Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 4 av 4, viser 979 poster av 8479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 framover >>
Oppslagsform Kommune
Hietapuas Nordreisa
Hietaniemi Porsanger
Hietaniemi Sør-Varanger
Hietaniemi Storfjord
Hietaniemi Storfjord
Hietamukka Kvænangen
Hietamukka Kvænangen
Hietamukka Nordreisa
Hietamukanoja Nordreisa
Hietamella Porsanger
Hietamella Vadsø
Hietamella Storfjord
Hietalahti Lyngen
Hietalahti Lyngen
Hietakuoppa Tana
Hevostörmä Storfjord
Hevossaari Storfjord
Hevosrutu Kåfjord
Hevosraukanruto Porsanger
Hevospahta Storfjord
Hevospahta Nordreisa
Hevoskuru Storfjord
Hevoskuru Kvænangen
Hevoskuru Nordreisa
Hevoskoski Sør-Varanger
Hevosjärvi Alta
Hevosensilta Nordreisa
Hevosenniemenkarko Porsanger
Hevosenkurunjärvi Kvænangen
Hevosenkuru Kvænangen
Hevosenkenkäjärvi Nordreisa
Hevoseniemenkuru Porsanger
Heviikanvaara Vadsø
Heviika Vadsø
Hetheensuu Vadsø
Heteoja Vadsø
Heteniemi Sør-Varanger
Hesteniemi Porsanger
Hesteniemi Porsanger
Hesteniemenvaara Porsanger
Hestefossi Sør-Varanger
Hessenkivaara Sør-Varanger
Hessenki Sør-Varanger
Herransaari Alta
Hernaranainen Porsanger
Hernarajärvi Porsanger
Hermannintörmä Vadsø
Hermanninsuanto Vadsø
Hermanninmukka Vadsø
Hermanninkenttä Vadsø
Hermanninjärvi Sør-Varanger
Hermanni Vadsø
Henrikinniemi Tana
Henrikinjärvi Tana
Henkopahta Nordreisa
Henko Storfjord
Henko Storfjord
Hengonpahta Storfjord
Hengonjurma Storfjord
Helvetinvankka Kåfjord
Helnesi Nordkapp
Hellusuanto Nordreisa
Hellupahta Nordreisa
Hellari Storfjord
Heljantörmä Alta
Helenintupa Kåfjord
Heleninhuone Kåfjord
Heiskarinjänkä Sør-Varanger
Heinävaara Vadsø
Heinäsaari Sør-Varanger
Heinäsaari Sør-Varanger
Heinäsaari Kvænangen
Heinäsaari Tana
Heinäruto Storfjord
Heinäpahta Sør-Varanger
Heinäniemi Alta
Heinäniemi Alta
Heinämukka Sør-Varanger
Heinämukanniemi Sør-Varanger
Heinäluokanalla Alta
Heinälammet Sør-Varanger
Heinälaassa Sør-Varanger
Heinäkuru Kvænangen
Heinäkuru Nordreisa
Heinäkuru Nordreisa
Heinäjärvi Porsanger
Heinäjänkä Sør-Varanger
Heinäjänkä Sør-Varanger
Heinäjänkkä Storfjord
Heinäjänkkä Storfjord
Heinäjänkkä Kvænangen
Heinäjänkkä Nordreisa
Heinäjoki Vadsø
Heinäjoki Vadsø
Heinäjoentunturi Vadsø
Heinäaapa Sør-Varanger
Heiluniemi Porsanger
Heilujärvi Porsanger
Heilujoki Porsanger
Heikuntörmä Alta
Heikunkallio Sør-Varanger
Heikun Antun paikka Alta
Heikki-Kotajärvi Sør-Varanger
Heikkasenjänkkä Kvænangen
Heikka Nordreisa
Heikinsanta Sør-Varanger
Heikinpää Sør-Varanger
Heikinoja Sør-Varanger
Heikinniva Alta
Heikinniemi Sør-Varanger
Heikinniemi Sør-Varanger
Heikinniemi Sør-Varanger
Heikinniemi Sør-Varanger
Heikinniemi Sør-Varanger
Heikinmukka Sør-Varanger
Heikinjänkä Sør-Varanger
Heikinjänkä Sør-Varanger
Heikinjänkkä Tana
Heikin talo Storfjord
Heikantörmä Nordreisa
Heikansaari Alta
Heikanpalo Nordreisa
Heikanmella Nordreisa
Heikankuoppa Nordreisa
Heikankentänniemi Alta
Heikankentänluokka Alta
Heikankentänkautta Alta
Heikankentänalusta Alta
Heikankenttä Alta
Heetinmukka Sør-Varanger
Hautatieva Sør-Varanger
Hautasaari Sør-Varanger
Hautasaari Sør-Varanger
Hautapaikka Nordreisa
Hautaniitty Nordreisa
Hautaniitty Nordreisa
Hautamukka Nordreisa
Hautamakoski Lyngen
Hautamakenttä Lyngen
Hautamajoki Lyngen
Hautajärvi Nordreisa
Haukkimukka Kvænangen
Haukkimukka Kvænangen
Haukkakivi Alta
Haukjärvi Sør-Varanger
Haukivuopaja Sør-Varanger
Haukivuoma Nordreisa
Haukivaara Sør-Varanger
Haukivaara Sør-Varanger
Haukioja Sør-Varanger
Haukioja Nordreisa
Haukiniva Tana
Haukiniitty Tana
Haukiniemi Tana
Haukiniemi Nordreisa
Haukiniemenranta Nordreisa
Haukimella Tana
Haukilompolo Tana
Haukilahti Sør-Varanger
Haukijärvioja Sør-Varanger
Haukijärvi Porsanger
Haukijärvi Tana
Haukijärvi Sør-Varanger
Haukijärvi Sør-Varanger
Haukijärvi Sør-Varanger
Haukijärvi Sør-Varanger
Haukijärvi Nordreisa
Haukijärvet Tana
Haukijänkkä Tana
Haukijoki Tana
Haukijoki Sør-Varanger
Hatunvaara Storfjord
Hattusaari Porsanger
Hattukenttä Storfjord
Hattu Storfjord
Hattu Storfjord
Hattiskolli Storfjord
Hasviika Hasvik
Haskisaari Storfjord
Haskirova Storfjord
Haskinsaari Nesseby
Haskimella Storfjord
Haskijurma Storfjord
Haskijoet Storfjord
Haskajärvi Sør-Varanger
Harvislaassanmatala Porsanger
Harvislaassa Porsanger
Harvarito (?) Storfjord
Harvaluokka Nordreisa
Harrisaari Tana
Harrijärvi Tana
Harrijärvet Sør-Varanger
Harrijoki Sør-Varanger
Harrijoki Sør-Varanger
Harrijoki Tana
Harppu Sør-Varanger
Harppefjelli Sør-Varanger
Harmaapahta Nordreisa
Harjunpaikka Sør-Varanger
Harjunniemi Sør-Varanger
Harjunlampi Sør-Varanger
Harju Nordreisa
Harja Nordreisa
Hantunoja Porsanger
Hantunjänkkä Porsanger
Hanttu Porsanger
Hantilonkoppa Porsanger
Hanssinsaari Tana
Hanssinniva Sør-Varanger
Hanssinlaassa Sør-Varanger
Hansseninmäki Sør-Varanger
Hansipakka Nordreisa
Hansintörmä Nordreisa
Hansinniemi Vadsø
Hansinkraavi Nordreisa
Hansinkenttä Nordreisa
Hansinkenttä Storfjord
Hansinjänkkä Porsanger
Hansinantinsokka Porsanger
Hansijokireikä Alta
Hans-Juhanin riiti Storfjord
Hans-Antti Nesseby
Hannuvaara Sør-Varanger
Hannutunturi Sør-Varanger
Hannunvankka Kåfjord
Hannunpahta Kvænangen
Hannunniitty Nordreisa
Hannunkenttä Kåfjord
Hannunjuovu Kåfjord
Hannujärvi Tana
Hannu-Matti Nordreisa
Hannu-Matin niva Nordreisa
Hannu-Matin korva Nordreisa
Hannu-Matin jorma Nordreisa
Hannu Niileksen oja Porsanger
Hankurijärvi Alta
Hankuri Alta
Hankonsuanto Nordreisa
Hankka Kåfjord
Hanhipahta Kvænangen
Hanhiniemi Porsanger
Hanhiniemenpahta Porsanger
Hanhilompolat Sør-Varanger
Hanhilompola Sør-Varanger
Hanhilampi Sør-Varanger
Hanhilaassa Porsanger
Hanhijärvi Kvænangen
Hanhijärvenlantot Kvænangen
Hanhijärvenjoki Kvænangen
Hamnepäri Båtsfjord
Hammerfästi Hammerfest
Hammasjärvi Tana
Haminatunturi Sør-Varanger
Haminakuru Sør-Varanger
Hamina Porsanger
Hamina Vadsø
Hametniemi Porsanger
Hamaristanko Alta
Hamarintörmä Alta
Hamarinpaikka Alta
Hamarinkuru Vadsø
Hamarinjoki Vadsø
Hamarinjoki Nesseby
Halttani Sør-Varanger
Haltiatunturi Kvænangen
Haltiapahta Alta
Haltiapahdanlantonvieressä Alta
Haltiapahdanalla Alta
Haltian karmistooli Kåfjord
Halosenkuru Sør-Varanger
Halleni Nordreisa
Halkosiannniemi Porsanger
Halkosianniemi Porsanger
Halkosiankuopppa Porsanger
Halkopahta Porsanger
Halkomukka Porsanger
Halkokuru Porsanger
Halkokoppa Porsanger
Halkokoppa Porsanger
Halkkavaara Porsanger
Halkeamankivi Storfjord
Hakokoski Sør-Varanger
Hakokoski Sør-Varanger
Hakko Lyngen
Hakalanniitty Vardø
Haka Alta
Haka Nordreisa
Hajanainenkallio Sør-Varanger
Haisujärvi Kvænangen
Haikarapahta Sør-Varanger
Haikarapahta Kvænangen
Haikaranpaska Sør-Varanger
Haikaralaassa Sør-Varanger
Haikarakallio Sør-Varanger
Haasiontörmä Storfjord
Haasionruto Storfjord
Haasionmettä Storfjord
Haasionjänkkä Storfjord
Haasionjoki Storfjord
Haasiajänkkä Kvænangen
Haarefossi Sør-Varanger
Haarakuoppa Nordreisa
Haarakuopanniva Nordreisa
Haapasokka Porsanger
Haapasjänkkä Kvænangen
Haaparinne Sør-Varanger
Haapaniitty Alta
Haapaniemi Storfjord
Haapaniemi Sør-Varanger
Haapaniemi Sør-Varanger
Haapaniemi Sør-Varanger
Haapaniemi Storfjord
Haapamukka Storfjord
Haapamettä Storfjord
Haapaluokka Porsanger
Haapaluokka Porsanger
Haapalantto Alta
Haapalantto Alta
Haapalantto Alta
Haapalantto Storfjord
Haapalahti Alta
Haapakenttä Alta
Haapajänkkä Kvænangen
Haapajänkkä Kvænangen
Haananjärvet Tana
Haanajoki Tana
Haana Tana
Haakinsuanto Nordreisa
Haakin kauppa Nordreisa
Haaki Nordreisa
Haakaniemi Sør-Varanger
Gylsmeiviikka Sør-Varanger
Guldmanninjärvi Porsanger
Greinerinvittikkö Porsanger
Grapinsaari Storfjord
Grapinsaari Storfjord
Gammelinkenttä Sør-Varanger
Föskenkuru Tana
Fästinki Sør-Varanger
Färitörmä Tana
Färikenttä Tana
Fämpöörinkikoppa Porsanger
Fyyryniemi Sør-Varanger
Fyyryniemenmukka Sør-Varanger
Fyklepärinkrunni Vadsø
Fritjofintörmä Vadsø
Fritjofinharju Vadsø
Fritjof Vadsø
Friitjofinniemi Sør-Varanger
Friimanninsaari Sør-Varanger
Fransinniemi Tana
Fransinniemi Nordreisa
Frankkilan Pekka Vadsø
Framnäässi Sør-Varanger
Fouvinmaa Alta
Fouvinmaa Alta
Fosneesi Sør-Varanger
Fosmuui Nordreisa
Fosheimi Sør-Varanger
Formasaura Alta
Flöymanninkeila Sør-Varanger
Flyykarinmaa Alta
Flyykari Alta
Flinttinokka Vadsø
Flinttinokanalusta Vadsø
Flinttijoki Vadsø
Flinttijoenniityt Vadsø
Flakutunturi Tana
Fjelstaatörmä Nordreisa
Fjelsta Nordreisa
Fiskevanni Sør-Varanger
Fisketinde Sør-Varanger
Fiskaviikka Sør-Varanger
Fiskaviikintunturi Sør-Varanger
Fiskaviikinjänkkä Sør-Varanger
Fiskaviiki Sør-Varanger
Finnioivi Sør-Varanger
Finnijärvi Sør-Varanger
Finnijärvi Sør-Varanger
Finnansaari Lyngen
Finmarkku Kommune ikke satt
Fiirkantvanni Sør-Varanger
Fiilivuono Alta
Fiilivuono Alta
Fiervalaattakka Porsanger
Fielmasokka Porsanger
Fielmanouta Porsanger
Fielmanotta Nordreisa
Fielmanojansuu Porsanger
Fielmanoja Porsanger
Fielmanoja Porsanger
Fielmankurkkii Nordreisa
Fielmanjänkkä Porsanger
Fielmanjoki Nordreisa
Fielmajärvi Porsanger
Fielmajärvi Nordreisa
Fielmajärvi Nordreisa
Fielma Nordreisa
Fielluronkka Storfjord
Fielluronkantie Storfjord
Fielluronkanjänkät Storfjord
Fielluronkanjoki Storfjord
Fetuntörmä Alta
Fetunmäki Alta
Felleskuru Vadsø
Felleskuru Vadsø
Felles-Kristiina Vadsø
Feetunniitty Nordreisa
Feetunniitty Nordreisa
Fedontunturi Alta
Faurusvankka Storfjord
Faurusvaarannokka Storfjord
Faurusvaara Storfjord
Fauruslanja Storfjord
Faurisvaara Nordreisa
Faurisvaara Nordreisa
Faurisortta Nordreisa
Fattivaara Nordreisa
Fatikuru Alta
Farppeloivinlammet Vadsø
Farppeloivinjoki Vadsø
Farimanurkka Sør-Varanger
Farimajänkä Sør-Varanger
Fannuniitty Nordreisa
Fannepahta Vadsø
Fannepahanmäki Vadsø
Fallijärvi Sør-Varanger
Fallijärvi Sør-Varanger
Fallijärvenpahta Sør-Varanger
Fallijärvenpahta Sør-Varanger
Fallijoki Alta
Fallijoki Alta
Fallijoki Sør-Varanger
Fallijoki Sør-Varanger
Falkkurinjärvet Vadsø
Falkkurinjänkät Vadsø
Falkkurinjoki Vadsø
Falkkuri Vadsø
Falkkikeila Vadsø
Falkkijärvi Vadsø
Falkkevanni Vadsø
Falkkehöiji Sør-Varanger
Falisniemi Storfjord
Falisniemi Storfjord
Falisniemi Storfjord
Falisniemenvaara Storfjord
Falisniementšokka Storfjord
Falisniemenpoto Storfjord
Falisniemenpahta Storfjord
Falisniemenkursu Storfjord
Faarinjoki Sør-Varanger
Evettiluusua Sør-Varanger
Evettijärvi Sør-Varanger
Evettijänkä Sør-Varanger
Evettijoki Sør-Varanger
Evaldintie Sør-Varanger
Etvartinkruuva Kvænangen
Etuvaara Storfjord
Etuniemi Sør-Varanger
Etelävirta Sør-Varanger
Eteläsatama Vardø
Etelänpuoli Porsanger
Etelänpuoli Sør-Varanger
Etelä-Varenki Sør-Varanger
Etelä-Ristirääppä Sør-Varanger
Etelä-Norja Kommune ikke satt
Etelä-Kruunsta Alta
Essanjänkkä Lyngen
Eskelinranta Vadsø
Eskeli Vadsø
Esipuu Sør-Varanger
Esijärvi Kvænangen
Esijärvi Kvænangen
Erttiskarkku Porsanger
Errintörmä Porsanger
Eronvaara Sør-Varanger
Eronoja Sør-Varanger
Erkki Storfjord
Erkinsuanto Vadsø
Erkinpuas Alta
Erkinniitty Alta
Erkinlantto Nordreisa
Erkinkrunni Sør-Varanger
Erkinkivi Storfjord
Erkinkenttä Alta
Erkinjoki Storfjord
Erkinaita Storfjord
Ensimäinenköngäs Vadsø
Ensimäinenjärvi Alta
Ensimäinenjänkkä Kvænangen
Ensimäinen Kirkkoniemenjärvi Sør-Varanger
Ensimäinen Hirvasjärvi Kvænangen
Ensijärvi Alta
Ensijärvi Alta
Ensijärvi Alta
Eno Storfjord
Enkanoja Vadsø
Englanninmettä Alta
Engelsmanninveltta Nordreisa
Engelsmanninkenttä Nordreisa
Engelsintaali Vadsø
Emetoivinpäälystä Nesseby
Emetoivinjänkät Nesseby
Emetoivinalusta Nesseby
Emetoivi Nesseby
Emanuelpekkeninlakso Sør-Varanger
Emanuelpekkeninjoki Sør-Varanger
Elveneesi Sør-Varanger
Elupahta Nordreisa
Ellivaara Kvænangen
Ellisalmi Sør-Varanger
Ellisaari Sør-Varanger
Ellipalo Sør-Varanger
Ellinsaura Nordreisa
Ellinsaari Sør-Varanger
Ellinjänkkä Kvænangen
Elliniemi Sør-Varanger
Elliniemi Sør-Varanger
Elliniemenpahta Sør-Varanger
Ellilänsaari Alta
Ellilä Alta
Ellilä Tana
Ellilompola Sør-Varanger
Ellilaassa Sør-Varanger
Ellikshaminantunturi Sør-Varanger
Ellikshamina Sør-Varanger
Ellikoppa Sør-Varanger
Ellijärvi Sør-Varanger
Ellijoki Sør-Varanger
Ellenkenttä Kåfjord
Ellenjänkkä Porsanger
Elle-Marinjärvet Storfjord
Ellanrutu Kåfjord
Ellankivi Kåfjord
Eliniemi Alta
Eli Alta
Ekrea Vadsø
Einarinsokka Porsanger
Eikaar Sør-Varanger
Eidenvaara Sør-Varanger
Eevinkenttä Storfjord
Eevinjänkät Storfjord
Eevinjänkät Storfjord
Eevinjänkkä Storfjord
Eevinjänkkä Storfjord
Eevinjänkkä Storfjord
Eevi Storfjord
Eevankenttä Storfjord
Eevanjärvi Vadsø
Eevanjänkä Vadsø
Eevanjänkkä Vadsø
Eevanjänkkä Kvænangen
Eemelinkoiju Storfjord
Eemelinkoiju Storfjord
Eelinsatamantunturi Sør-Varanger
Eelinsatama Sør-Varanger
Dreierinsuanto Storfjord
Dreierinsaari Storfjord
Dreierinsaari Storfjord
Dreierinsaari Storfjord
Čolppi Kåfjord
Briitanniemi Tana
Bratfjelli Nordreisa
Bratfjelli Nordreisa
Braashamina Sør-Varanger
Borissakent Alta
Bjöörnevanni Sør-Varanger
Bertinanjurma Storfjord
Beck Storfjord
Barbalankuoppa Porsanger
Autukaspoto Storfjord
Autukasniemi Storfjord
Auttonpää Sør-Varanger
Auttimenniitty Nordreisa
Auttimenkuoppa Nordreisa
Auttimaa Nordreisa
Auttiinniva Nordreisa
Auttiin Nordreisa
Auttiin Nordreisa
Autsinjärvi Porsanger
Autimensuanto Nordreisa
Autimenpalojänkkä Nordreisa
Autimenpalo Nordreisa
Autimenniva Nordreisa
Autimenniska Nordreisa
Autimenniemi Nordreisa
Autimenkorva Nordreisa
Autelusniemi Lyngen
Auskarikoppa Sør-Varanger
Aunikainen Kvænangen
Aulankoski Sør-Varanger
Aulankoskenkuolppuna Sør-Varanger
Aulankoskenjänkä Sør-Varanger
Aukustinniemi Tana
Aukunvaara Nordreisa
Aukunkuppa Nordreisa
Aukko Nordreisa
Asle Storfjord
Aslakjärvi Sør-Varanger
Aslakanjärvi Kvænangen
Aslakanjärvet Porsanger
Askinsaaret Sør-Varanger
Aski Sør-Varanger
Aski Sør-Varanger
Askaslakso Porsanger
Arvolanniemi Sør-Varanger
Arot Vadsø
Arminkuoppa Nordreisa
Arisenvankka Kvænangen
Arisenrässi Kvænangen
Arisenmatala Kvænangen
Arisenjoki Kvænangen
Ariniemi Alta
Arinen Kvænangen
Apmiranjänkkä Porsanger
Apmira Porsanger
Apajatörmä Alta
Apajankivi Storfjord
Apajaniemi Alta
Apajaniementyvi Alta
Apajan puoli Storfjord
Apaja Alta
Apaja Storfjord
Anttilanvaara Sør-Varanger
Anttilankotaselkä Sør-Varanger
Anttilankotajärvi Sør-Varanger
Anttilankotajänkkä Sør-Varanger
Anttilanjärvi Sør-Varanger
Antti-Jussan niitty Vadsø
Antti-Jussan niemi Vadsø
Anttakuppa Kvænangen
Antonintörmä Porsanger
Antoninsuvanto Porsanger
Antinvaara Sør-Varanger
Antinpuura Storfjord
Antinmitta Sør-Varanger
Antinmatinkuru Sør-Varanger
Antinmatinkenttä Sør-Varanger
Antinmatinjärvi Sør-Varanger
Antinlaatas Porsanger
Antinjänkkä Kvænangen
Antinjounintörmä Tana
Antin Erkin kenttä Porsanger
Antikanenä Nordreisa
Anthoninaita Storfjord
Anthoninaita Storfjord
Anthon Storfjord
Antespyyjärvi Vadsø
Antespyy Vadsø
Anterkoa Vadsø
Antanluokka Nordreisa
Antankenttä Kvænangen
Anta-vainaan-paikka Nordreisa
Anstuntie Sør-Varanger
Anstunniemi Sør-Varanger
Anstunlampi Sør-Varanger
Ansamukka Nordreisa
Ansamukanveltta Nordreisa
Ansamukanvaara Nordreisa
Ansamukanprakka Nordreisa
Ansamukanpalo Nordreisa
Ansamukanniitty Nordreisa
Ansamella Nordreisa
Ansamella Kvænangen
Ansakuru Nordreisa
Annivaara Alta
Annipietsanniemi Porsanger
Anniojanluppo Porsanger
Annintörmä Tana
Anninniemi Tana
Anninkarova Sør-Varanger
Anninjouninjärvi Porsanger
Annin Iivarin jänkkä Porsanger
Annikartakanolka Porsanger
Annikartakannenä Porsanger
Annijärvi Alta
Annijoki Vadsø
Annijoki Alta
Annijoki Vadsø
Annijoenvuoma Alta
Annijoenvuoma Nesseby
Annijoenmukka Nesseby
Annijoenmukka Vadsø
Annijoenmukka Vadsø
Annijoenmukanjänkät Vadsø
Annijoenjänkät Nesseby
Annijoenhamina Vadsø
Anni-muorin törmä Tana
Annavankka Nordreisa
Annajärvi Nordreisa
Annajoki Nordreisa
Anna-Greetan köngäs Sør-Varanger
Anna-Greetan järvi Sør-Varanger
Ankkurikuru Nordreisa
Ankkajänkkä Tana
Ankelinpirtti Vadsø
Ankarilahđensokka Porsanger
Ankarilahđenruto Porsanger
Ankarilahđenkoppa Porsanger
Anikka Nordreisa
Anikanvaara Nordreisa
Anikanpakka Nordreisa
Anikankurkkii Nordreisa
Anikanjoki Nordreisa
Amunansaari Alta
Amunanniemi Alta
Amunanjoki Alta
Ammen Nordreisa
Alttarinvaara Nordreisa
Alttarinuitto Nordreisa
Alttarinsuanto Nordreisa
Alttarinkuoppa Nordreisa
Alttarinkivi Nordreisa
Alttarinjoki Nordreisa
Alttari Nordreisa
Almungintiensuu Alta
Alluoivi Sør-Varanger
Allmänninki Nordreisa
Allmänninki Nordreisa
Allionpahta Storfjord
Allionjurma Storfjord
Allio Storfjord
Allilantot Porsanger
Allikkaniemi Tana
Alleveia Nesseby
Allasullu Alta
Alkkinen Tana
Alkkasvaara Tana
Alkka Porsanger
Alkasenouđanjärvi Porsanger
Alkanjärvi Porsanger
Alkanjoki Porsanger
Alkaivosluokka Porsanger
Alimmainen Syväkuru Sør-Varanger
Alimmainen Kalajärvi Porsanger
Alimainenniva Sør-Varanger
Alimainen Kaarinanjärvi Porsanger
Alijyppyrä Nordreisa
Alijyppyrä Nordreisa
Alihaaki Vadsø
Ali-Teno Tana
Ali-Taana Tana
Ali-Pahtouta Nordreisa
Ali-Koivusaari Tana
Ali- Haukijärvi Tana
Alfredinkurkkio Alta
Alfjärvi Sør-Varanger
Alempilato Kvænangen
Aleksinranta Vadsø
Aleksinniemi Tana
Aleksinkuru Sør-Varanger
Aleksin Kalle Vadsø
Alaveräjä Alta
Alattionvuono Alta
Alattionniemi Alta
Alattionjoki Alta
Alattio Alta
Alatie Kvænangen
Alatie Nordreisa
Alasuanto Nordreisa
Alasaari Alta
Alarutu Kvænangen
Alaruto Alta
Alapää Alta
Alapato Alta
Alaouta Alta
Alaouta Porsanger
Alaouđankylki Porsanger
Alankotörmä Tana
Alaniitty Vadsø
Alaniemi Sør-Varanger
Alanausti Nordreisa
Alamukka Nordreisa
Alamettä Alta
Alalompola Sør-Varanger
Alalinkka Kvænangen
Alakurkkii Nordreisa
Alakurkkia Alta
Alakuppa Nordreisa
Alakupanniitty Nordreisa
Alakoski Kvænangen
Alakoskenjänkä Sør-Varanger
Alakorva Sør-Varanger
Alakoijumaa Nordreisa
Alakentänsuvanto Porsanger
Alakenttä Alta
Alakenttä Alta
Alakeino Nordreisa
Alajärvi Storfjord
Alajänkkä Porsanger
Alajuntti Nordreisa
Alainenvuoma Porsanger
Alainenpää Alta
Alainenjärvi Porsanger
Alainenjärvi Storfjord
Alainen Tunturijoki Porsanger
Alainen Tarhakenttä Alta
Alainen Rampinjärvi Porsanger
Alainen Puolamavaaranjärvi Storfjord
Alainen Patoniva Alta
Alainen Pahđannenä Porsanger
Alainen Kotakenttä Alta
Alainen Kaiskiruto Porsanger
Alahumpinjärvi Vadsø
Alahumpinjänkkä Vadsø
Ala-Vuomatakka Nordreisa
Ala-Vuomatakan kuoppa Nordreisa
Ala-Vuoma Nordreisa
Ala-Toornio Nordreisa
Ala-Toornin kuoppa Nordreisa
Ala-Tolppavaara Storfjord
Ala-Sorisniva Alta
Ala-Siera Alta
Ala-Sappi Nordreisa
Ala-Sammalvankka Nordreisa
Ala-Sammalouta Nordreisa
Ala-Sammalouta Nordreisa
Ala-Saarikoski Alta
Ala-Rasijärvi Sør-Varanger
Ala-Raisi Nordreisa
Ala-Raakkaslakso Porsanger
Ala-Potka Storfjord
Ala-Näätämö Sør-Varanger
Ala-Mollissuanto Nordreisa
Ala-Mellakoski Nordreisa
Ala-Lounijärvi Nordreisa
Ala-Kuukisloma Storfjord
Ala-Kuppa Storfjord
Ala-Kuokki Storfjord
Ala-Kruunsta Alta
Ala-Kista Alta
Ala-Kirkkosuanto Nordreisa
Ala-Kirkkojärvi Nordreisa
Ala-Kehäkuppa Nordreisa
Ala-Kariniemi Lyngen
Ala-Karhakkasuvanto Porsanger
Ala-Kankatta Storfjord
Ala-Kaltunen Tana
Ala-Kaksoisjärvet Porsanger
Ala-Kaitustaali Alta
Ala-Juhaninmukka Porsanger
Ala-Jorma Nordreisa
Ala-Haskijurma Storfjord
Ala-Haskijoki Storfjord
Ala-Fransinjärvi Porsanger
Ala-Flinttijoki Vadsø
Ala-Fallijoki Alta
Aksuvuononjärvi Nordreisa
Aksuvuononjoki Nordreisa
Aksuvuononhamina Nordreisa
Aksuvuono Nordreisa
Aksuvuono Nordreisa
Aksukeikkumankursu Storfjord
Aksukeikkumanjärvi Storfjord
Aksukeikkumanjoki Storfjord
Aksukeikkuma Storfjord
Aksujänkä Sør-Varanger
Aksu Sør-Varanger
Aksikuru Kåfjord
Akkupahta Sør-Varanger
Akkupahankivi Sør-Varanger
Akkujärvi Sør-Varanger
Akkavesi Sør-Varanger
Akkapahta Kvænangen
Akkapahanoja Kvænangen
Akkansaari Porsanger
Akkalanvuopio Kvænangen
Akkajärvi Sør-Varanger
Akkajärvi Tana
Akanniemi Vardø
Ajunrohtu Porsanger
Ajo Alta
Aittokurunjärvi Sør-Varanger
Aittokuru Sør-Varanger
Aitto-oivi Sør-Varanger
Aittipuolisinkuopat Porsanger
Aittaruđonsuvanto Porsanger
Aitijoki Tana
Aitapää Sør-Varanger
Aitajärvi Sør-Varanger
Aitajärvi Sør-Varanger
Ainikka Porsanger
Ainikaisenjärvi Porsanger
Ainajärvi Porsanger
Aimavaara Kvænangen
Ailuokka Nordreisa
Ailikasjovensuu Porsanger
Ailikaisenvuoma Porsanger
Ailikaisenjoki Porsanger
Ahvenmukka Sør-Varanger
Ahvenlampi Sør-Varanger
Ahvenjärvi Sør-Varanger
Ahvenjärvi Sør-Varanger
Ahvenjärvi Sør-Varanger
Ahvenjärvi Sør-Varanger
Ahvenjänkä Sør-Varanger
Ahonlauttauspaikka Storfjord
Ahmavuoma Nordreisa
Ahmavaara Sør-Varanger
Ahmatieva Nordreisa
Ahmapahtajärvi Sør-Varanger
Ahmaniemi Sør-Varanger
Ahmakuru Tana
Ahmakoiju Storfjord
Ahmakoiju Storfjord
Ahmajoki Nordreisa
Ahkioniemi Sør-Varanger
Adreskuru Sør-Varanger
Aavavankka Nordreisa
Aavasuanto Nordreisa
Aavannuora Porsanger
Aavajoki Nordreisa
Aatusuanto Nordreisa
Aatijänkä Sør-Varanger
Aataminsuanto Nordreisa
Aataminmukka Vadsø
Aasankenttä Nordreisa
Aartnassaari Skjervøy
Aartnansaari Skjervøy
Aaronvierikkö Porsanger
Aarontörmä Alta
Aaronsokka Porsanger
Aaronsammunluokka Porsanger
Aaronoja Porsanger
Aaronmella Storfjord
Aaronkruuva Alta
Aaronkenttä Storfjord
Aaronjänkkä Storfjord
Aaronjänkkä Storfjord
Aaronisojänkkä Porsanger
Aaronintörmä Alta
Aaroninniemi Alta
Aaroninkivi Lyngen
Aaronalajänkkä Porsanger
Aaron vesipahta Porsanger
Aarninouta Alta
Aarnin Uulan saari Alta
Aarinen Kvænangen
Aarinen Kvænangen
Aaraspori Nordreisa
Aapumukka Kvænangen
Aapujärvi Kvænangen
Aapujoki Kvænangen
Aapujoensuu Kvænangen
Aapujoensilta Kvænangen
Aapujoenmatalat Kvænangen
Aaponsammunlaatas Porsanger
Aaponsammunkenttä Porsanger
Aaponpahta Porsanger
Aaponojanjänkät Tana
Aaponoja Tana
Aaponniemi Tana
Aaponniemi Porsanger
Aapomukka Porsanger
Aapaniemi Sør-Varanger
Aapana Alta
Aanas Nordreisa
Aamonninmukka Sør-Varanger
Aaltonenänsuanto Vadsø
Aaltonenänsuanto Nesseby
Aaltonenänpäälystä Vadsø
Aaltonenänalusta Vadsø
Aaltonenä Vadsø
Aaltonenä Vadsø
Aalto-oivi Sør-Varanger
Aakelsokka Sør-Varanger
Aakelkaisse Sør-Varanger
Aakelinjärvi Sør-Varanger
Aakelijärvi Sør-Varanger
Aahtsikuppa Storfjord
Aadjekka Storfjord
Aadjekanvankka Storfjord
Aadjekantie Storfjord
Aadjekankuppa Storfjord
Aadjekankuppa Storfjord
Aadjekanjänkkä Storfjord
Aadanpakki Sør-Varanger
Aabrahamsinniitty Vardø
Adolfinnokanmukka Sør-Varanger

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.