvænangen
Kahtapuolentiejänkkä Kvænangen
Kaiskikotajärvi Kvænangen
Kaitsavaara Kvænangen
Kaitsavaaranputti Kvænangen
Kaivoveräjä Kvænangen
Kajaniemi Kvænangen
Kakkusmaa Kvænangen
Kakkusmaa Kvænangen
Kallujärvet Kvænangen
Kalsimukka Kvænangen
Kammijoki Kvænangen
Kammijänkkä Kvænangen
Kammivankka Kvænangen
Karfunen Kvænangen
Karfunsaari Kvænangen
Karppilahenmukka Kvænangen
Karppilahti Kvænangen
Kartilanvuono Kvænangen
Kartilanvuononkenttä Kvænangen
Kartilanvuononlaatas Kvænangen
Kartilanvuononmettä Kvænangen
Kenttäkaivo Kvænangen
Kenttälato Kvænangen
Kenttäpahta Kvænangen
Kenttäpahta Kvænangen
Keskitie Kvænangen
Kesori Kvænangen
Kesorinjärvi Kvænangen
Kesorinnausti Kvænangen
Kesorinniemi Kvænangen
Kesorinrässi Kvænangen
Kesäjoki Kvænangen
Kesämukka Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsijajoki Kvænangen
Kesäsijamukka Kvænangen
Kesäsijanpahat Kvænangen
Kielasjärvi Kvænangen
Kielasvaara Kvænangen
Kippisuanto Kvænangen
Kirkkokivi Kvænangen
Kirstinkaivo Kvænangen
Kitsi-Pirjetan järvi Kvænangen
Kittalaassa Kvænangen
Kivimukka Kvænangen
Kiviniemi Kvænangen
Kiviniemi Kvænangen
Kivipahta Kvænangen
Klupu Kvænangen
Kolari Kvænangen
Kolarinjänkkä Kvænangen
Kolarinkenttä Kvænangen
Kolarinmukka Kvænangen
Kolarinniitty Kvænangen
Kolmas Hirvasjärvi Kvænangen
Kolmasjärvi Kvænangen
Kolmekiveä Kvænangen
Kolmenkivenranta Kvænangen
Kolmensauranjänkkä Kvænangen
Konttijänkät Kvænangen
Korkeaharju Kvænangen
Korsa Kvænangen
Kotamukanjoki Kvænangen
Kotamukka Kvænangen
Kotikenttä Kvænangen
Kottimukanjoki Kvænangen
Kottimukka Kvænangen
Koutavankka Kvænangen
Koutsalahenjärvi Kvænangen
Koutsalahti Kvænangen
Koutšikenttä Kvænangen
Kreetankuru Kvænangen
Kunnanjärvi Kvænangen
Kurajoki Kvænangen
Kurajoki Kvænangen
Kärpikkä Kvænangen
Kärpikänjoki Kvænangen
Kärpikänjärvet Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänniitty Kvænangen
Kärpikäntupa Kvænangen
Kärpikänvaara Kvænangen
Kätkynen Kvænangen
Kätkänen Kvænangen
Kätkäsenjoki Kvænangen
Kätkäsenlahti Kvænangen
Kätkäsenlaituri Kvænangen
Kätkäsenmukka Kvænangen
Kätkäsenpirri Kvænangen
Kätkäsenväylä Kvænangen
Käärmejärvi Kvænangen
Kaakkurijärvi Kvænangen
Kaakkurinjoki Kvænangen
Kaapelimukka Kvænangen
Kaarinjänkkä Kvænangen
Lallakuru Kvænangen
Lanluokantörmä Kvænangen
Lanluokka Kvænangen
Lantalaisenjänkkä Kvænangen
Lantalaisenriiti Kvænangen
Lantalaisjänkkä Kvænangen
Lapinnokanjoki Kvænangen
Lapinnokka Kvænangen
Lapintie Kvænangen
Lapintunturi Kvænangen
Lassin Jussan kenttä Kvænangen
Lassojärvi Kvænangen
Latomukka Kvænangen
Latomukka Kvænangen
Laukkavaara Kvænangen
Lavinankenttä Kvænangen
Leira Kvænangen
Liemipahta Kvænangen
Limpanjärvi Kvænangen
Limpankuolpano Kvænangen
Limpankämppä Kvænangen
Limpanmettä Kvænangen
Limpantie Kvænangen
Limppa Kvænangen
Lintujärvi Kvænangen
Lokkala Kvænangen
Lokkanen Kvænangen
Lokkasniemenmatala Kvænangen
Lokkasniemi Kvænangen
Lokkasniemi Kvænangen
Loukku Kvænangen
Loukunniitty Kvænangen
Laasanen Kvænangen
Laasasenjoki Kvænangen
Laasasenjärvi Kvænangen
Laasasenvankka Kvænangen
Laassajauri Kvænangen
Laassamatala Kvænangen
Laassamukka Kvænangen
Laassamukka Kvænangen
Mari Kvænangen
Maripahta Kvænangen
Markkinatörmä Kvænangen
Mastupahta Kvænangen
Matala Kvænangen
Matalapahta Kvænangen
Matin Heikin huone Kvænangen
Matin Heikin kaivo Kvænangen
Matin Heikin kenttä Kvænangen
Mattilankenttä Kvænangen
Mellanpäänniemi Kvænangen
Mennavaara Kvænangen
Mettäniitty Kvænangen
Mikku Kvænangen
Mukkasuvanto Kvænangen
Mukkunainen Kvænangen
Mukkunaisenjänkät Kvænangen
Muonajänkkä Kvænangen
Muonajärvi Kvænangen
Muotkanalus Kvænangen
Mursuniemi Kvænangen
Mustajärvi Kvænangen
Mustajärvi Kvænangen
Mustatjärvet Kvænangen
Myllyjoenvaarat Kvænangen
Myllyjoki Kvænangen
Narkasniemi Kvænangen
Navetan Jussa Kvænangen
Navetan Kalla Kvænangen
Navetanjoki Kvænangen
Navetankurkkia Kvænangen
Navetanmukka Kvænangen
Navetanmuotka Kvænangen
Navetanvuoma Kvænangen
Navetanvuono Kvænangen
Navetanvuono Kvænangen
Navetanväylä Kvænangen
Navetat Kvænangen
Neljäsjärvi Kvænangen
Niemenaikku Kvænangen
Niemenaikunjovenkurkkio Kvænangen
Niemenaikunjoki Kvænangen
Niemenaikunkuolpano Kvænangen
Niemenaikunlaatas Kvænangen
Niemenaikunnausti Kvænangen
Niemenaikunrässi Kvænangen
Niemenaikunsilta Kvænangen
Niemenpää Kvænangen
Niemitie Kvænangen
Niileksenjärvi Kvænangen
Niileksensuanto Kvænangen
Nilkinkuru Kvænangen
Nimismiehenlaassa Kvænangen
Norjouvanmatala Kvænangen
Norjouvanväylä Kvænangen
Norjouta Kvænangen
Norttovirta Kvænangen
Norttovirta Kvænangen
Nurmikuoppa Kvænangen
Närpisjoki Kvænangen
Närpisvuoma Kvænangen
Naavuono Kvænangen
Naavuononjoensilta Kvænangen
Naavuononjoki Kvænangen
Naavuononpohja Kvænangen
Naavuononväylä Kvænangen
Olkula Kvænangen
Olmavaara Kvænangen
Orjapuoli Kvænangen
Orjasvirta Kvænangen
Oulanniemi Kvænangen
Oulanniemi Kvænangen
Pahtakuopanjärvi Kvænangen
Palanjärvi Kvænangen
Palattari Kvænangen
Palattarinlaassa Kvænangen
Palattarinrässi Kvænangen
Paljaskenttä Kvænangen
Palojärvi Kvænangen
Palomukanjärvenoja Kvænangen
Palomukanjärvi Kvænangen
Palomukanvaara Kvænangen
Palomukka Kvænangen
Palomukka Kvænangen
Palo-outa Kvænangen
Palovaara Kvænangen
Palovaaranjänkkä Kvænangen
Palttakka Kvænangen
Patajoki Kvænangen
Patajärvi Kvænangen
Pekanjänkkä Kvænangen
Pekanjärvi Kvænangen
Pennirokka Kvænangen
Petäjälaksu Kvænangen
Peurakkaniemi Kvænangen
Pieranjänkkä Kvænangen
Pietarinjänkkä Kvænangen
Pietsanjänkkä Kvænangen
Pikkasmukka Kvænangen
Pikku Ruossa Kvænangen
Pikku Sulkajänkkä Kvænangen
Pikku Vuori Kvænangen
Pikku Aapujärvi Kvænangen
Pikkujoki Kvænangen
Pikkujärvet Kvænangen
Pikkujärvet Kvænangen
Pikkujärvet Kvænangen
Pikkujärvi Kvænangen
Pikkukaja Kvænangen
Pikkulantut Kvænangen
Pikkulato Kvænangen
Pikkumeri Kvænangen
Pikkuniitty Kvænangen
Pikkusaarenvaara Kvænangen
Pikkusaari Kvænangen
Pikkuvirranmukka Kvænangen
Pikkuvirranniemi Kvænangen
Pikkuvirranpakka Kvænangen
Pikkuvirta Kvænangen
Pirttikenttä Kvænangen
Pitansaari Kvænangen
Pitkäjärvi Kvænangen
Pitkäjärvi Kvænangen
Pitta Kvænangen
Plaana Kvænangen
Poot Kvænangen
Pohjasvirta Kvænangen
Poikkijärvi Kvænangen
Poikkipahanjänkkä Kvænangen
Poikkipahta Kvænangen
Poikkivaara Kvænangen
Potkajänkkä Kvænangen
Potkomukka Kvænangen
Poto Kvænangen
Puna-Jussa Kvænangen
Puruvuono Kvænangen
Puruvuono Kvænangen
Paarmanninjoki Kvænangen
Paarmanninlahenpahta Kvænangen
Paarmanninlahti Kvænangen
Paarmanninmukka Kvænangen
Paattari Kvænangen
Paattarinjoki Kvænangen
Paattarinperä Kvænangen
Paattarintunturi Kvænangen
Raisinportti Kvænangen
Rajakuru Kvænangen
Rajakuru Kvænangen
Rakkuniemenjoki Kvænangen
Rakkuniemi Kvænangen
Raukuoskatti Kvænangen
Rautajoki Kvænangen
Rautajänkkä Kvænangen
Revonpesänjänkkä Kvænangen
Riehnarka Kvænangen
Riekkilahenjoki Kvænangen
Riekkilahenkenttä Kvænangen
Riekkilahenpahta Kvænangen
Riekkilahensilta Kvænangen
Riekkilahentie Kvænangen
Riekkilahti Kvænangen
Riekkilahti Kvænangen
Rinniemi Kvænangen
Ristinakku Kvænangen
Rossi Kvænangen
Ruonaksentörmä Kvænangen
Ruonas Kvænangen
Ruonasniemi Kvænangen
Ruonastörmä Kvænangen
Ruossa Kvænangen
Ruossa Kvænangen
Ruossajänkkä Kvænangen
Ruossajärvet Kvænangen
Ruossajärvi Kvænangen
Rutu Kvænangen
Rässimukka Kvænangen
Raasikuru Kvænangen
Raasikurunjärvi Kvænangen
Raasikurunkoski Kvænangen
Raasikurunsuvanto Kvænangen
Raavelinmukka Kvænangen
Raavelinniemi Kvænangen
Sahajoki Kvænangen
Sahalahti Kvænangen
Sahamukka Kvænangen
Saitamukka Kvænangen
Salkunniitty Kvænangen
Sappisjoki Kvænangen
Sappisjärvi Kvænangen
Sappisvuoma Kvænangen
Sappisvaara Kvænangen
Sarvisjoki Kvænangen
Saukkolahti Kvænangen
Saukkomukka Kvænangen
Saukkopahta Kvænangen
Saukkupahta Kvænangen
Savitörmä Kvænangen
Savitörmänveräjä Kvænangen
Savukurkkia Kvænangen
Seipi Kvænangen
Seipinmukka Kvænangen
Sileäpahta Kvænangen
Sileätörmä Kvænangen
Sillilaksu Kvænangen
Sillilaatas Kvænangen
Silliniemi Kvænangen
Silliplaana Kvænangen
Sirkka Kvænangen
Sirkkastakanniemi Kvænangen
Sirkkastakka Kvænangen
Sirkkastakka Kvænangen
Sisäjoki Kvænangen
Sisäkenttä Kvænangen
Sisä-Kätkänen Kvænangen
Sisä-Lokkala Kvænangen
Sisämukka Kvænangen
Sisämukka Kvænangen
Sisämukka Kvænangen
Sisä-Navetan mukka Kvænangen
Sisä-Navetta Kvænangen
Sisäniemi Kvænangen
Sisäpakka Kvænangen
Sisäpoto Kvænangen
Sisäpuolenvirranväylä Kvænangen
Sisäpuolenvirta Kvænangen
Sisäpuolipakka Kvænangen
Sisäpää Kvænangen
Sisä-Vuorenmatala Kvænangen
Sisä-Vaala Kvænangen
Slero Kvænangen
Slerojoki Kvænangen
Sleronranta Kvænangen
Slerovaara Kvænangen
Sofianhuone Kvænangen
Sofiankenttä Kvænangen
Solmijärvi Kvænangen
Sonnokenttä Kvænangen
Sonnokentäntörmä Kvænangen
Sopulivaara Kvænangen
Šorojärvet Kvænangen
Šorovuoma Kvænangen
Šorovaara Kvænangen
Stankamukka Kvænangen
Stevelärtintörmä Kvænangen
Stikuntavaara Kvænangen
Staatinkaivo Kvænangen
Sueikkajärvi Kvænangen
Sulkajänkkä Kvænangen
Šuluvuono Kvænangen
Šuluvuono Kvænangen
Šuluvuononmukka Kvænangen
Šuluvuononniemenmatala Kvænangen
Šuluvuononniemi Kvænangen
Šuluvuononranta Kvænangen
Šuluvuononväylä Kvænangen
Suppikuru Kvænangen
Suppikurunranta Kvænangen
Sutuvuono Kvænangen
Sutuvuononjoki Kvænangen
Sutuvuononjärvet Kvænangen
Sutuvuononperä Kvænangen
Sutuvuononperä Kvænangen
Säkkimukka Kvænangen
Säyrilahti Kvænangen
Saapasjänkkä Kvænangen
Saarijärvi Kvænangen
Saarikainen Kvænangen
Tammukkajärvi Kvænangen
Tanganen Kvænangen
Tangasenlaassa Kvænangen
Tangasenpoot Kvænangen
Tangasenranta Kvænangen
Tangasenrässi Kvænangen
Tangasensaari Kvænangen
Toinen Hirvasjärvi Kvænangen
Toinenjärvi Kvænangen
Trastinkenttä Kvænangen
Trastinmaa Kvænangen
Tšäävetinjärvi Kvænangen
Tšäävetinvaara Kvænangen
Tuoppalanmukka Kvænangen
Tuoppalanmukka Kvænangen
Turkinpaikka Kvænangen
Tynnyrijärvi Kvænangen
Tynnyrivankanjärvi Kvænangen
Tynnyrivankka Kvænangen
Taali Kvænangen
Taalinkämppä Kvænangen
Taalinsuvanto Kvænangen
Taaropoto Kvænangen
Ulku-Isolahti Kvænangen
Ulku-Isomukka Kvænangen
Ulkukenttä Kvænangen
Ulku-Kätkänen Kvænangen
Ulkula Kvænangen
Ulku-Lokkala Kvænangen
Ulkumukka Kvænangen
Ulkumukka Kvænangen
Ulko-Navetta Kvænangen
Ulkoniemi Kvænangen
Ulkupoto Kvænangen
Ulkupää Kvænangen
Ulku-Vuorenmatala Kvænangen
Ulku-Vaala Kvænangen
Ulttavaara Kvænangen
Uulaniemi Kvænangen
Vanhatalo Kvænangen
Viiesjärvi Kvænangen
Virranmukanmatala Kvænangen
Virranmukanpoto Kvænangen
Virranmukanrässi Kvænangen
Virranmukka Kvænangen
Virranmukka Kvænangen
Virranniemi Kvænangen
Virranväylä Kvænangen
Vuononperä Kvænangen
Vuononperä Kvænangen
Vuononperänjoki Kvænangen
Vuononperänkenttä Kvænangen
Vuononperänlaassa Kvænangen
Vuononperänmatala Kvænangen
Vuononperänmeri Kvænangen
Vuononperänrässi Kvænangen
Vuononväylä Kvænangen
Vuorenkenttä Kvænangen
Vuorenlaassa Kvænangen
Vuorenmatala Kvænangen
Vuorennuora Kvænangen
Vuorenranta Kvænangen
Vuorenrässi Kvænangen
Vuori Kvænangen
Väliniitty Kvænangen
Välitie Kvænangen
Vaala Kvænangen
Vaalanhamina Kvænangen
Tuikkanen Kvænangen
Ylikoski Kvænangen
Ylilato Kvænangen
Ylirutu Kvænangen
Ymmyrkäinenjärvi Kvænangen
Äijäsenholo Kvænangen
Äijäsenjänkkä Kvænangen
Äijäsenjärvi Kvænangen
Äijäsenkuoppa Kvænangen
Äijäsenmukka Kvænangen
Äijäsjänkkä Kvænangen
Ämmänjänkkä Kvænangen
Ämmänmukka Kvænangen
Niemenaikun ja Kärpikän
suojeluala
Kvænangen
Isolahti Kvænangen
Laasasenmatala Kvænangen
Niileksenjänkkä Kvænangen
Tirrunniemi Kvænangen
Aarinen Kvænangen
Rautta Kvænangen
Talvikuru Kvænangen
Sahajänkkä Kvænangen
Lauttakuru Kvænangen
Haapajänkkä Kvænangen
Lepäystörmä Kvænangen
Äijänkuoppa Kvænangen
Orjajänkkä Kvænangen
Paloniemi Kvænangen
Alalinkka Kvænangen
Eevanjänkkä Kvænangen
Pahtakuoppa Kvænangen
Kumpula Kvænangen
Pakolanmukanoja (?) Vardø
Kumakki Vardø
Kumaveri Vardø
Vuorea Vardø
Ojankuru Vardø
Isolahti Vardø
Isolahtijänkkä Vardø
Pakola Vardø
Takajänkkä Vardø
Viltunkurujärvi Vardø
Hukkaniemi Vardø
Kiiperi Vardø
Kiiperinniemi Vardø
Pakolanmukka Vardø
Kumalahti Vardø
Kumajuhta Vardø
Kumajoki Vardø
Kumataali Vardø
Kumajoen portti Vardø
Kiiperinmukka Vardø
Kirojänkä Vardø
Kirojängänjärvi Vardø
Akanniemi Vardø
Eteläsatama Vardø
Pohjassatama Vardø
Hakalanniitty Vardø
Inkilänpajukko Vardø
Inkilänniitty Vardø
Inkilänkorsijoki Vardø
Korsijoki Vardø
Korsijoenjärvet Vardø
Korsijoenjänkät Vardø
Kunttalaassa Vardø
Sisä-Kiiperi Vardø
Isolaassa Vardø
Isohaaki Vardø
Kaupinjänkä Vardø
Keiturinselkä Vardø
Keskitunturi Vardø
Rakinsaari Vardø
Puhassunti Vardø
Lintusaari Vardø
Aabrahamsinniitty Vardø
Iisaksinpakki Vardø
Kramviika Vardø
Lytsijoki Vardø
Lytsi Vardø
Luironjänkä Vardø
Lapinjänkä Vardø
Mustaniemi Vardø
Mustaniemenmukka Vardø
Mustaniemenlahti Vardø
Pitkäniemi Vardø
Patatunturi Vardø
Komppanianjänkä Vardø
Sarvisaari Vardø
Sarvisunti Vardø
Saarisunti Vardø
Hollanjänkä Vardø
Tonganjänkä Vardø
Tonganjärvi Vardø
Trollijoki Vardø
Tonka Vardø
Sunti Vardø
Vuoreansunti Vardø
Valasniemi Vardø
Västäranta Vardø
Öystäaapa Vardø
Ymmyrkäinenlaassa Vardø
Ymmyrkäinensaari Vardø
Varkhaansaari Vardø
Valasniemenjärvi Vardø
Valasniemenmukka Vardø
Unskarinjärvi Vardø
Kramviikanjoki Vardø
Kramviktaali Vardø
Kramviikanlaassat Vardø
Kontojänkä Vardø
Tuurvallinniitty Vardø
Tuomioja Vardø
Tuumeni Vardø
Tuumeninmukat Vardø
Molviikka Vardø
Multamukka Vardø
Sikasaari Vardø
Sopajärvi Vardø
Sovanjänkkä Vardø
Sonnijärvi Vardø
Sonnittenjärvi Vardø
Kumaverinjoki Vardø
Pouskujoki Vardø
Kumamukka Vardø
Kumaniemennokka Vardø
Iisaksinhaaki Vardø
Kumajoenlahti Vardø
Kiiperihaaki Vardø
Kiiperinjoki Vardø
Kiiperinjärvi Vardø
Lahtitunturi Vardø
Unskarheia Vardø
Pata Vardø
Vuorean fästinki Vardø
Vuorean saari Vardø
Trollimukka Vardø
Kuutamojoki Vardø
Lytsijänkkä Vardø
Hyypiönkuru Vardø
Mikkelhieta Vardø
Lausankuru Vardø
Santalahti Vardø
Sansseli Vardø
Tahkokeila Vardø
Siintaksviik Vardø
Kumaniemi Vardø
Iso-oja Vardø
Annijoki Vadsø
Karieli Vadsø
Pikkujärvi Vadsø
Salttijärvi Vadsø
Vesisaari Vadsø
Äimänpää Vadsø
Alihaaki Vadsø
Ankelinpirtti Vadsø
Annijoki Vadsø
Puolipäivähyppylä Vadsø
Puurijärvi Vadsø
Tilleri Vadsø
Eevanjänkä Vadsø
Enkanoja Vadsø
Eevanjänkkä Vadsø
Flinttinokka Vadsø
Karvosenniemi Vadsø
Karvosenpirtti Vadsø
Kurujänkkä Vadsø
Hamarinkuru Vadsø
Heteoja Vadsø
Hillaoja Vadsø
Hillatie Vadsø
Hukkajoki Vadsø
Housunsäärenjoki Vadsø
Humpinlampi Vadsø
Isokari Vadsø
Iso-Louhikko Vadsø
Isopäri Vadsø
Itkukuru Vadsø
Hietamella Vadsø
Jokiniitty Vadsø
Jokimukka Vadsø
Jolma Vadsø
Jounalaassa Vadsø
Juntinjänkä Vadsø
Juntinkenttä Vadsø
Jänespäri Vadsø
Kaffisaari Vadsø
Kaivosoja Vadsø
Kallenjänkkä Vadsø
Kallilahti Vadsø
Karelinkuru Vadsø
Kaulanne Vadsø
Keskitalonkuru Vadsø
Kettupäri Vadsø
Kiviaita Vadsø
Kivijärvi Vadsø
Kukonjokiniitynjärvi Vadsø
Kolmikanta Vadsø
Kolmikantajärvi Vadsø
Kreetanmukka Vadsø
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakkurijärvi Vadsø
Laivanmukka Vadsø
Lankovaara Vadsø
Lauriniemi Vadsø
Leenankivi Vadsø
Lehtipäri Vadsø
Lohikallio Vadsø
Lumipilkkajärvi Vadsø
Løfgreninjänkkä Vadsø
Laassa Vadsø
Mastinjärvi Vadsø
Matoniemenmukka Vadsø
Matoniemi Vadsø
Mertakoski Vadsø
Monstanmatala Vadsø
Monstanriutta Vadsø
Munasaari Vadsø
Mortintörmä Vadsø
Myllärintie Vadsø
Maanlaita Vadsø
Nakannokka Vadsø
Neitijoki Vadsø
Nikulainjänkkä Vadsø
Niskanniitty Vadsø
Niskanoja Vadsø
Nivan Kallen kuru Vadsø
Pappapäri Vadsø
Pekonniitty Vadsø
Pelikallio Vadsø
Peerinniitty Vadsø
Petterinniityt Vadsø
Pikku Turvejänkkä Vadsø
Porotarhas Vadsø
Pikkujoki Vadsø
Pikkujärvenniemi Vadsø
Pikkukari Vadsø
Pikku-Louhikko Vadsø
Pikkumittajärvi Vadsø
Pitkäjärvi Vadsø
Pitkäkallionnokka Vadsø
Pitkänpäri Vadsø
Poikkijoki Vadsø
Pramminjänkäoja Vadsø
Pramminjänkkä Vadsø
Pärinpääjänkä Vadsø
Pärintaustajänkä Vadsø
Rapajänkkä Vadsø
Rapakuru Vadsø
Rapamukka Vadsø
Rautujoki Vadsø
Rautujärvi Vadsø
Riuttapäri Vadsø
Rokkijoki Vadsø
Ruijanjängät Vadsø
Santahoova Vadsø
Saukkokallio Vadsø
Saukkokallio Vadsø
Siljamaa Vadsø
Sinisiikit Vadsø
Sinisiikki Vadsø
Sisäpää Vadsø
Sisäpääntie Vadsø
Solalaassa Vadsø
Sonninhinkalo Vadsø
Solaniemi Vadsø
Syvähauta Vadsø
Syvähauvanjänkkä Vadsø
Syväkuru Vadsø
Taipale Vadsø
Takajänkkä Vadsø
Takanjänkänpäri Vadsø
Talvitie Vadsø
Tanelinjärvi Vadsø
Tavijoenmukka Vadsø
Tavijoenkuru Vadsø
Tavijoki Vadsø
Tievanjärvi Vadsø
Tievanjoki Vadsø
Turvejänkkä Vadsø
Turvejärvi Vadsø
Turvevaara Vadsø
Ulkoranta Vadsø
Ulkoranta Vadsø
Vanhantienvarsi Vadsø
Vesijoki Vadsø
Viinijärvi Vadsø
Viinikka Vadsø
Viinijärvenoja Vadsø
Villenniitty Vadsø
Vuopajanpäri Vadsø
Vyörykänniemi Vadsø
Välipäri Vadsø
Ylihaaki Vadsø
Ylihaaki Vadsø
Äimänpää Vadsø
Aaltonenä Vadsø
Kallijoki Vadsø
Kramppinen Vadsø
Pukki Vadsø
Västänpuoli Vadsø
Aaltonenä Vadsø
Aaltonenänalusta Vadsø
Aaltonenänpäälystä Vadsø
Aaltonenänsuanto Vadsø
Eevanjärvi Vadsø
Alahumpinjärvi Vadsø
Alahumpinjänkkä Vadsø
Isohumppi Vadsø
Erkinsuanto Vadsø
Anterkoa Vadsø
Hetheensuu Vadsø
Viinijärvenlakso Vadsø
Paskajoenkuru Vadsø
Paskajoki Vadsø
Paskajoenkrunni Vadsø
Paskajoenmukka Vadsø
Paskajoenniemi Vadsø
Paskajoenpakki Vadsø
Paskajoentaali Vadsø
Paskajoentie Vadsø
Paskajoentunturi Vadsø
Karvosenmukka Vadsø
Kukonjokiniitty Vadsø
Flinttijoki Vadsø
Flinttijoenniityt Vadsø
Flinttinokanalusta Vadsø
Hillajänkkä Vadsø
Hillajärvenjänkät Vadsø
Hillajärvi Vadsø
Hamarinjoki Vadsø
Kristo Vadsø
Varenkinvuono Vadsø
Hansinniemi Vadsø
Kaulanne Vadsø
Annijoenmukanjänkät Vadsø
Annijoenhamina Vadsø
Kyypi Vadsø
Kyypinjärvi Vadsø
Kyypinjänkä Vadsø
Heviika Vadsø
Heviikanvaara Vadsø
Heinävaara Vadsø
Hiltusenniitty Vadsø
Pikku Heviika Vadsø
Hiltusensuanto Vadsø
Kullaselva Vadsø
Poikkijoki Vadsø
Pikku-Vesisaari Vadsø
Pikku Vesisaaren pakki Vadsø
Salttijärvenkrunni Vadsø
Kramppisenlahti Vadsø
Kramppisenmukka Vadsø
Ekrea Vadsø
Munasaari Vadsø
Karielinjoki Vadsø
Karielinjänkänkentät Vadsø
Karielinjänkkä Vadsø
Karielinjärvi Vadsø
Karielinmukka Vadsø
Karielinpakki Vadsø
Karielinpäri Vadsø
Karielintie Vadsø
Karielintunturi Vadsø
Verkkopakki Vadsø
Suopusjoki Vadsø
Sutijärvi Vadsø
Sutijoki Vadsø
Sutijoensuu Vadsø
Sutiniemi Vadsø
Sutitunturi Vadsø
Sutitunturintie Vadsø
Sutiniemenjänkä Vadsø
Ylihaakinpäri Vadsø
Kaulantie Vadsø
Varenkinfeltti Vadsø
Öystänpuoli Vadsø
Kuja Vadsø
Pasunhousunsääri Vadsø
Housunsäärenjärvi Vadsø
Hukkajoki Vadsø
Pikkupäri Vadsø
Jolmajärvi Vadsø
Joonanlaassa Vadsø
Jäneskari Vadsø
Kalliniemi Vadsø
Kalliniemennokka Vadsø
Kallijärvi Vadsø
Kalliniemenjärvi Vadsø
Karvosenniitty Vadsø
Laassa Vadsø
Laassapäri Vadsø
Lauriniemi Vadsø
Lauriniemenharju Vadsø
Lauriniemenjänkkä Vadsø
Lauriniemenmukka Vadsø
Lauriniemenmukka Vadsø
Lauriniemennokka Vadsø
Lauriniemenpakki Vadsø
Lumipilkka Vadsø
Lumipilkannokka Vadsø
Monsta Vadsø
Monstanjärvi Vadsø
Pärijoki Vadsø
Päri Vadsø
Maanlaijanalusta Vadsø
Neitijänkkä Vadsø
Nikulainpato Vadsø
Nikulainjärvi Vadsø
Petteri Vadsø
Sinisiikinmukka Vadsø
Sisäpäänjoki Vadsø
Pitkäjärvi Vadsø
Pitkäjärvi Vadsø
Pitkäjärvi Vadsø
Pitkälampi Vadsø
Pitkälammenpää Vadsø
Vattenelva Vadsø
Rapakurunpakki Vadsø
Rokkijoenniitty Vadsø
Rokkijoenkuru Vadsø
Saunamäki Vadsø
Taarijärvi Vadsø
Takahaakit Vadsø
Takajänkkä Vadsø
Suluvaarantie Vadsø
Turvejänkä Vadsø
Tuusvaaranjänkä Vadsø
Tuusvaara Vadsø
Uopaja Vadsø
Uopajanpäri Vadsø
Uopajanjoki Vadsø
Uoma Vadsø
Valtakylä Vadsø
Keskikylä Vadsø
Kalvanto Vadsø
Karakanniitty Vadsø
Kammerapi Vadsø
Karakan Suluvaara Vadsø
Suluvaara Vadsø
Tallavaaranniity Vadsø
Uitot Vadsø
Aataminmukka Vadsø
Ala-Flinttijoki Vadsø
Alaniitty Vadsø
Aleksin Kalle Vadsø
Aleksinranta Vadsø
Antespyy Vadsø
Antespyyjärvi Vadsø
Antti-Jussan niemi Vadsø
Antti-Jussan niitty Vadsø
Arot Vadsø
Annijoenmukka Vadsø
Annijoenmukka Vadsø
Engelsintaali Vadsø
Eskeli Vadsø
Eskelinranta Vadsø
Ensimäinenköngäs Vadsø
Jaakkola Vadsø
Falkkevanni Vadsø
Falkkijärvi Vadsø
Fannepahanmäki Vadsø
Fannepahta Vadsø
Farppeloivinjoki Vadsø
Farppeloivinlammet Vadsø
Äspessintaali Vadsø
Felleskuru Vadsø
Felleskuru Vadsø
Felles-Kristiina Vadsø
Frankkilan Pekka Vadsø
Malmstrøm Vadsø
Malmstrøminniityt Vadsø
Malmstrømintörmä Vadsø
Manvellinpaikka Vadsø
Fritjof Vadsø
Fritjofinharju Vadsø
Fritjofintörmä Vadsø
Fyklepärinkrunni Vadsø
Hänninen Vadsø
Hännisenpaikka Vadsø
Hännisenranta Vadsø
Hamina Vadsø
Santamella Vadsø
Santerinjänkkä Vadsø
Santerinpakki Vadsø
Härkäjänkkä Vadsø
Heinäjoki Vadsø
Heinäjoentunturi Vadsø
Hermanni Vadsø
Hermanninkenttä Vadsø
Hermanninmukka Vadsø
Hermanninsuanto Vadsø
Äspessinsuanto Vadsø
Hermannintörmä Vadsø
Holluminsaari Vadsø
Hollumintaali Vadsø
Holmvanni Vadsø
Hukkajoenjänkkä Vadsø
Hukkajoenniitty Vadsø
Huntanjoki Vadsø
Iivarinniitty Vadsø
Iso Vattenelva Vadsø
Isohenka Vadsø
Isojänkkä Vadsø
Isojänkkä Vadsø
Isopakki Vadsø
Isovalkamo Vadsø
Isonpakinpäälystä Vadsø
Jälhöyinpäälystä Vadsø
Itteliininniitty Vadsø
Itteliininniitty Vadsø
Jälhöyi Vadsø
Jäntohanhaaki Vadsø
Jaakonpaikka Vadsø
Kenttä Vadsø
Joensuu Vadsø
Jokitörmä Vadsø
Juunassinkanaali Vadsø
Kottarinkanaali Vadsø
Jyrkäntörmä Vadsø
Kööli Vadsø
Selkätunturi Vadsø
Köngäs Vadsø
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniskanjänkkä Vadsø
Könkhäänniskanturvejänkkä
Vadsø
Könkhäänniskantörmä Vadsø
Kahenkönkhäänväli Vadsø
Kahenpakinväli Vadsø
Maarinpaikka Vadsø
Karielintie Vadsø
Karttijänkkä Vadsø
Karttijänkäntie Vadsø
Karvon Kalle Vadsø
Karvon Pekka Vadsø
Kaulantheentie Vadsø
Keski-Karieli Vadsø
Kivi-Koipeski Vadsø
Kivijoki Vadsø
Kivitunturi Vadsø
Kjuussi Vadsø
Kjuussi Vadsø
Klumppaniemi Vadsø
Klupu Vadsø
Klupunmukka Vadsø
Klupu Vadsø
Klupunnokka Vadsø
Klupunrannikko Vadsø
Koipeski Vadsø
Koipeskinjänkkä Vadsø
Koipeskinnokka Vadsø
Koipeskintunturi Vadsø
Kortejänkkä Vadsø
Koskamo Vadsø
Koskamonniemi Vadsø
Klupunranta Vadsø
Koulujänkkä Vadsø
Kouluharju Vadsø
Kristonkanaali Vadsø
Kuivapuujoki Vadsø
Kuuloivi Vadsø
Sisä-Kuuloivi Vadsø
Ulko-Kuuloivi Vadsø
Kuuloivinjänkät Vadsø
Maaretinjänkkä Vadsø
Kvilepakki Vadsø
Lepotörmä Vadsø
Lepäyspakki Vadsø
Kyypinkrunni Vadsø
Laitisenniitty Vadsø
Lakselv Vadsø
Lakselv Vadsø
Lakselvantörmä Vadsø
Lammasjärvi Vadsø
Lehmäpakki Vadsø
Lehmätörmä Vadsø
Lillenginniitty Vadsø
Lillenginjänkkä Vadsø
Lillenginhaaki Vadsø
Tuohmaanjänkä Vadsø
Linsetinniitty Vadsø
Määlijänkkä Vadsø
Mölö-Matin järvi Vadsø
Mölö-Matin harju Vadsø
Mölö-Matin jänkkä Vadsø
Theodorinjärvi Vadsø
Markus Vadsø
Matinjänkkä Vadsø
Matoniemenjärvet Vadsø
Matoniemenpakki Vadsø
Matoniementunturi Vadsø
Matoniemi Vadsø
Matoniemi Vadsø
Mettäperä Vadsø
Mettäperäntie Vadsø
Mettätie Vadsø
Miettinen Vadsø
Miettisenniitty Vadsø
Miettisenhaaki Vadsø
Musta Vadsø
Mutalampi Vadsø
Neljäsköngäs Vadsø
Niemi Vadsø
Nikulanniityt Vadsø
Nikumaa Vadsø
Nikumaankenttä Vadsø
Ortojärvi Vadsø
Oskarinniityt Vadsø
Oukasenpaikka Vadsø
Oukasenranta Vadsø
Päri Vadsø
Pärinpäälystä Vadsø
Pärisuanto Vadsø
Pöytä Vadsø
Patipyy Vadsø
Patipyynharju Vadsø
Patipyynjoki Vadsø
Patipyynjänkkä Vadsø
Patipyynjärvi Vadsø
Patipyynkaulanne Vadsø
Patipyynjoenkuru Vadsø
Patipyynkrunni Vadsø
Patipyynlahti Vadsø
Patipyynmukka Vadsø
Patipyynniemi Vadsø
Patipyynniemi Vadsø
Patipyynpäri Vadsø
Patipyyn Bernhard Vadsø
Patipyyntunturi Vadsø
Pikajärvi Vadsø
Pikku Vattenelva Vadsø
Pikku-Kitsi Vadsø
Pikkutaali Vadsø
Pikkutaali Vadsø
Pikkutaalinnokka Vadsø
Pikkutaalinsilta Vadsø
Pikkutaalintörmä Vadsø
Pitkäsenpaikka Vadsø
Pitkäsenranta Vadsø
Poltsu Vadsø
Poltsunkuru Vadsø
Poltsuntunturi Vadsø
Porojoki Vadsø
Porojoenniityt Vadsø
Porojoentunturi Vadsø
Prännäri Vadsø
Protkorpintaali Vadsø
Pukin kauppa Vadsø
Pukinjänkkä Vadsø
Räisäsenniitty Vadsø
Rajapaalu Vadsø
Rauuskurunjoki Vadsø
Rautulanjoki Vadsø
Rovijärvi Vadsø
Ruossakuru Vadsø
Ryssänkuru Vadsø
Saaranpahta Vadsø
Saarenlampi Vadsø
Saarentörmä Vadsø
Saarentörmänalusta Vadsø
Saari Vadsø
Saarijärvi Vadsø
Saitapakki Vadsø
Sanskeri Vadsø
Sanskerinpakki Vadsø
Seipus Vadsø
Sisä-Karieli Vadsø
Sisäfeltti Vadsø
Sisäkaulanne Vadsø
Sisäkaulantheentie Vadsø
Smoopakki Vadsø
Smörpakki Vadsø
Smörpakinjänkkä Vadsø
Sonnijänkkä Vadsø
Sonnijänkäntie Vadsø
Staalojoki Vadsø
Staalojärvet Vadsø
Törmä Vadsø
Törmänen Vadsø
Törmäsenniitty Vadsø
Törmäsenniitty Vadsø
Törmäsenpaikka Vadsø
Taali Vadsø
Taalinpakki Vadsø
Telttakuru Vadsø
Tikkasen Janne Vadsø
Tikkasenfierua Vadsø
Tikkasenniitty Vadsø
Tikkasenvalkamo Vadsø
Toinenköngäs Vadsø
Tomma-Erkki Vadsø
Troltaali Vadsø
Troltaalinkuru Vadsø
Tunturi Vadsø
Turveharju Vadsø
Turvejoki Vadsø
Ulko-Karieli Vadsø
Ulkokaulantheentie Vadsø
Ulkosunti Vadsø
Vesisaarensunti Vadsø
Ulkokaulanne Vadsø
Uulan pojat Vadsø
Vähäharju Vadsø
Välipakki Vadsø
Vasikkakenttä Vadsø
Venesuanto Vadsø
Vesipakki Vadsø
Vesisaarenhamina Vadsø
Vesisaarenfeltti Vadsø
Viinikanniityt Vadsø
Viinikantunturi Vadsø
Vollenjänkkä Vadsø
Volli Vadsø
Vollenkuru Vadsø
Vollentörmä Vadsø
Wickstrøm Vadsø
Wickstrøminjänkkä Vadsø
Wickstrøminniityt Vadsø
Yli-Flinttijoki Vadsø
Yliniitty Vadsø
Yliniityt Vadsø
Yliniitynjänkät Vadsø
Äijätunturi Vadsø
Äimänpäänharju Vadsø
Äimänpäänjänkkä Vadsø
Östervanni Vadsø
Östervanninjänkkä Vadsø
Östervanninkumpula Vadsø
Öystäjoki Vadsø
Öystäjoenjänkät Vadsø
Öystä-Suluvaara Vadsø
Öystävaara Vadsø
Falkkuri Vadsø
Falkkurinjoki Vadsø
Falkkurinjänkät Vadsø
Falkkurinjärvet Vadsø
Falkkikeila Vadsø
Poikkijokiniemi Vadsø
Poikkijoenniemi Vadsø
Pärintie Vadsø
Kyläntie Vadsø
Kumpulanpakki Vadsø
Pikkupakki Vadsø
Melkkivaara Vadsø
Nyyhamina Vadsø
Riutusjärvi Vadsø
Rittajoki Vadsø
Heinäjoki Vadsø
Pirunkiukas Vadsø
Joenniitty Vadsø
Kopelaassa Vadsø
Takajänkänpäri Vadsø
Pramminjänkänoja Vadsø
Köölitunturi Vadsø
Jarkunlaassa Vadsø
Lohitunturi Kautokeino
Poritunturi Kautokeino
Suolovuoma Kautokeino
Koutokeino Kautokeino
Seitijärvi Kautokeino
Kivilompola Kautokeino
Alainen Kotakenttä Alta
Alainen Patoniva Alta
Alainen Tarhakenttä Alta
Alainenpää Alta
Alakenttä Alta
Alaruto Alta
Apajaniementyvi Alta
Haltiapahdanalla Alta
Haltiapahdanlantonvieressä Alta
Heikankentänalusta Alta
Heikankentänkautta Alta
Heikankentänniemi Alta
Heinäluokanalla Alta
Hormaniemi Alta
Hyljekoppa Alta
Isoniemi Alta
Aapana Alta
Aarnin Uulan saari Alta
Aarninouta Alta
Aaronkruuva Alta
Aaroninniemi Alta
Aaronintörmä Alta
Aarontörmä Alta
Ajo Alta
Ala-Fallijoki Alta
Ala-Kaitustaali Alta
Ala-Kista Alta
Ala-Kruunsta Alta
Ala-Saarikoski Alta
Ala-Sorisniva Alta
Alakenttä Alta
Alakurkkia Alta
Alamettä Alta
Alaouta Alta
Alapää Alta
Alapato Alta
Alasaari Alta
Alattio Alta
Alattionjoki Alta
Alattionniemi Alta
Alattionvuono Alta
Alaveräjä Alta
Alfredinkurkkio Alta
Allasullu Alta
Almungintiensuu Alta
Amunanjoki Alta
Amunanniemi Alta
Amunansaari Alta
Annijoenvuoma Alta
Apaja Alta
Apajaniemi Alta
Apajatörmä Alta
Ariniemi Alta
Eli Alta
Eliniemi Alta
Ellilä Alta
Ellilänsaari Alta
Englanninmettä Alta
Ensijärvi Alta
Ensijärvi Alta
Ensijärvi Alta
Ensimäinenjärvi Alta
Erkinkenttä Alta
Erkinniitty Alta
Erkinpuas Alta
Etelä-Kruunsta Alta
Fallijoki Alta
Fallijoki Alta
Fatikuru Alta
Fetunmäki Alta
Fetuntörmä Alta
Fiilivuono Alta
Fiilivuono Alta
Flyykari Alta
Flyykarinmaa Alta
Formasaura Alta
Fouvinmaa Alta
Fouvinmaa Alta
Höiviikka Alta
Haapakenttä Alta
Haapalahti Alta
Haapalantto Alta
Haapalantto Alta
Haapalantto Alta
Haapaniitty Alta
Haka Alta
Haltiapahta Alta
Hamarinpaikka Alta
Hamarintörmä Alta
Hamaristanko Alta
Hankuri Alta
Hankurijärvi Alta
Hansijokireikä Alta
Haukkakivi Alta
Heikankentänluokka Alta
Heikankenttä Alta
Heikansaari Alta
Heikinniva Alta
Heikun Antun paikka Alta
Heikuntörmä Alta
Heinäniemi Alta
Heinäniemi Alta
Heljantörmä Alta
Herransaari Alta
Hevosjärvi Alta
Hirsisullu Alta
Holme Alta
Holme Alta
Holspakki Alta
Holstintörmä Alta
Hormajoki Alta
Hormavuopio Alta
Hukansaari Alta
Hukkajärvi Alta
Hukkajoenkolpeno Alta
Hukkajoki Alta
Hukkapahta Alta
Hukkavaara Alta
Iso-Kista Alta
Ison Porhaan alanko Alta
Iso-Porhas Alta
Iso-Raipas Alta
Iso-Raippanen Alta
Iso-outa Alta
Isoaita Alta
Isoaita Alta
Isoaukea Alta
Isojärvi Alta
Isojoki Alta
Isolahti Alta
Isolahti Alta
Isolahti Alta
Isonaiantörmä Alta
Isonlahenmukka Alta
Isonouantörmä Alta
Itkukenttä Alta
Jäkälätiensuu Alta
Jäneksenputhaansuu Alta
Jokisijanaita Alta
Jorpanen Alta
Jorramukka Alta
Junttiniemi Alta
Juomakentänpää Alta
Kaiskuru Alta
Kaiskurunmellanpäälä Alta
Kaitusjoenniemi Alta
Kantosaura Alta
Karhukentäntörmä Alta
Karkiansuanto Alta
Kaukonen Alta
Kehäsaari Alta
Kentänpää Alta
Kenttä Alta
Kesäkenttä Alta
Keskiranta Alta
Kivikoskenmella Alta
Kivikoskensaari Alta
Kivisaari Alta
Kivitarha Alta
Koivuniemi Alta
Konttisaari Alta
Koppajoenlahti Alta
Koppajoki Alta
Karvakortesaura Alta
Korvavuopio Alta
Kotakentänluokka Alta
Kotakenttä Alta
Kotakenttä Alta
Kotaniemi Alta
Kotaperä Alta
Kotasaari Alta
Kotasija Alta
Kotatörmä Alta
Kotatörmä Alta
Kotiaita Alta
Krookkapahdanalla Alta
Kujerikoski Alta
Kukkurankentänluokanalusta Alta
Kukkurankentänranta Alta
Kuoppakenttä Alta
Kurmukenttä Alta
Kurutörmä Alta
Yli-Kaitusjoki Alta
Jäänpahanalla Alta
Jääpahta Alta
Jääpahta Alta
Jäkäläniemi Alta
Jäneksenpuas Alta
Jäneksensaari Alta
Jänes Alta
Jänkkä Alta
Jänkkälakso Alta
Jänkkäperä Alta
Jaakokari Alta
Jaakonaita Alta
Jatkojärvi Alta
Jatkojoensuu Alta
Jatkojoki Alta
Jiemulahenjänkkä Alta
Jiemulahti Alta
Jiemulahti Alta
Jiettanas Alta
Jovenhaara Alta
Joensuu Alta
Joensuunsilta Alta
Joensuuntie Alta
Jokiranta Alta
Jokoikki Alta
Joraniemi Alta
Jorpaita Alta
Jorppus Alta
Jorppusmatala Alta
Jorra Alta
Jorranhenkko Alta
Jorraniemi Alta
Jorransaari Alta
Jotkajärvi Alta
Jotkajoensuu Alta
Jotkajoki Alta
Junnankoppa Alta
Junnanniemi Alta
Junnikari Alta
Junninkuru Alta
Juomakentänluokka Alta
Juomakenttä Alta
Juunaantörmä Alta
Juunasintörmä Alta
Könkä Alta
Könkänenä Alta
Könkänen Alta
Könkäs Alta
Kaakkurijärvet Alta
Kaakkurijärvi Alta
Kaakruppi Alta
Kaalisaura Alta
Kaalisaurantörmä Alta
Kaamasjärvi Alta
Kaamasvaara Alta
Kaamavuono Alta
Kaapu Alta
Kaapunjärvi Alta
Kaavuono Alta
Kaavuono Alta
Kaijakoppa Alta
Kaijankuru Alta
Kaiskuru Alta
Kaiskurunalla Alta
Kaitajoki Alta
Kaituksenkolpano Alta
Kaitunen Alta
Kaitusjoenkurkkia Alta
Kaitusjoki Alta
Kaivala Alta
Kaivala Alta
Kaivojänkkä Alta
Kajalahti Alta
Karhukentänlaita Alta
Karhukenttä Alta
Karhukenttä Alta
Kari Alta
Kari Alta
Karimella Alta
Karisaari Alta
Karistenjärvi Alta
Karistensaari Alta
Karkia Alta
Karkianjoki Alta
Karkianoja Alta
Karkiansaarenranta Alta
Karkiansaari Alta
Karkomukka Alta
Karkulaispahta Alta
Kavala Alta
Keinojärvi Alta
Kesänavetta Alta
Kesäsija Alta
Keskirannanjänkkä Alta
Keskirannanniska Alta
Keskiranta Alta
Kettusjärvet Alta
Kettusjoki Alta
Kettusvaara Alta
Killi Alta
Kilpuniska Alta
Kilvo Alta
Kilvonkivi Alta
Kilvonniska Alta
Kirvi Alta
Kirvi Alta
Kissakuoppa Alta
Kista Alta
Kistajärvi Alta
Kistakoski Alta
Kistanoja Alta
Kisto Alta
Kittilänniemi Alta
Kivikoppa Alta
Kivikoppa Alta
Kivikoskenalla Alta
Kivikoskenniska Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivimukka Alta
Kiviniemi Alta
Kiviranta Alta
Koikki Alta
Kolmasjärvi Alta
Kolmasjärvi Alta
Kolmasjärvi Alta
Kolvikenttä Alta
Komsio Alta
Koovaara Alta
Koovaaranjänkkä Alta
Koovaaranalla Alta
Korkeatörmä Alta
Korppiniemi Alta
Korteouta Alta
Koskama Alta
Koskenranta Alta
Kotajärvi Alta
Kotakenttä Alta
Kotanielu Alta
Kotaniemi Alta
Kotaniva Alta
Kotaperä Alta
Kotasija Alta
Kröttenpaikka Alta
Kraananniva Alta
Kramminsaari Alta
Kranaatinsaari Alta
Kranaatti Alta
Kreetan Eerikki Alta
Kristiankentänluokka Alta
Kristiansaari Alta
Krookkapahta Alta
Kruukkeni Alta
Kruukkeninjänkkä Alta
Kruunsta Alta
Kuivakoski Alta
Kuivakoski Alta
Kujerinmukka Alta
Kukkura Alta
Kukkurankenttä Alta
Kukkurankenttäruto Alta
Kulojärvi Alta
Kulovaara Alta
Kuoppa Alta
Kuoppakenttä Alta
Kuramukka Alta
Kurkkio Alta
Kurkkioniitty Alta
Kurkkionmettä Alta
Kurkkionniska Alta
Kurkkionniska Alta
Kurmujoki Alta
Kurmuvaara Alta
Kurmuvuoma Alta
Kurra Alta
Kurralahti Alta
Kurrankolpeno Alta
Kurravaara Alta
Kustun Antun joki Alta
Kustun Jussa Alta
Kustun Jussan niitty Alta
Kuurtintörmä Alta
Kväänviikka Alta
Kylmäkaltio Alta
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Äijänkuru Alta
Äijäntörmä Alta
Äipiö Alta
Äipiönjoki Alta
Äipiönkolpano Alta
Äipiönouta Alta
Äipiönmella Alta
Borissakent Alta
Iso-Surukka Alta
Karhapudas Alta
Lähteenranta Alta
Lammaskoski Alta
Lammassuanto Alta
Leppäluovanranta Alta
Liskokentänruto Alta
Luhta Alta
Luhtakuru Alta
Luhtaluova Alta
Luokanniemi Alta
Luokanrinta Alta
Luosvaarantaustaruto Alta
Lussinsaari Alta
Maaheinäkentänkuru Alta
Maaheinäkentänkurunranta Alta
Majavavuopionsaari Alta
Matalamella Alta
Meltaoja Alta
Mikonpahta Alta
Murto Alta
Mustapahta Alta
Neulakoppa Alta
Niemi Alta
Nikonmella Alta
Nikonmella Alta
Pahtakenttä Alta
Pahtakorva Alta
Pahtakorvanluokka Alta
Pahtakoskensuanto Alta
Pajusaari Alta
Palkkio Alta
Palomukka Alta
Parilapahta Alta
Paskasaari Alta
Pato-outa Alta
Patomella Alta
Patosaari Alta
Petäjäsaari Alta
Pikku Savimella Alta
Pikku Surukka Alta
Poikkijoen Alta
Porhaankuru Alta
Porhaanpuola Alta
Porhaanpuola Kotaniemen kautta Alta
Purosaari Alta
Raippasintausta Alta
Raippasintaustakenttä Alta
Rakenus Alta
Ranta Alta
Ratamokenttä Alta
Routopudas Alta
Ruskeanpahdankoppa Alta
Ruto Alta
Ruto Alta
Rutohaka Alta
Saari Alta
Saari Alta
Saarikoski Alta
Saarukka Alta
Saikara Alta
Saikaraniemi Alta
Saikaranluokanpäällä Alta
Saikaranluokka Alta
Saranniska Alta
Savimella Alta
Savimella Alta
Savimella Alta
Sieramella Alta
Siitaruto Alta
Sotkavuopio Alta
Stangensaari Alta
Surukka Alta
Taloniva Alta
Talonmella Alta
Tarhasaari Alta
Tervahaudanluokka Alta
Torisjoenpartaassa Alta
Torisjoki Alta
Toriskenttä Alta
Tupakenttä Alta
Tupamella Alta
Tutinniemi Alta
Ulko-Iso-oja Alta
Vähännivanruto Alta
Vaihetuskenttä Alta
Vanhasija Alta
Vanhasija Alta
Vanhasija Alta
Ylempänä Kotaniemi Alta
Yli-Fallijoki Alta
Yli-Paskasaari Alta
Ylinenpato Alta
Ylinensaari Alta
Ylioudankenttä Alta
Laattari Alta
Laattarikoppa Alta
Laattarinkuolpano Alta
Laattarinniemi Alta
Laattarirässi Alta
Laattijärvet Alta
Laattijoenranta Alta
Laattijoenvuoma Alta
Laattijoki Alta
Laattiskaiti Alta
Lammas Alta
Lammasniemi Alta
Lammassaari Alta
Lammassuanto Alta
Lankoniemi Alta
Lankoniemi Alta
Lankosullu Alta
Lankosullunmatala Alta
Lankovuono Alta
Lankovuono Alta
Lapinkuru Alta
Lassin Erkki Alta
Lauantairanta Alta
Lehmäjärvi Alta
Leppäloova Alta
Leppäsaari Alta
Liinavuono Alta
Linna Alta
Linnanväylä Alta
Lintukkasaari Lohiniemi Alta
Liiskokenttä Alta
Lokkivuoma Alta
Luhtakuru Alta
Luhtasaari Alta
Luoppari Alta
Luosvaara Alta
Luosvaara Alta
Luosvaara Alta
Luosvaaranalla Alta
Luosvaarankuru Alta
Lussinsaari Alta
Mäntytörmä Alta
Maaheinäkentänruto Alta
Maaheinäkenttä Alta
Maijansaari Alta
Majavavuopio Alta
Mannakenttä Alta
Markinmaa Alta
Markkinasiljo Alta
Martta Alta
Martta Alta
Mastoniemi Alta
Matin Nikan sarka Alta
Matinlassinniitty Alta
Matinvainio Alta
Matorässi Alta
Mattiskorsa Alta
Mattiskorsanjärvet Alta
Mellannokka Alta
Mestausluokka Alta
Mettäkuru Alta
Mettäniitty Alta
Mikkeli Alta
Mikkelinniva Alta
Mikkelkrinna Alta
Mikonmaa Alta
Mikonpahta Alta
Mikonsaarenranta Alta
Mikonsaari Alta
Mikonsaari Alta
Mousunsaari Alta
Mousunsaari Alta
Mousunsaari Alta
Mustajärvi Alta
Mustajärvi Alta
Mustajoki Alta
Mustajoki Alta
Mustakoski Alta
Mustakota Alta
Mustamettä Alta
Mustamettä Alta
Mustaniemi Alta
Mustavaara Alta
Mustavaara Alta
Muutali Alta
Myllykuru Alta
Myllykuru Alta
Myllyniemi Alta
Nalluvaara Alta
Naukas Alta
Naustiniemenmukka Alta
Naustiniemi Alta
Neljäsjärvi Alta
Neulakoppa Alta
Neulakuoppa Alta
Nielu Alta
Niemi Alta
Niitty Alta
Nikkijärvi Alta
Nikkijoki Alta
Nikun Uulan paikka Alta
Nilsinpahta Alta
Nimitönkoski Alta
Nipijärvi Alta
Nipijoki Alta
Nurijärvet Alta
Nurivaara Alta
Nussura Alta
Nussurankolpano Alta
Nussuransaari Alta
Oja Alta
Ojantörmä Alta
Ollinmaa Alta
Ollinouta Alta
Oulankenttä Alta
Outajärvi Alta
Pökkötörmä Alta
Paanas Alta
Paavinkartano Alta
Paavinkenttä Alta
Pahtakorva Alta
Pahtakoski Alta
Pahtanielu Alta
Pahtasuanto Alta
Pahtasuanto Alta
Pakanraja Alta
Palosaari Alta
Palosullu Alta
Palosullunlaassa Alta
Papinjänkkä Alta
Parakka Alta
Parila Alta
Paskapuas Alta
Paskapuas Alta
Paskaputhaan Mikonpahan alla Alta
Paskapytty Alta
Paskasaari Alta
Pato-outa Alta
Patojärvet Alta
Patokenttä Alta
Patomella Alta
Patovaara Alta
Pekanranta Alta
Pekkalanpelto Alta
Pekunranta Alta
Pelkiouta Alta
Pellikantörmä Alta
Penkiloivi Alta
Peska Alta
Peskajärvi Alta
Peskavaara Alta
Petterikari Alta
Pietilä Alta
Piiatansaari Alta
Piikkiniemi Alta
Pikku Kurra Alta
Pikku Kyröniemi Alta
Pikku Porhanen Alta
Pikku-Porhas Alta
Pikku-Raipas Alta
Pikku Raippanen Alta
Pikku Rappinen Alta
Pikku Rappis Alta
Pikkuaita Alta
Pitkäjärvi Alta
Pitkäkari Alta
Pitkäkoski Alta
Pitkäsuanto Alta
Pohja-Kruunsta Alta
Poikkijoki Alta
Poikkikari Alta
Pollo Alta
Pollojärvi Alta
Porhaanala Alta
Porhaanjärvet Alta
Porhaanjoentörmä Alta
Porhaanjoki Alta
Porhaantörmä Alta
Porhanen Alta
Porhas Alta
Porssijoenkurkkio Alta
Porssijoki Alta
Porssiniemi Alta
Porssiniemi Alta
Possukopantörmä Alta
Possukoppa Alta
Postinsaari Alta
Pounujoenjärvi Alta
Pounujoenkuru Alta
Pounujoki Alta
Poveri Alta
Priitantörmä Alta
Prunsi Alta
Puas Alta
Pukta Alta
Puktantörmä Alta
Pulkansaari Alta
Pullo Alta
Pullo-oja Alta
Pullojärvi Alta
Pulverinpuas Alta
Pulvero Alta
Punainenpahta Alta
Punainensaari Alta
Puolamajärvi Alta
Puolamaoja Alta
Puolamavaara Alta
Puoskanen Alta
Puoskasvaara Alta
Pursilo Alta
Pursilo Alta
Pursilonrunka Alta
Puthaanranta Alta
Puusullu Alta
Pystyniva Alta
Rässivuono Alta
Rässivuono Alta
Raatikka Alta
Raikurinkuru Alta
Raikuru Alta
Raipas Alta
Raipas Alta
Raippaksenalusta Alta
Raippaksenjärvet Alta
Raippanen Alta
Raippasinala Alta
Rairo Alta
Raironjärvi Alta
Rantakentänniemi Alta
Rappinen Alta
Rappinen Alta
Rappinen Alta
Rappis Alta
Rappisniemi Alta
Rappisniemi Alta
Rautionaita Alta
Reinholtinsaari Alta
Reipas Alta
Riitakenttä Alta
Rissisullu Alta
Risujänkkä Alta
Risumäki Alta
Risusaari Alta
Rokkikari Alta
Rousunkorva Alta
Rousunniemi Alta
Runka Alta
Runka Alta
Ruoslahenpakka Alta
Ruoslahti Alta
Ruoslahti Alta
Ruottiskaiti Alta
Rytiniemi Alta
Saari Alta
Saarikoski Alta
Saha Alta
Sahajoenjärvet Alta
Sahajoki Alta
Sahajoki Alta
Sahakoski Alta
Sahaniemi Alta
Saikara Alta
Saikara Alta
Saikarantyvi Alta
Saitijoenkenttä Alta
Saitijoenkurkkia Alta
Saitijoki Alta
Sammakko-oja Alta
Sammakkojärvi Alta
Santia Alta
Santiankoskenniska Alta
Santiankoski Alta
Sarvisjärvet Alta
Sarvisjoki Alta
Sarviskaiti Alta
Sarvistunturi Alta
Satula Alta
Satulanjänkkä Alta
Sautso Alta
Sautso Alta
Sautsonjärvi Alta
Savimäki Alta
Savimella Alta
Saviranta Alta
Seitimuori Alta
Seitivuori Alta
Selkämatala Alta
Selkäsaari Alta
Siera Alta
Sierajärvi Alta
Sierakenttä Alta
Sierankoski Alta
Simmaruto Alta
Simon Maijan saari Alta
Sirpinniska Alta
Sirppi Alta
Skaiti Alta
Skaiti Alta
Skarffalaassa Alta
Slingerplassi Alta
Sokelma Alta
Sokkeritoppi Alta
Soppu Alta
Sorisniva Alta
Soro Alta
Suislahti Alta
Suislahti Alta
Sullujärvi Alta
Sungarinsaari Alta
Sunkonsaari Alta
Suolakentänniemi Alta
Suolakenttä Alta
Suolakenttä Alta
Suorukka Alta
Suvanto Alta
Synströminkumpu Alta
Syväjärvi Alta
Syvämukka Alta
Täätsika Alta
Tähtisaari Alta
Tölöffinranta Alta
Törmänen Alta
Törmäniitty Alta
Törmännenä Alta
Taali Alta
Taivhaankuru Alta
Taihvaankurunkenttä Alta
Talmulahti Alta
Talonsaari Alta
Tangansilta Alta
Tanko Alta
Tervahauantörmä Alta
Tervahauta Alta
Tiensuu Alta
Tiiliplaana Alta
Tohtorinsaari Alta
Toinenjärvi Alta
Toinenjärvi Alta
Toinenjärvi Alta
Toinenjärvi Alta
Tosikansaari Alta
Tramperinvainio Alta
Trollijärvet Alta
Trollijärvi Alta
Trollijärvi Alta
Tuomhaanmella Alta
Tupajärvi Alta
Tupakuru Alta
Tuppikaupunki Alta
Turvejänkkä Alta
Uimajärvi Alta
Ukli Alta
Unna-Raipas Alta
Unna-Raippanen Alta
Uriniemenkoppa Alta
Uuenreiänniska Alta
Uujarotto Alta
Uulanniemi Alta
Uulansaari Alta
Uulantörmä Alta
Vähäniva Alta
Vähännivanronka Alta
Vähännivanronka Alta
Väli-Kista Alta
Väliniva Alta
Vaakki Alta
Vaakkijärvet Alta
Vaakkikuru Alta
Vanha-Santia Alta
Vanhajoki Alta
Vanhan Santian koskenniska Alta
Vanhansuunpaikka Alta
Vanhapaikka Alta
Vanhasija Alta
Varkunuora Alta
Veittijärvi Alta
Veittijoki Alta
Venevalkama Alta
Vieslahti Alta
Vieslahti Alta
Viina Alta
Viinankorva Alta
Viinanlantto Alta
Viinanpuas Alta
Viinantupa Alta
Virkulakari Alta
Virnejärvi Alta
Virsiniva Alta
Vuononperä Alta
Vuopio Alta
Ylempänäkurkkiota Alta
Yli-Könkä Alta
Yli-Kista Alta
Yli-Laattijärvi Alta
Yli-Saarikoski Alta
Annijoki Alta
Annijärvi Alta
Annivaara Alta
Kaituksenkuolpano Alta
Kaitusjoki Alta
Laattijärvi Alta
Nussurankuolpano Alta
Pikku-Rappisniemi Alta
Pollo-oja Alta
Fedontunturi Alta
Kivijänkkä Alta
Koskiniemi Alta
Paskapudas Alta
Pasmajärvi Alta
Talonsaari Alta
Ylikurkkia Alta
Yli-Sorisniva Alta
Yli-Törmännenä Alta
Mustankoskenniska Alta
Pahtaniemi Alta
Kotaniemi Alta
Kaapunniska Alta
Ala-Siera Alta
Yli-Siera Alta
Ylipato Alta
Ylipää Alta
Kaiskuru Alta
Karhuvaara Alta
Kavala Alta
Ylipaonoja Alta
Talmulahti Alta
Tappolahti Alta
Siernöijä Alta
Kreetanpää Alta
Kalkkiniemi Alta
Paunu Alta
Isotunturi Alta
Paununperä Alta
Repovuono Kvalsund
Valasnuora Kvalsund
Roskamukka Porsanger
Ailikaisenjoki Porsanger
Ailikaisenvuoma Porsanger
Ainajärvi Porsanger
Ainikaisenjärvi Porsanger
Ainikka Porsanger
Akkansaari Porsanger
Ala-Fransinjärvi Porsanger
Alainen Kaiskiruto Porsanger
Alainen Rampinjärvi Porsanger
Alainen Tunturijoki Porsanger
Alainenjärvi Porsanger
Ala-Juhaninmukka Porsanger
Alajänkkä Porsanger
Ala-Kaksoisjärvet Porsanger
Ala-Karhakkasuvanto Porsanger
Alakentänsuvanto Porsanger
Alaouđankylki Porsanger

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.