Om databasen for kvenske stedsnavn

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

 
Velg antall listinger pr side:      20  100  500  2500
Side 3 av 4, viser 2500 poster av 8483
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4
Oppslagsform Kommune
Lauriniemenharju Vadsø
Lauraningankenttä Nordreisa
Lauksi Nordreisa
Laukkavankka Storfjord
Laukkavaara Kvænangen
Laukkapahta Porsanger
Laukkakuru Storfjord
Laukkakuoppa Storfjord
Laukkajoki Storfjord
Lauantairanta Alta
Latoniitty Nordreisa
Latoniemi Nordreisa
Latomukka Kvænangen
Latomukka Kvænangen
Latokenttä Storfjord
Latnerinkinsunti Nesseby
Latnerinkinskaali Nesseby
Latnerinkinlaassat Nesseby
Latnerinkin Isolaassa Nesseby
Latnerinki Nesseby
Latnerinki Nesseby
Latnerinki Nesseby
Lasturanta Nordreisa
Lastumukka Sør-Varanger
Lassojärvi Kvænangen
Lassinvaara Sør-Varanger
Lassintieva Porsanger
Lassinranta Sør-Varanger
Lassinniemi Tana
Lassinkenttä Storfjord
Lassin Jussan kenttä Kvænangen
Lassin Erkki Alta
Lassikenttä Nordreisa
Lassenjärvi Nordreisa
Laskutörmä Storfjord
Laskutörmä Storfjord
Laskenttä Nordreisa
Larspahta Storfjord
Larspahta Storfjord
Larspahansoro Storfjord
Larspahanniemi Storfjord
Larspahanniemi Storfjord
Larspahanjoki Storfjord
Larspahanhieta Storfjord
Lappolahti Sør-Varanger
Lappeanlaki Loppa
Lappeanaapa Loppa
Lappea Loppa
Lapintunturi Kvænangen
Lapintieva Nordreisa
Lapintie Kvænangen
Lapinsätti Sør-Varanger
Lapinsilta Storfjord
Lapinsaarijärvi Sør-Varanger
Lapinnokka Kvænangen
Lapinnokanjoki Kvænangen
Lapinkuru Alta
Lapinkuru Storfjord
Lapinkenttä Storfjord
Lapinkeino Nordreisa
Lapinjänkä Vardø
Lapinjänkkä Sør-Varanger
Lapajärvi Sør-Varanger
Lantuksenuitto Nordreisa
Lanttoniemi Nordreisa
Lanttoniemi Nordreisa
Lantto Nordreisa
Lantot Nordreisa
Lantoruto Porsanger
Lantoruđonkylki Porsanger
Lantoniemi Porsanger
Lantalaisjänkkä Kvænangen
Lantalaisenriiti Kvænangen
Lantalaisenjänkkä Kvænangen
Lanssinjänkä Sør-Varanger
Lannelahtiorriten Nordreisa
Lannelahti Nordreisa
Lannanlohat Nordreisa
Lannankeinonkenttä Nordreisa
Lannankeino Nordreisa
Lannankarkku Nordreisa
Lanluokka Kvænangen
Lanluokantörmä Kvænangen
Lankovuono Alta
Lankovuono Alta
Lankovaara Vadsø
Lankosullunmatala Alta
Lankosullu Alta
Lankoniemi Alta
Lankoniemi Alta
Lanjalaoivi Nesseby
Lanjalajärvet Nesseby
Lanja Storfjord
Langvaseiti Sør-Varanger
Lampisaari Sør-Varanger
Lampijänkä Sør-Varanger
Lamphankuru Nordreisa
Lammastieva Porsanger
Lammassuanto Alta
Lammassuanto Alta
Lammassaari Alta
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammassaari Sør-Varanger
Lammasniemi Alta
Lammasmukka Sør-Varanger
Lammaskoski Alta
Lammaskenttä Porsanger
Lammasjärvi Vadsø
Lammas Alta
Lalusnenä Nordreisa
Lalluskorsa Nordreisa
Lalluksenkuru Nordreisa
Lalluksenjoki Nordreisa
Lallakuru Kvænangen
Laksonsuanto Nordreisa
Lakso Nordreisa
Lakso Nordreisa
Lakselvantörmä Vadsø
Lakselv Vadsø
Lakselv Vadsø
Laksavaaranrinnet Porsanger
Laksavaaranalus Porsanger
Laksavaara Porsanger
Laksajärvi Porsanger
Laksajoki Porsanger
Lakkitieva Porsanger
Lakkijärvi Sør-Varanger
Lakkamänty Sør-Varanger
Laivanmukka Vadsø
Laivankalu Kåfjord
Laivalahti Kåfjord
Laivahamina Sør-Varanger
Laiva Kåfjord
Laittakka Nordreisa
Laitisenniitty Vadsø
Laitinvaara Sør-Varanger
Laitinuopaja Sør-Varanger
Laitinpaikka Sør-Varanger
Laitinmukka Sør-Varanger
Laitinautto Sør-Varanger
Laitantaus Nordreisa
Lairikoppa Sør-Varanger
Lairakoppa Porsanger
Lainikka Nordreisa
Lainikansuanto Nordreisa
Laijeri Nordreisa
Lahtitunturi Vardø
Lahtipahta Porsanger
Lahtipahta Porsanger
Lahti Storfjord
Lahti Sør-Varanger
Lahti Nordreisa
Lahti Nordreisa
Lahenvaara Nordreisa
Lahenpahta Sør-Varanger
Lahenkuru Sør-Varanger
Lahenjärvi Sør-Varanger
Laavupuujärvi Sør-Varanger
Laavuniemi Tana
Laavuniemi Tana
Laavujärvi Sør-Varanger
Laavujärvi Sør-Varanger
Laavontupa Kåfjord
Laavontalo Kåfjord
Laattiskaiti Alta
Laattijärvi Alta
Laattijärvet Alta
Laattijoki Alta
Laattijoenvuoma Alta
Laattijoenranta Alta
Laattarirässi Alta
Laattarinniemi Alta
Laattarinkuolpano Alta
Laattarikoppa Alta
Laattari Alta
Laatjänkkä Porsanger
Laatas Porsanger
Laatas Porsanger
Laassapäri Vadsø
Laassanmukka Sør-Varanger
Laassamukka Kvænangen
Laassamukka Kvænangen
Laassamatala Kvænangen
Laassajauri Kvænangen
Laassa Vadsø
Laassa Sør-Varanger
Laassa Vadsø
Laasasenvankka Kvænangen
Laasasenmatala Kvænangen
Laasasenjärvi Kvænangen
Laasasenjoki Kvænangen
Laasanen Kvænangen
Laanapukta Sør-Varanger
Laanapukta Sør-Varanger
Laakisvuono Lebesby
Laajinniemi Porsanger
Laajinjänkkä Porsanger
Köölitunturi Vadsø
Kööli Vadsø
Köykiniemi Porsanger
Köykiniemi Porsanger
Könkäs Alta
Könkänenä Alta
Könkänen Alta
Könkä Alta
Könkhäänniskantörmä Vadsø
Könkhäänniskanturvejänkkä
Vadsø
Könkhäänniskanjänkkä Vadsø
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniska Vadsø
Könkhäänniska Tana
Könkhäänkuolppuna Sør-Varanger
Köngäs Vadsø
Käärmejärvi Kvænangen
Käyränivansuanto Nordreisa
Käyränivanmukka Nordreisa
Käyränivankuoppa Nordreisa
Käyränivanjoki Nordreisa
Käyränivan alasuanto Nordreisa
Käyräniva Nordreisa
Käyräjärvi Porsanger
Käyräjärvi Porsanger
Käyräjärvi Porsanger
Käyräjärvenluokka Porsanger
Käyripahta Nesseby
Käykelijoki Nesseby
Kätkövankka Nordreisa
Kätköoivvi Nordreisa
Kätköjärvi Nordreisa
Kätköjoki Nordreisa
Kätkäsenväylä Kvænangen
Kätkäsenpirri Kvænangen
Kätkäsenmukka Kvænangen
Kätkäsenlaituri Kvænangen
Kätkäsenlahti Kvænangen
Kätkäsenjoki Kvænangen
Kätkänen Kvænangen
Kätkäjärvi Sør-Varanger
Kätkynen Kvænangen
Kärpäslampi Sør-Varanger
Kärpäsjärvi Sør-Varanger
Kärpäntunturi Sør-Varanger
Kärppäpahta Kåfjord
Kärppäniemi Sør-Varanger
Kärpilahti Nordreisa
Kärpikänvaara Kvænangen
Kärpikäntupa Kvænangen
Kärpikänniitty Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänjärvi Kvænangen
Kärpikänjärvet Kvænangen
Kärpikänjoki Kvænangen
Kärpikkä Kvænangen
Kärmisvankka Nordreisa
Kärmisvaara Nordreisa
Kärmisjoki Nordreisa
Kämppäsaari Sør-Varanger
Kämppäristirääppäjärvi Sør-Varanger
Kämppäniemi Sør-Varanger
Kämppäjärvi Sør-Varanger
Kälmeä Sør-Varanger
Käkivaara Sør-Varanger
Käkilahti Sør-Varanger
Käkijärvi Sør-Varanger
Käkijänkä Sør-Varanger
Käkijoki Sør-Varanger
Kyölimö Sør-Varanger
Kyölimävuono Sør-Varanger
Kyölimäjärvi Sør-Varanger
Kyölimäjoki Sør-Varanger
Kyypinkrunni Vadsø
Kyypinjärvi Vadsø
Kyypinjänkä Vadsø
Kyypi Vadsø
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Kyröniemi Alta
Kyrpävaara Nordreisa
Kyläntie Vadsø
Kylvöniemi Sør-Varanger
Kylvöniemenpahta Sør-Varanger
Kylvöjärvi Sør-Varanger
Kylmäkaltio Alta
Kväänviikka Alta
Kväännees Nordreisa
Kvilepakki Vadsø
Kuutamojoki Vardø
Kuusijärvi Sør-Varanger
Kuurtintörmä Alta
Kuurluhta Nesseby
Kuurluhanmukka Nesseby
Kuurluhanjoki Nesseby
Kuurluhan Elli Nesseby
Kuuntelukumpu Sør-Varanger
Kuuloivinjänkät Vadsø
Kuuloivi Vadsø
Kuulasjoki Kåfjord
Kuulas Kåfjord
Kuukislomanvankka Storfjord
Kuukislomanvaara Storfjord
Kuukislomantörmä Storfjord
Kuukislomanjurma Storfjord
Kuukislomanjoki Storfjord
Kuukisloma Storfjord
Kuujakorva Nordreisa
Kutusaari Sør-Varanger
Kutusaari Sør-Varanger
Kutturintörmä Tana
Kutturinsuvanto Tana
Kutturinniemi Tana
Kutmaakalompola Sør-Varanger
Kutmaakajärvet Sør-Varanger
Kutinnjirrama Storfjord
Kustunpahta Storfjord
Kustunpahta Storfjord
Kustunniitynpahta Storfjord
Kustunniitynjurma Storfjord
Kustunniitty Storfjord
Kustunfierua Sør-Varanger
Kustunaita Storfjord
Kustun Jussan niitty Alta
Kustun Jussa Alta
Kustun Antun joki Alta
Kustonjänkkä Porsanger
Kussavaara Porsanger
Kuskutoivi Sør-Varanger
Kusiviilu Nordreisa
Kusijärvi Sør-Varanger
Kurutörmä Alta
Kurunsuu Nordreisa
Kurunsuu Nordreisa
Kurunranta Nordreisa
Kurunmella Nordreisa
Kurunlaita Sør-Varanger
Kurun Mikkalin suanto Nordreisa
Kurumukka Nordreisa
Kuruluokka Nordreisa
Kurujärvi Porsanger
Kurujänkkä Vadsø
Kuru Nordreisa
Kurttijärvi Nordreisa
Kursunsölkä Porsanger
Kursunpörä Porsanger
Kursunperänjärvi Porsanger
Kursunjoki Storfjord
Kursu-pojan koiju Storfjord
Kursu Porsanger
Kursu Storfjord
Kurravaara Alta
Kurrankolpeno Alta
Kurralahti Alta
Kurra Alta
Kurmuvuoma Alta
Kurmuvaara Alta
Kurmukenttä Alta
Kurmujoki Alta
Kurkkionniska Alta
Kurkkionniska Alta
Kurkkionmettä Alta
Kurkkioniitty Alta
Kurkkionalus Porsanger
Kurkkio Alta
Kurkkio Tana
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinväli Porsanger
Kurkkiinsilta Nordreisa
Kurkkiinluokka Nordreisa
Kurkkiinkuoppa Nordreisa
Kurkkiinkaulanen Porsanger
Kurkkiinjänkkähenko Porsanger
Kurkkiinjänkkä Porsanger
Kurkkiinalusniemi Porsanger
Kurjulahti Porsanger
Kurjulahđenniemi Porsanger
Kuramukka Alta
Kurajoki Kvænangen
Kurajoki Kvænangen
Kupparinmukka Sør-Varanger
Kuppajärvi Nordreisa
Kuppajoki Storfjord
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kuppa Nordreisa
Kupantie Storfjord
Kupanperä Nordreisa
Kupanperä Nordreisa
Kupanoja Nordreisa
Kupanlalva Storfjord
Kupankuru Nordreisa
Kupankenttä Nordreisa
Kupanjänkkä Storfjord
Kupanjoki Storfjord
Kupanalla Nordreisa
Kuotsoppi Nordreisa
Kuotsopinoja Nordreisa
Kuotsmukka Nordreisa
Kuotsavuopio Lyngen
Kuotrunlaatas Porsanger
Kuosuvaaranjärvet Porsanger
Kuosuvaara Porsanger
Kuosuruto Porsanger
Kuosujärvi Porsanger
Kuosujoki Porsanger
Kuosmankiima Sør-Varanger
Kuoskinsaari Porsanger
Kuoskinluppo Porsanger
Kuoskatta Storfjord
Kuoskatta Storfjord
Kuoskatansaari Storfjord
Kuoskatanniemi Storfjord
Kuorkku Sør-Varanger
Kuoratakka Porsanger
Kuoratakanjärvi Porsanger
Kuoppi Nordreisa
Kuopperkuru Porsanger
Kuoppasaura Nordreisa
Kuoppalanmukka Sør-Varanger
Kuoppalankuru Sør-Varanger
Kuoppakenttä Alta
Kuoppakenttä Alta
Kuoppa Alta
Kuopanojankuru Nordreisa
Kuopanluokka Nordreisa
Kuommarsaari Porsanger
Kuommarsaarenlaassa Porsanger
Kuolppunanjänkä Sør-Varanger
Kuolpanvankka Storfjord
Kuolpanvankanlahti Storfjord
Kuolpanvankanjoki Storfjord
Kuolpanpää Nordreisa
Kuolpano Nordreisa
Kuollutpahta Storfjord
Kuolheenkuoppa Storfjord
Kuolasjoki Kåfjord
Kuolas Kåfjord
Kuokkirova Storfjord
Kuokkilantto Storfjord
Kuokki Storfjord
Kuokkalantto Storfjord
Kuokkajänkkä Storfjord
Kuokkajurma Storfjord
Kuokantörmä Storfjord
Kunttalaassa Vardø
Kunnelijärvi Sør-Varanger
Kunnarinsaari Storfjord
Kunnarinsaari Storfjord
Kunnarinmettä Storfjord
Kunnarinmellanalusta Storfjord
Kunnarinmella Storfjord
Kunnari Storfjord
Kunnanjärvi Kvænangen
Kuninkaanturvekammikuru Sør-Varanger
Kuninkaanpaalo Tana
Kuninkaanlahti Sør-Varanger
Kumpulanpakki Vadsø
Kumpulankuru Tana
Kumpulanjärvi Tana
Kumpula Tana
Kumpula Tana
Kumpula Kvænangen
Kumpskaiti Nesseby
Kumaverinjoki Vardø
Kumaveri Vardø
Kumataali Vardø
Kumaniemi Vardø
Kumaniemennokka Vardø
Kumamukka Vardø
Kumalahti Vardø
Kumakki Vardø
Kumajuhta Vardø
Kumajoki Vardø
Kumajoenlahti Vardø
Kumajoen portti Vardø
Kultavaara Tana
Kultarunka Porsanger
Kultakalajärvi Sør-Varanger
Kultaharju Sør-Varanger
Kulpukkajänkä Tana
Kulpukanlakso Tana
Kulpukanjoki Tana
Kulpukanjoki Tana
Kulovaara Alta
Kulojärvi Alta
Kullaselva Vadsø
Kukonjokiniitynjärvi Vadsø
Kukonjokiniitty Vadsø
Kukkuvaaranjärvi Porsanger
Kukkuvaara Porsanger
Kukkurankentänranta Alta
Kukkurankentänluokanalusta Alta
Kukkurankenttäruto Alta
Kukkurankenttä Alta
Kukkura Alta
Kukkujänkänsokka Porsanger
Kukkujänkkä Porsanger
Kukkaruutu Nordreisa
Kujerinmukka Alta
Kujerikoski Alta
Kujantie Nordreisa
Kujankuru Nordreisa
Kuja Vadsø
Kuja Nordreisa
Kuivatörmä Kåfjord
Kuivapuujoki Vadsø
Kuivankoskenmettä Nordreisa
Kuivankoskenmella Nordreisa
Kuivankorsanjoki Nordreisa
Kuivaniva Nordreisa
Kuivalompolo Sør-Varanger
Kuivakoski Alta
Kuivakoski Alta
Kuivakoski Sør-Varanger
Kuivakoski Nordreisa
Kuivakoski Nordreisa
Kuivakorsa Nordreisa
Kuivajärvi Nordreisa
Kuivajoki Storfjord
Kuikkasaari Sør-Varanger
Kuikkalampi Sør-Varanger
Kuikkalampi Sør-Varanger
Kuijerinreikä Nordreisa
Kröttenpaikka Alta
Kränssi Sør-Varanger
Kruuvatieva Nordreisa
Kruuvakylä Sør-Varanger
Kruununtie Nordreisa
Kruunsta Alta
Kruukviika Sør-Varanger
Kruukkeninjänkkä Alta
Kruukkeni Alta
Krookkapahta Alta
Krookkapahdanalla Alta
Kristonpirri Sør-Varanger
Kristonpahta Sør-Varanger
Kristonniemi Sør-Varanger
Kristonkanaali Vadsø
Kristo Vadsø
Kristiinanniemi Sør-Varanger
Kristiinanmukka Sør-Varanger
Kristiansaari Alta
Kristiankentänluokka Alta
Kristanlaassa Lyngen
Kripakallio Sør-Varanger
Krinkiluokka Nordreisa
Kreta luova Porsanger
Kreetanpää Alta
Kreetanmukka Vadsø
Kreetankuru Kvænangen
Kreetan Eerikki Alta
Kranaatti Alta
Kranaatinsaari Alta
Kramviktaali Vardø
Kramviikanlaassat Vardø
Kramviikanjoki Vardø
Kramviika Vardø
Kramppisenmukka Vadsø
Kramppisenlahti Vadsø
Kramppinen Vadsø
Kramminsaari Alta
Kraaspakki Nesseby
Kraaspakki Nesseby
Kraananniva Alta
Kovakoski Porsanger
Koutuvaakanjärvet Sør-Varanger
Koutuvaaka Sør-Varanger
Koutusmati Lyngen
Koutusaari Porsanger
Koutukoppa Sør-Varanger
Kouttansuvanto Porsanger
Kouttankoski Porsanger
Kouttankenttä Porsanger
Koutšikenttä Kvænangen
Koutsalahti Kvænangen
Koutsalahenjärvi Kvænangen
Koutokeino Kautokeino
Koutokaltionjänkkä Tana
Koutokaltionjoki Tana
Kouto-oivi Sør-Varanger
Koutavankka Kvænangen
Koutajärvi Storfjord
Koulujänkkä Vadsø
Kouluharju Vadsø
Kottisokka Porsanger
Kottimukka Kvænangen
Kottimukanjoki Kvænangen
Kottilakso Porsanger
Kottarinkanaali Vadsø
Kotisaari Sør-Varanger
Kotikenttä Kvænangen
Kotikenttä Nordreisa
Kotiaita Alta
Kotavaaranjänkät Nordreisa
Kotavaara Nordreisa
Kotauuttu Sør-Varanger
Kotatörmä Alta
Kotatörmä Alta
Kotatunturi Sør-Varanger
Kotasuvanto Porsanger
Kotasuanto Nordreisa
Kotasija Alta
Kotasija Alta
Kotasija Nordreisa
Kotasaari Alta
Kotaperä Alta
Kotaperä Alta
Kotaoja Sør-Varanger
Kotaniva Alta
Kotaniva Tana
Kotaniemi Alta
Kotaniemi Alta
Kotaniemi Porsanger
Kotaniemi Alta
Kotaniemi Nordreisa
Kotaniemensuanto Porsanger
Kotanielu Alta
Kotamukka Kvænangen
Kotamukanjoki Kvænangen
Kotalammet Sør-Varanger
Kotala Sør-Varanger
Kotakoppa Porsanger
Kotakentänsokka Porsanger
Kotakentänruto Porsanger
Kotakentänluokka Alta
Kotakenttä Alta
Kotakenttä Alta
Kotakenttä Alta
Kotakaisa Nordreisa
Kotajärvi Alta
Kotajärvi Sør-Varanger
Kotajärvi Sør-Varanger
Kotajänkkä Nordreisa
Kotajänkkä Nordreisa
Kotajoki Sør-Varanger
Kotajoki Sør-Varanger
Kotajoki Storfjord
Kotajoenvuono Sør-Varanger
Kotajoentunturi Sør-Varanger
Kotajoenjärvi Sør-Varanger
Kotahumppi Storfjord
Kossalanlahti Storfjord
Kosolaassa Sør-Varanger
Koskisniemi Sør-Varanger
Koskiniemi Alta
Koskiniemi Sør-Varanger
Koski Storfjord
Koskentie Storfjord
Koskensaari Storfjord
Koskenranta Alta
Koskennivat Nordreisa
Koskenniska Storfjord
Koskenniska Storfjord
Koskenniityt Nordreisa
Koskenniemi Tana
Koskenmellantakus Storfjord
Koskenmella Storfjord
Koskenmella Tana
Koskenkuoppa Tana
Koskenkivi Storfjord
Koskenkenttä Storfjord
Koskenjänkkä Storfjord
Koskemäjänkkä Nordreisa
Koskelankuruntie Storfjord
Koskelankuru Storfjord
Koskamonniemi Vadsø
Koskamo Vadsø
Koskama Alta
Korvavuopio Alta
Kortojänkä Sør-Varanger
Kortetoja Porsanger
Kortetjärvi Porsanger
Kortesaari Sør-Varanger
Kortesaari Sør-Varanger
Korteouta Alta
Korteniemi Storfjord
Korteniemi Storfjord
Korteniemenylipää Storfjord
Korteniemenmukka Storfjord
Kortelompolat Sør-Varanger
Kortelompola Sør-Varanger
Kortelampi Sør-Varanger
Kortejärvi Sør-Varanger
Kortejärvi Storfjord
Kortejärvi Tana
Kortejänkkä Vadsø
Kortejänkkä Nordreisa
Koršša Kåfjord
Korspäkkeninjärvet Sør-Varanger
Korspäkkeni Sør-Varanger
Korspäkkeni Sør-Varanger
Korsijoki Vardø
Korsijoenjärvet Vardø
Korsijoenjänkät Vardø
Korsanvaaranjärvi Porsanger
Korsanvaara Porsanger
Korsanjänkkä Nordreisa
Korsajärvi Nordreisa
Korsa Kvænangen
Korppivaara Sør-Varanger
Korppitunturinjärvi Nesseby
Korppitunturi Nesseby
Korppitunturi Sør-Varanger
Korppitunturi Sør-Varanger
Korppipahta Sør-Varanger
Korppipahta Storfjord
Korppipahta Nordreisa
Korppioja Sør-Varanger
Korppiniemi Alta
Korppiniemi Nordreisa
Korppijärvi Porsanger
Korppijärvi Sør-Varanger
Korppijärvi Nesseby
Korpivuononjoki Porsanger
Korpivuono Porsanger
Korpivuono Porsanger
Korpitunturi Nesseby
Korpioja Sør-Varanger
Korpinpahta Porsanger
Korpinpahta Porsanger
Korpijärvi Sør-Varanger
Korkkeesokka Porsanger
Korkkeemaa Nordreisa
Korkianiemi Sør-Varanger
Korkianiemi Sør-Varanger
Korkeus Lyngen
Korkeatörmä Alta
Korkealuokka Porsanger
Korkeakaulanet Porsanger
Korkeaharju Kvænangen
Koppi Nordreisa
Kopperviika Sør-Varanger
Koppelonkurunjärvi Porsanger
Koppelomukka Nordreisa
Koppelojoki Nordreisa
Koppelo Nordreisa
Koppananvirta Sør-Varanger
Koppakuru Vadsø
Koppajoki Alta
Koppajoenlahti Alta
Koppa-Jussin tieva Sør-Varanger
Koppa Sør-Varanger
Koppa Sør-Varanger
Kopholmfjuurdi Sør-Varanger
Kopfossi Sør-Varanger
Kopelaassa Vadsø
Kopantunturi Sør-Varanger
Koovinsaari Porsanger
Koovaaranjänkkä Alta
Koovaaranalla Alta
Koovaara Alta
Kooripeltu Lyngen
Kontturijärvi Sør-Varanger
Kontturijärvi Sør-Varanger
Kontturijänkä Sør-Varanger
Konttisaari Alta
Konttijänkät Kvænangen
Kontojänkä Vardø
Kontiovaara Sør-Varanger
Kontiotunturi Sør-Varanger
Kontiosuntinvaara Sør-Varanger
Kontiosunti Sør-Varanger
Kontiosunti Sør-Varanger
Kontiojärvi Sør-Varanger
Kontiojärvi Sør-Varanger
Kontiojärvi Sør-Varanger
Kontiojoki Sør-Varanger
Kontiojoki Sør-Varanger
Kontiojoki Sør-Varanger
Kontiojoki Sør-Varanger
Kontiojoensilta Sør-Varanger
Komupahta Nordreisa
Komupahanhenko Nordreisa
Komukuru Nordreisa
Komsio Alta
Komppanianjänkä Vardø
Kolvikenttä Alta
Kolttaniemi Sør-Varanger
Kolttamarkkina Sør-Varanger
Kolttaköngäs Sør-Varanger
Kolttaköngäs Sør-Varanger
Kolttakylä Sør-Varanger
Kolttakumpu Sør-Varanger
Kolttakoski Sør-Varanger
Kolttajärvi Storfjord
Kolttajärvi Sør-Varanger
Kolsonsaari Sør-Varanger
Kolsonniemi Sør-Varanger
Kolso Sør-Varanger
Kolsevuopionvankka Lyngen
Kolsevuopionjoki Lyngen
Kolsevuopio Lyngen
Kolsevuopio Lyngen
Kolsevaara Lyngen
Kolsavuopaja Sør-Varanger
Kolsavuopaja Sør-Varanger
Kolpante Tana
Kolpanen Tana
Kolpana Tana
Kolmosoivi Sør-Varanger
Kolmosjärvi Sør-Varanger
Kolmosjärvet Sør-Varanger
Kolmisjärvi Sør-Varanger
Kolmilakinen Sør-Varanger
Kolmikantajärvi Vadsø
Kolmikanta Vadsø
Kolmihaarainen-Kurunjoki Porsanger
Kolmensauranjänkkä Kvænangen
Kolmenkymmenenniemi Porsanger
Kolmenkivenranta Kvænangen
Kolmekiveä Kvænangen
Kolmasniemi Tana
Kolmasjärvi Alta
Kolmasjärvi Alta
Kolmasjärvi Alta
Kolmasjärvi Kvænangen
Kolmas Vuotujärvi Tana
Kolmas Kirkkoniemenjärvi Sør-Varanger
Kolmas Hirvasjärvi Kvænangen
Kolltakenttä Sør-Varanger
Kolarinsaarensilta Porsanger
Kolarinniitty Kvænangen
Kolarinmukka Kvænangen
Kolarinkenttä Kvænangen
Kolarinjänkkä Kvænangen
Kolari Kvænangen
Kokonpuujärvi Sør-Varanger
Kokonjoki Porsanger
Kokkoushuonet Porsanger
Kokkotöyrä Hammerfest
Kokkosokka Porsanger
Kokkopahta Sør-Varanger
Kokkojänkkä Tana
Koivuvaara Sør-Varanger
Koivuvaara Sør-Varanger
Koivusokka Porsanger
Koivusaari Sør-Varanger
Koivusaaret Tana
Koivuniemi Alta
Koivuniemi Sør-Varanger
Koivujärvi Porsanger
Koirasuanto Nordreisa
Koirasuanto Nordreisa
Koirasuannonluokka Nordreisa
Koiranniemi Storfjord
Koirannenäntörmä Nordreisa
Koirannenä Nordreisa
Koirankaulanmella Storfjord
Koirankaula Storfjord
Koirankaula Storfjord
Koirakuoppa Porsanger
Koirajärvi Porsanger
Koirajärvi Sør-Varanger
Koirajärvi Sør-Varanger
Koipeskintunturi Vadsø
Koipeskinnokka Vadsø
Koipeskinjänkkä Vadsø
Koipeski Vadsø
Koinoronkka Storfjord
Koiniemi Nordreisa
Koikki Alta
Koijärvi Sør-Varanger
Koijutörmä Nordreisa
Koijusaari Storfjord
Koijuniemi Nordreisa
Koijumukka Nordreisa
Koijumaa Nordreisa
Koijukonjänkkä Porsanger
Knuutintörmä Storfjord
Knuutintie Storfjord
Knuutinjänkkä Storfjord
Klupuviikka Nesseby
Klupuviikanjoki Nesseby
Klupunviikantaali Nesseby
Klupuntunturinjänkät Nesseby
Klupuntunturi Nesseby
Klupunranta Vadsø
Klupunrannikko Vadsø
Klupunnokka Vadsø
Klupunnokantakusta Nesseby
Klupunmukka Vadsø
Klupuniemi Porsanger
Klupu Kvænangen
Klupu Vadsø
Klupu Vadsø
Klumppaniemi Vadsø
Klaavuntörmä Storfjord
Klaarpekkeninjärvet Sør-Varanger
Kjuussi Vadsø
Kjuussi Vadsø
Kivrijärvi Nesseby
Kiviö Sør-Varanger
Kivivankka Storfjord
Kivivankanjoki Storfjord
Kivivaara Sør-Varanger
Kivivaara Sør-Varanger
Kivitörmä Storfjord
Kivitunturi Båtsfjord
Kivitunturi Vadsø
Kivitieva Sør-Varanger
Kivitarha Alta
Kivisuvanto Porsanger
Kivisaarijärvi Sør-Varanger
Kivisaarijärvi Sør-Varanger
Kivisaari Alta
Kivirunka Nordreisa
Kiviranta Alta
Kivipuro Sør-Varanger
Kivipahta Kvænangen
Kivipahta Nordreisa
Kivipahta Nordreisa
Kivioja Nordreisa
Kiviniitty Nordreisa
Kiviniitty Nordreisa
Kiviniemi Alta
Kiviniemi Kåfjord
Kiviniemi Porsanger
Kiviniemi Sør-Varanger
Kiviniemi Sør-Varanger
Kiviniemi Sør-Varanger
Kiviniemi Sør-Varanger
Kiviniemi Storfjord
Kiviniemi Kvænangen
Kiviniemi Kvænangen
Kivimukka Alta
Kivimukka Kvænangen
Kivilompola Kautokeino
Kivilinkka Storfjord
Kivilampi Sør-Varanger
Kivilampi Sør-Varanger
Kivilammet Sør-Varanger
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Alta
Kivikoski Nordreisa
Kivikoskensaari Alta
Kivikoskenniska Alta
Kivikoskenmella Alta
Kivikoskenalla Alta
Kivikoppa Alta
Kivikoppa Alta
Kivikkömukka Sør-Varanger
Kivikku Lyngen
Kivijärvi Porsanger
Kivijärvi Porsanger
Kivijärvi Porsanger
Kivijärvi Vadsø
Kivijärvi Sør-Varanger
Kivijänkkä Alta
Kivijoki Vadsø
Kivijoki Nordreisa
Kiviaita Vadsø
Kivi-Koipeski Vadsø
Kivetänlahti Storfjord
Kiujunsaari Sør-Varanger
Kittilänniemi Alta
Kittalaassa Kvænangen
Kitsivankka Storfjord
Kitsivankanjärvet Storfjord
Kitsivaara Storfjord
Kitsisaari Storfjord
Kitsisaari Storfjord
Kitsisaari Storfjord
Kitsipahta Sør-Varanger
Kitsipahta Nordreisa
Kitsijoki Kåfjord
Kitsijoki Storfjord
Kitsijoenmettä Storfjord
Kitsi-Pirjetan järvi Kvænangen
Kitsi Nesseby
Kitsaari Porsanger
Kitkinkenttä Storfjord
Kitkinkenttä Storfjord
Kisto Alta
Kistapeällioivi Sør-Varanger
Kistapeällijärvet Sør-Varanger
Kistapeällijoki Sør-Varanger
Kistanoja Alta
Kistakoski Alta
Kistajärvi Alta
Kista Alta
Kissakuru Nordreisa
Kissakuoppa Alta
Kirvi Alta
Kirvi Alta
Kirstinkaivo Kvænangen
Kirojänkä Vardø
Kirojängänjärvi Vardø
Kirnujärvi Nordreisa
Kirkontörmä Nordreisa
Kirkontie Nordreisa
Kirkonmukka Sør-Varanger
Kirkonmukka Sør-Varanger
Kirkonmaa Porsanger
Kirkonmaa Storfjord
Kirkkovaara Nordreisa
Kirkkosuanto Nordreisa
Kirkkosuanto Nordreisa
Kirkkosokka Porsanger
Kirkkoruđonsuanto Porsanger
Kirkkopaikka Nordreisa
Kirkkopahta Porsanger
Kirkkopahta Porsanger
Kirkkopahta Nordreisa
Kirkkoniemi Storfjord
Kirkkoniemi Sør-Varanger
Kirkkoniemenvuono Sør-Varanger
Kirkkoniemenjärvet Sør-Varanger
Kirkkokivijänkä Sør-Varanger
Kirkkokivi Kvænangen
Kirkkojärvi Nordreisa
Kirkko-Stappeni Nordkapp
Kirkhaanlompola Porsanger
Kirkasvesijärvet Sør-Varanger
Kirkaslampi Sør-Varanger
Kirkas Porsanger
Kirjukaisa Nordreisa
Kirjoituslampi Sør-Varanger
Kippisuanto Kvænangen
Kippariniemi Nordreisa
Kipparimella Sør-Varanger
Kipparijärvi Sør-Varanger
Kipparijänkä Sør-Varanger
Kipparijoki Sør-Varanger
Kippalaassa Sør-Varanger
Kipiänpojanjänkä Sør-Varanger
Kinskinkoppa Porsanger
Kinnusjärvi Sør-Varanger
Kinnaskoski Nordreisa
Kinnasaari Nordreisa
Kimpukti Sør-Varanger
Kimmonpuujärvi Sør-Varanger
Kimanmeri Nordreisa
Kilvonniska Alta
Kilvonkivi Alta
Kilvo Alta
Kilpuniska Alta
Kilpettieva Porsanger
Kilpankari Tana
Kilpaniemi Sør-Varanger
Kilpakoski Tana
Killi Alta
Killemuu Sør-Varanger
Kiksiniemi Porsanger
Kiksiniemi Porsanger
Kiksiniemi Porsanger
Kiksiniemenvaara Porsanger
Kiksiniemenkuru Porsanger
Kiksiniemenkoppa Porsanger
Kikkeräniemi Sør-Varanger
Kiirunavaara Storfjord
Kiippavaara Tana
Kiippakuru Tana
Kiiperinniemi Vardø
Kiiperinmukka Vardø
Kiiperinjärvi Vardø
Kiiperinjoki Vardø
Kiiperihaaki Vardø
Kiiperi Vardø
Kiimavaara Sør-Varanger
Kiimavaara Sør-Varanger
Kiimareikä Nordreisa
Kiilaniemi Sør-Varanger
Kiila Kåfjord
Kietsimö Sør-Varanger
Kiessaari Porsanger
Kierua Skjervøy
Kierespahta Sør-Varanger
Kieresoivi Sør-Varanger
Kieresniemi Sør-Varanger
Kiereskoppa Sør-Varanger
Kiereskoppa Sør-Varanger
Kieresjänkä Sør-Varanger
Kieresjoki Sør-Varanger
Kiepa-autsinjoki Nordreisa
Kiepa-autsi Nordreisa
Kientäjoki Sør-Varanger
Kiemas Tana
Kielikuru Nordreisa
Kielasvaara Kvænangen
Kielasjärvi Kvænangen
Kielas Nordreisa
Keähtseoivi Sør-Varanger
Keähtseoivi Nesseby
Keväsija Nordreisa
Kevä-Heikku Nordreisa
Kevä Nordreisa
Ketunkuoppa Sør-Varanger
Kettutieva Sør-Varanger
Kettusvaara Alta
Kettusjärvet Alta
Kettusjoki Alta
Kettusaari Nesseby
Kettupäri Vadsø
Kettukumpu Tana
Ketsimö Sør-Varanger
Ketsavuononniemi Lebesby
Ketsavuono Lebesby
Ketsamonniemi Sør-Varanger
Kesävaara Storfjord
Kesätie Storfjord
Kesäsijanvaara Nordreisa
Kesäsijantieva Porsanger
Kesäsijanpahat Kvænangen
Kesäsijannenä Nordreisa
Kesäsijannenä Nordreisa
Kesäsijankuru Porsanger
Kesäsijanjänkkä Porsanger
Kesäsijamukka Kvænangen
Kesäsijajoki Kvænangen
Kesäsija Alta
Kesäsija Storfjord
Kesäsija Storfjord
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Kvænangen
Kesäsija Nordreisa
Kesäsija Nordreisa
Kesäsija Nordreisa
Kesäsaari Porsanger
Kesänkinjänkät Tana
Kesänkijoki Tana
Kesänkijoensuu Tana
Kesänki Tana
Kesänavetta Alta
Kesämukka Kvænangen
Kesäluokka Storfjord
Kesäkenttä Alta
Kesäjoki Kvænangen
Kestunniemi Sør-Varanger
Kessikuppa Nordreisa
Kesorinrässi Kvænangen
Kesorinniemi Kvænangen
Kesorinnausti Kvænangen
Kesorinjärvi Kvænangen
Kesori Kvænangen
Keskiväylänpakki Nesseby
Keskitörmänjärvi Sør-Varanger
Keskitörmänjärvet Sør-Varanger
Keskitunturi Sør-Varanger
Keskitunturi Vardø
Keskitie Storfjord
Keskitie Kvænangen
Keskitie Nordreisa
Keskitalonkuru Vadsø
Keskisuorkinjoki Storfjord
Keskisuorki Storfjord
Keskiställi Storfjord
Keskisaari Sør-Varanger
Keskiranta Alta
Keskiranta Alta
Keskirannanniska Alta
Keskirannanjänkkä Alta
Keskipäivänvaara Storfjord
Keskipäivänvaara Storfjord
Keskioivi Sør-Varanger
Keskimäinen Kaarinanjärvi Porsanger
Keskimmäinen Syväkuru Sør-Varanger
Keskimmäinen Kalajärvi Porsanger
Keskilompola Sør-Varanger
Keskikylä Vadsø
Keskikorva Sør-Varanger
Keskikeino Nordreisa
Keski-Raisi Nordreisa
Keski-Kuppa Storfjord
Keski-Karieli Vadsø
Keski-Karhakkasuvanto Porsanger
Keski-Haskijoki Storfjord
Kertusjärvi Sør-Varanger
Kersilä Sør-Varanger
Kersantti Nordreisa
Kerkkoorinvaara Sør-Varanger
Kerkkoorinlahti Sør-Varanger
Keripukinmella Sør-Varanger
Kerikkäoivi Sør-Varanger
Kerikkäoivi Nesseby
Kentänpää Alta
Kentänniemi Porsanger
Kentänmukka Sør-Varanger
Kentänkrunni Sør-Varanger
Kentänkoppa Porsanger
Kentänjärvet Porsanger
Kentänjänkät Porsanger
Kentänjoki Porsanger
Kenttäsuanto Porsanger
Kenttäsillanalus Porsanger
Kenttäsaari Sør-Varanger
Kenttäsaarenkrunni Sør-Varanger
Kenttäpahta Kvænangen
Kenttäpahta Kvænangen
Kenttäniemenlampi Sør-Varanger
Kenttämukka Sør-Varanger
Kenttälato Kvænangen
Kenttäkaivo Kvænangen
Kenttäjärvi Sør-Varanger
Kenttäjoki Sør-Varanger
Kenttäjoenniitty Sør-Varanger
Kenttä Alta
Kenttä Kåfjord
Kenttä Porsanger
Kenttä Vadsø
Kentsunniemi Sør-Varanger
Kenstunlampi Sør-Varanger
Kenkkäjärvi Nordreisa
Kenkkäjoki Nordreisa
Kenkiheinälantto Nordreisa
Kempiniemi Porsanger
Kempiniemenpuđas Porsanger
Kemiläisjänkä Sør-Varanger
Kemiläisenjängät Sør-Varanger
Kelviika Nordkapp
Kellomänty Storfjord
Kellojärvi Nordreisa
Kellarinvaara Nordreisa
Kellarinsuanto Nordreisa
Kellarinpahta Nordreisa
Kellarinmettä Nordreisa
Kellarin Anikka Nordreisa
Kellari Nordreisa
Kelkkajänkkä Storfjord
Kelkame Storfjord
Kelhävaara Sør-Varanger
Kelhäjärvi Sør-Varanger
Kelavuono Lebesby
Keiturisaari Nordreisa
Keiturinselkä Vardø
Keiturinniemi Kåfjord
Keiturinkuppa Nordreisa
Keiturikuppa Nordreisa
Keisi Porsanger
Keinusjoki Tana
Keintajoki Sør-Varanger
Keinotokanvaaranjärvet Porsanger
Keinotokanvaara Porsanger
Keinotakka Nordreisa
Keinotakka Nordreisa
Keinopahta Storfjord
Keinolammet Sør-Varanger
Keinokanjärvet Porsanger
Keinojärvi Alta
Keinojärvi Porsanger
Keinojärvi Sør-Varanger
Keinojärvi Sør-Varanger
Keinojärvi Sør-Varanger
Keinojärvi Nordreisa
Keinojoki Nordreisa
Keino Tana
Kehäsaari Alta
Kehäniemi Porsanger
Kehäniemensuanto Porsanger
Kehnojärvi Nordreisa
Keeravaara Nordreisa
Keeranvankka Nordreisa
Keeransaari Nordreisa
Keeranranta Nordreisa
Keerankurkkii Nordreisa
Keeranjärvi Nordreisa
Keeranjoki Nordreisa
Keerajoensilta Nordreisa
Keera Nordreisa
Keera Nordreisa
Kavala Alta
Kavala Alta
Kauttavaara Kåfjord
Kaurelijärvi Sør-Varanger
Kaurelijoki Sør-Varanger
Kauppi Nordreisa
Kaupinvaara Nordreisa
Kaupinpalo Nordreisa
Kaupinmettä Nordreisa
Kaupinjänkä Vardø
Kaupankenttä Sør-Varanger
Kaupanaapa Sør-Varanger
Kaunisniva Sør-Varanger
Kaunisjärvi Sør-Varanger
Kaunisjärvenpuro Sør-Varanger
Kaulanvaara Storfjord
Kaulantörmät Storfjord
Kaulantie Vadsø
Kaulantheentie Vadsø
Kaulanne Vadsø
Kaulanne Vadsø
Kaulanjänkät Storfjord
Kaulanjänkät Storfjord
Kaulanet Porsanger
Kaula Storfjord
Kaula Nordreisa
Kaukonen Alta
Kaukalojoki Nesseby
Kattolompola Sør-Varanger
Kattila Kåfjord
Katsislahđenniemi Porsanger
Kasterholma Sør-Varanger
Kassinsaari Sør-Varanger
Kaskitunturi Sør-Varanger
Kaskijärvi Nesseby
Kaskijoki Nesseby
Kaskihammas Sør-Varanger
Karvosensaari Storfjord
Karvosensaari Storfjord
Karvosenpirtti Vadsø
Karvosenniitty Vadsø
Karvosenniemi Vadsø
Karvosenmukka Vadsø
Karvosenkivi Storfjord
Karvonen Storfjord
Karvon Pekka Vadsø
Karvon Kalle Vadsø
Karvaniemi Nordreisa
Karvalampi Sør-Varanger
Karvakortesaura Alta
Karvajoki Sør-Varanger
Kartusjärvi Sør-Varanger
Karttijänkäntie Vadsø
Karttijänkkä Vadsø
Kartilanvuononmettä Kvænangen
Kartilanvuononlaatas Kvænangen
Kartilanvuononkenttä Kvænangen
Kartilanvuono Kvænangen
Kartekoppa Sør-Varanger
Kartaluokka Nordreisa
Kartakoivi Sør-Varanger
Kartakku Nordreisa
Kartakkaluokka Nordreisa
Kartakka Nordreisa
Kartakka Porsanger
Kartajärvi Sør-Varanger
Kartajoki Sør-Varanger
Karrevaara Tana
Karpukta Sør-Varanger
Karptaali Sør-Varanger
Karppilahti Kvænangen
Karppilahenmukka Kvænangen
Karkunsaari Nordreisa
Karkulaisvaara Sør-Varanger
Karkulaispahta Alta
Karkulaisjänkä Sør-Varanger
Karkonsaari Nordreisa
Karkoniemi Nordreisa
Karkomukka Alta
Karko Porsanger
Karkko Nordreisa
Karkiansuanto Alta
Karkiansaari Alta
Karkiansaarenranta Alta
Karkianoja Alta
Karkianjoki Alta
Karkia Alta
Karjala Nordreisa
Karjala Nordreisa
Karittaruto Porsanger
Karistensaari Alta
Karistenjärvi Alta
Karisenpaikka Sør-Varanger
Karisaari Alta
Karisaari Nordreisa
Kariojansvingi Porsanger
Kariojanjärvi Porsanger
Karioja Porsanger
Karioja Porsanger
Karinranta Storfjord
Kariniemi Sør-Varanger
Kariniemi Lyngen
Kariniemi Lyngen
Kariniemenjänkkä Lyngen
Karimella Alta
Karikenttä Nordreisa
Karijärvet Porsanger
Karielintunturi Vadsø
Karielintie Vadsø
Karielintie Vadsø
Karielinpäri Vadsø
Karielinpakki Vadsø
Karielinmukka Vadsø
Karielinjärvi Vadsø
Karielinjänkänkentät Vadsø
Karielinjänkkä Vadsø
Karielinjoki Vadsø
Karieli Vadsø
Kari-Erkin lampi Sør-Varanger
Kari Alta
Kari Alta
Karhuvaara Alta
Karhutieva Nordreisa
Karhutieva Nordreisa
Karhuselkä Sør-Varanger
Karhusaari Sør-Varanger
Karhuruto Storfjord
Karhupahta Storfjord
Karhupahta Storfjord
Karhuniemi Porsanger
Karhuniemenkoppa Porsanger
Karhumettä Storfjord
Karhukurunjärvet Porsanger
Karhukuru Porsanger
Karhukuru Tana
Karhukuru Nordreisa
Karhukuppa Nordreisa
Karhukostet Porsanger
Karhukentäntörmä Alta
Karhukentänlaita Alta
Karhukenttä Alta
Karhukenttä Alta
Karhujärvi Porsanger
Karhujärvi Porsanger
Karhujärvi Sør-Varanger
Karhujärvi Nordreisa
Karhujänkkä Nordreisa
Karhujänkkä Nordreisa
Karhujoki Porsanger
Karhujoenväli Porsanger
Karhu-Hillajänkkä Nordreisa
Karhapudas Alta
Karhakkasuvannot Porsanger
Karhakkamaa Sør-Varanger
Karfunsaari Kvænangen
Karfunen Kvænangen
Kareniemi Porsanger
Karelinkuru Vadsø
Karalampi Sør-Varanger
Karakanniitty Vadsø
Karakan Suluvaara Vadsø
Karaasinkenttä Nordreisa
Kapperusvankka Nordreisa
Kapperusvaara Nordreisa
Kapperusmettä Nordreisa
Kapperusjoki Nordreisa
Kapperusjoensuu Nordreisa
Kapperus Nordreisa
Kapperuksentie Nordreisa
Kapperuksensaari Nordreisa
Kapperuksenniva Nordreisa
Kapperuksenniska Nordreisa
Kapperuksenjänkät Nordreisa
Kapperinjänkkä Porsanger
Kapperijärvi Sør-Varanger
Kapperijärvet Sør-Varanger
Kapperijoki Sør-Varanger
Kapperi Porsanger
Kapperaisenjoki Nordreisa
Kapperaisenjoensuu Nordreisa
Kappa Nordkapp
Kapilahti Nesseby
Kapakanpahta Storfjord
Kantovainio Storfjord
Kantosaura Alta
Kantolaoivi Sør-Varanger
Kantolajärvi Sør-Varanger
Kantojärvi Nesseby
Kankatta Storfjord
Kankatantörmä Storfjord
Kanisaari Sør-Varanger
Kangaspahta Sør-Varanger
Kangaspahannokka Sør-Varanger
Kamviikki Nesseby
Kamnespukta Sør-Varanger
Kammivankka Kvænangen
Kammioja Tana
Kammijänkkä Kvænangen
Kammijoki Kvænangen
Kammerapi Vadsø
Kammelkoori Nordreisa
Kalvanto Vadsø
Kaltunen Tana
Kalttotörmä Storfjord
Kalttivuono Sør-Varanger
Kalttisaari Nordreisa
Kalttiniemi Sør-Varanger
Kalttilato Nordreisa
Kalttiinlaatas Porsanger
Kalttihammas Sør-Varanger
Kaltsuvaara Sør-Varanger
Kaltsujärvi Sør-Varanger
Kaltsujoki Sør-Varanger
Kaltiomella Tana
Kaltiojänkä Sør-Varanger
Kaltaruto Porsanger
Kaltaruđonjänkkä Porsanger
Kalsukkajärvet Sør-Varanger
Kalsomella Nordreisa
Kalslompolo Sør-Varanger
Kalsjärvi Sør-Varanger
Kalsimukka Kvænangen
Kalsa Karlsøy
Kallukenttä Storfjord
Kallujärvet Kvænangen
Kallovaaka Sør-Varanger
Kallokkalompolot Sør-Varanger
Kallokkajärvi Sør-Varanger
Kallokkajoki Sør-Varanger
Kallokka Porsanger
Kallokaslampi Sør-Varanger
Kallojänkkä Storfjord
Kallo Storfjord
Kallo Storfjord
Kalliniemi Vadsø
Kalliniemennokka Vadsø
Kalliniemenjärvi Vadsø
Kallilahti Vadsø
Kallijärvi Vadsø
Kallijoki Vadsø
Kallenjänkkä Vadsø
Kalle Storfjord
Kallan-Antin pyörret Nordreisa
Kallan-Antin jorma Nordreisa
Kallakurkkii Nordreisa
Kallakenttä Nordreisa
Kallajärvi Storfjord
Kalkuvaara Porsanger
Kalkuniemi Porsanger
Kalkulahti Porsanger
Kalkulaassa Porsanger
Kalkkuniemi Sør-Varanger
Kalkkukoppa Storfjord
Kalkkujärvi Storfjord
Kalkkujoki Storfjord
Kalkkueno Storfjord
Kalkkipahta Porsanger
Kalkkipahta Porsanger
Kalkkiniemi Alta
Kalkasenniemi Porsanger
Kalkasenlahti Porsanger
Kalkasenlahti Porsanger
Kaljakannuora Porsanger
Kaljakanniemi Porsanger
Kalavatta Sør-Varanger
Kalantonruto Porsanger
Kalamukka Sør-Varanger
Kalajärvi Sør-Varanger
Kalajärvet Porsanger
Kalajärvenraasa Porsanger
Kalajoki Storfjord
Kalajoenronkka Storfjord
Kaksoisjoki Porsanger
Kakonkari Tana
Kakkusmaa Kvænangen
Kakkusmaa Kvænangen
Kakkurijärvi Lyngen
Kakkovaara Nordreisa
Kajulanmaa Sør-Varanger
Kajavajärvi Porsanger
Kajasuvanto Porsanger
Kajasaaret Porsanger
Kajapahta Porsanger
Kajaniemi Porsanger
Kajaniemi Kvænangen
Kajalahti Alta
Kajalaatas Porsanger
Kaivuono Kåfjord
Kaivuono Kåfjord
Kaivoveräjä Kvænangen
Kaivostörmä Tana
Kaivosoja Vadsø
Kaivosjoki Storfjord
Kaivos Storfjord
Kaivorungantörmä Porsanger
Kaivolampi Sør-Varanger
Kaivojänkät Sør-Varanger
Kaivojänkkä Alta
Kaivojoki Sør-Varanger
Kaivala Alta
Kaivala Alta
Kaitusjoki Alta
Kaitusjoki Alta
Kaitusjoenniemi Alta
Kaitusjoenkurkkia Alta
Kaitunen Alta
Kaituksenkuolpano Alta
Kaituksenkolpano Alta
Kaitsifielmansokka Porsanger
Kaitsifielmanjänkkä Porsanger
Kaitsavaaranputti Kvænangen
Kaitsavaara Kvænangen
Kaitsakivi Storfjord
Kaitasmukka Sør-Varanger
Kaitajoki Alta
Kaiskurunmellanpäälä Alta
Kaiskurunalla Alta
Kaiskuru Alta
Kaiskuru Alta
Kaiskuru Alta
Kaiskiruto Porsanger
Kaiskiruđonkylki Porsanger
Kaiskikuru Nordreisa
Kaiskikotajärvi Kvænangen
Kaiskapahta Sør-Varanger
Kaiskapahanalusta Sør-Varanger
Kairanen Porsanger
Kaijankuru Alta
Kaijankivi Nordreisa
Kaijankari Tana
Kaijanjänkkä Lyngen
Kaijakoppa Alta
Kahvipannujärvi Sør-Varanger
Kahtapuolentiejänkkä Kvænangen
Kahlujoki Storfjord
Kahlujoenmella Storfjord
Kahlujoenjurma Storfjord
Kahenpakinväli Vadsø
Kahenkönkhäänväli Vadsø
Kahenkurunniemi Sør-Varanger
Kahenjoenväli Storfjord
Kahđenvirranväli Porsanger
Kaffisaari Vadsø
Kaavuono Alta
Kaavuono Alta
Kaavelinniemi Storfjord
Kaavelinniemi Storfjord
Kaavelinniemenjurma Storfjord
Kaavelinjoki Storfjord
Kaartepori Storfjord
Kaarreaapa Sør-Varanger
Kaarnassuorkinjoki Storfjord
Kaarnassuorki Storfjord
Kaarivaara Tana
Kaarispahta Nordreisa
Kaaris-Matin vankka Nordreisa
Kaaripahta Sør-Varanger
Kaarinjänkkä Kvænangen
Kaarinanoja Porsanger
Kaarinankuppa Nordreisa
Kaarinanjärvet Porsanger
Kaarikkojänkä Sør-Varanger
Kaarevaara Nordreisa
Kaarasjoki Karasjok
Kaapunniska Alta
Kaapunjärvi Alta
Kaapu Alta
Kaappilohta Nordreisa
Kaappikuru Nordreisa
Kaappikuru Nordreisa
Kaappikuoppa Nordreisa
Kaapmeskaiti Nordreisa
Kaapelimukka Kvænangen
Kaanijoki Nordreisa
Kaamavuono Alta
Kaamasvaara Alta
Kaamasjärvi Alta
Kaalitörmä Nordreisa
Kaalisaurantörmä Alta
Kaalisaura Alta
Kaaliniitty Nordreisa
Kaaliniemi Porsanger
Kaalilato Nordreisa
Kaalikurunniva Nordreisa
Kaalikurunmettä Nordreisa
Kaalikurun alisuanto Nordreisa
Kaalikuru Nordreisa
Kaalikuru Porsanger
Kaalikeläs Nordreisa
Kaalijärvi Sør-Varanger
Kaalijärventunturi Sør-Varanger
Kaalijänkkä Nordreisa
Kaalijänkkä Nordreisa
Kaali-Pekan kenttä Nordreisa
Kaali-Maijan kenttä Nordreisa
Kaali Sør-Varanger
Kaalama Nordreisa
Kaakruppi Alta
Kaakkurivaara Nordreisa
Kaakkurinoja Porsanger
Kaakkurinlantot Porsanger
Kaakkurinlampi Sør-Varanger
Kaakkurinjärvi Sør-Varanger
Kaakkurinjärvet Porsanger
Kaakkurinjoki Kvænangen
Kaakkurilohta Porsanger
Kaakkurilantonniemi Porsanger
Kaakkurilampi Porsanger
Kaakkurijärvi Alta
Kaakkurijärvi Vadsø
Kaakkurijärvi Storfjord
Kaakkurijärvi Kvænangen
Kaakkurijärvi Nordreisa
Kaakkurijärvet Alta
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakkurijänkkä Vadsø
Kaakis-Maijan niitty Nordreisa
Jöyluokka Nordreisa
Jäävaara Storfjord
Jääpalto Nordreisa
Jääpahta Alta
Jääpahta Alta
Jääpahta Kvænangen
Jääpahta Kvænangen
Jääpahta Kvænangen
Jäänpahanalla Alta
Jäämeri Sør-Varanger
Jäälampi Sør-Varanger
Jääkentänniemi Kvænangen
Jääkenttä Kvænangen
Jääkenttä Kvænangen
Jääjovenjärvi Lyngen
Jääjoki Storfjord
Jääjoki Storfjord
Jääjoki Lyngen
Jääjoenvaara Storfjord
Jäägislahti Nordreisa
Jätmunssinmukka Sør-Varanger
Järämänkuoppa Nordreisa
Järämä Storfjord
Järämä Nordreisa
Järämä Nordreisa
Järviruto Kvænangen
Järvipuro Kvænangen
Järviniemi Porsanger
Järviluokka Nordreisa
Järvilohta Nordreisa
Järvilantto Porsanger
Järvilantto Porsanger
Järvilantonpahta Porsanger
Järvilantonkalttee Porsanger
Järvikuru Kvænangen
Järvikkäisensokka Porsanger
Järvijänkkä Nordreisa
Järvi Storfjord
Järvenvaara Porsanger
Järventakus Nordreisa
Järvenpää Sør-Varanger
Järvenpää Nordreisa
Järvenlohta Nordreisa
Järvenlanja Storfjord
Järvenkuru Nordreisa
Järttäkurkkii Nordreisa
Järtta Nordreisa
Järtnaoivvi Nordreisa
Jäntohanhaaki Vadsø
Jänkänmukka Porsanger
Jänkänmukka Porsanger
Jänkäniemi Sør-Varanger
Jänkkätörmä Storfjord
Jänkkätörmä Storfjord
Jänkkätörmä Nordreisa
Jänkkätieva Storfjord
Jänkkätieva Storfjord
Jänkkäsuo Nordreisa
Jänkkäperä Alta
Jänkkäouta Storfjord
Jänkkämäntymaa Nordreisa
Jänkkälakso Alta
Jänkkäjoki Nordreisa
Jänkkä Alta
Jänkkä Storfjord
Jänkkä Storfjord
Jänisvaara Sør-Varanger
Jänissuova Nordreisa
Jänisoivi Sør-Varanger
Jängäntörmä Tana
Jänessunti Sør-Varanger
Jänessaari Sør-Varanger
Jänespäri Vadsø
Jäneskoski Sør-Varanger
Jäneskivi Sør-Varanger
Jäneskari Vadsø
Jänes Alta
Jäneksensaari Alta
Jäneksenputhaansuu Alta
Jäneksenpuas Alta
Jälliniemi Porsanger
Jälkisenoja Porsanger
Jälkisenlaatas Porsanger
Jälhöyinpäälystä Vadsø
Jälhöyi Vadsø
Jäkälätunturi Sør-Varanger
Jäkälätiensuu Alta
Jäkäläselkä Sør-Varanger
Jäkäläpahta Porsanger
Jäkälännostotunturi Sør-Varanger
Jäkäläniemi Alta
Jäkäläkuru Sør-Varanger
Jäkäläjärvi Sør-Varanger
Jäkäläjärvet Sør-Varanger
Jäkäläjänkä Sør-Varanger
Jäkäläjänkä Sør-Varanger
Jäkäläjänkkä Sør-Varanger
Jäkäläjoki Sør-Varanger
Jäkkilohta Kvænangen
Jäkkilohanvaara Kvænangen
Jäkaläpahđanoja Porsanger
Jyrkäntörmä Vadsø
Jyrkkäpahta Sør-Varanger
Jyrkkä Sør-Varanger
Jyppyrätie Nordreisa
Jyppyrä Nordreisa
Jyllynkuru Tana
Juuvankuru Storfjord
Juusvankka Nordreisa
Juusjärvi Nordreisa
Juusjoki Nordreisa
Juusjoentakusta Nordreisa
Juusjoensuu Nordreisa
Juusjoensuanto Nordreisa
Juusefinkuoppa (?) Nordreisa
Juurivuono Nesseby
Juuriperä Nesseby
Juurakonskaali Nesseby
Juurakonnokka Nesseby
Juurakkoselkä Nesseby
Juurakko Nesseby
Juunassinkanaali Vadsø
Juunasintörmä Alta
Juunaantörmä Alta
Jutanurunka Porsanger
Justanjoki Sør-Varanger
Jurtinkorva Sør-Varanger
Jurmoruto Storfjord
Juovuliekki Sør-Varanger
Juovinnuora Porsanger
Juovi Porsanger
Juovanvaara Porsanger
Juovankka Storfjord
Juovankka Storfjord
Juovankanjoki Storfjord
Juovajänkkä Kvænangen
Juomusmukka Porsanger
Juomusjärvi Sør-Varanger
Juomusjärvi Sør-Varanger
Juomapata Sør-Varanger
Juomakentänpää Alta
Juomakentänluokka Alta
Juomakenttä Alta
Juoksanruto Porsanger
Juntunniemi Tana
Junttu Tana
Junttiniemi Alta
Junttaniemi Kåfjord
Junttaniemi Kåfjord
Juntintörmä Porsanger
Juntinniva Nordreisa
Juntinniemi Nordreisa
Juntinkrunni Sør-Varanger
Juntinkenttä Vadsø
Juntinjänkä Vadsø
Junsinniemi Tana
Junninkuru Alta
Junnikari Alta
Junnanniemi Alta
Junnankoppa Alta
Juliusjänkä Sør-Varanger
Juhannusharju Tana
Juhannuksenkuru Tana
Juhannankenttä Kåfjord
Juhaninkuru Storfjord
Juhaninkuru Nordreisa
Jufinankenttä Kvænangen
Jovensuu Porsanger
Jovensuu Kvænangen
Jovenranta Kåfjord
Jovenniemi Porsanger
Jovenhaara Alta
Jouvansuanto Nordreisa
Jouvanniva Nordreisa
Jouvannenä Nordreisa
Jouva Nordreisa
Jouttenlahti Sør-Varanger
Jouttenjänkä Sør-Varanger
Joutsitunturi Sør-Varanger
Joutsijärvi Sør-Varanger
Joutsenjänkä Sør-Varanger
Joutavaniemi Sør-Varanger
Jounipieranmukka Sør-Varanger
Jounintieva Porsanger
Jouninruto Porsanger
Jouninmukka Kvænangen
Jouninmukka Kvænangen
Jouninjärvi Porsanger
Jouninjänkkä Porsanger
Jounijärvi Sør-Varanger
Jounijärvi Sør-Varanger
Jounalaassa Vadsø
Jounajärvi Nordreisa
Jouluvuono Tana
Joulutunturi Sør-Varanger
Joulujoki Tana
Jouhtinokka Nesseby
Jouhtilammet Nesseby
Jotkajärvi Alta
Jotkajoki Alta
Jotkajoensuu Alta
Jorvapuolenvaara Sør-Varanger
Jorransaari Alta
Jorraniemi Alta
Jorranhenkko Alta
Jorramukka Alta
Jorra Alta
Jorpunjänkkä Nordreisa
Jorppusmatala Alta
Jorppus Alta
Jorpatšokka Storfjord
Jorpanen Alta
Jorpakenttä (?) Storfjord
Jorpajärvi Kvænangen
Jorpaita Alta
Jorikanjänkkä Nordreisa
Jordaaninkoski Sør-Varanger
Jorapahtajoki Nordreisa
Jorapahta Nordreisa
Joraniemi Alta
Joonaspahta Sør-Varanger
Joonanlaassa Vadsø
Joonaksenstaffu Storfjord
Jolppa Nordreisa
Jolmanvaara Porsanger
Jolmanniemi Porsanger
Jolmajärvi Vadsø
Jolma Vadsø
Jokoikki Alta
Jokitörmä Vadsø
Jokisijanaita Alta
Jokiruto Porsanger
Jokirunka Nordreisa
Jokiranta Alta
Jokiniitty Vadsø
Jokiniitty Nordreisa
Jokiniemi Kåfjord
Jokiniemi Sør-Varanger
Jokiniemi Sør-Varanger
Jokiniemi Sør-Varanger
Jokimukka Vadsø
Jokikenttä Storfjord
Johteejänkä Sør-Varanger
Johantaalinniemi Sør-Varanger
Johannanjänkkä Storfjord
Johannanjänkkä Storfjord
Johaneksen kesäsija Nordreisa
Johan-Pederin jänkkä Storfjord
Johan-Pederin jänkkä Storfjord
Joensuuntie Alta
Joensuunsilta Alta
Joensuu Alta
Joensuu Porsanger
Joensuu Storfjord
Joensuu Vadsø
Joenniitty Vadsø
Joenmukka Nordreisa
Joenhaara Porsanger
Jiettanas Alta
Jiemulahti Alta
Jiemulahti Alta
Jiemulahenjänkkä Alta
Jevara Nordreisa
Jerestanlompolo Sør-Varanger
Jerestanjärvi Sør-Varanger
Jerestanjärvi Sør-Varanger
Jeremiaantalo Kvænangen
Jeremiaankenttä Kvænangen
Jeremiaankaivo Kvænangen
Jenssinjärvi Sør-Varanger
Jensseninvaara Sør-Varanger
Jensinsuanto Storfjord
Jensinniitty Nordreisa
Jensinmella Storfjord
Jens-Iiskon törmä Storfjord
Jenninsuova Nordreisa
Jennavankka Nordreisa
Jellivaara Storfjord
Jellisuanto Nordreisa
Jelliniemi Kvænangen
Jelliniemi Kvænangen
Jelliniemi Nordreisa
Jelliniemi Nordreisa
Jelliniemenmukka Nordreisa
Jeggivaara Nordreisa
Jeesiönjärvi Sør-Varanger
Jeesiönjoki Sør-Varanger
Javruoivi Nordreisa
Jauhosäkinkuru Sør-Varanger
Jatkojärvi Alta
Jatkojoki Alta
Jatkojoensuu Alta
Jatka Porsanger
Jarluokka Nordreisa
Jarkunlaassa Vadsø
Jariniva Nordreisa
Jannenniitty Storfjord
Jannenkenttä Kåfjord
Janissokka Porsanger
Jalka-autsi Tana
Jalankuru Porsanger
Jaarasaari Sør-Varanger
Jaaranmukka Sør-Varanger
Jaarankuolema Nordreisa
Jaarakeila Sør-Varanger
Jaamisvaara Porsanger
Jaamispahta Porsanger
Jaamismukka Nordreisa
Jaakunvankka Kåfjord
Jaakopselvanjoki Sør-Varanger
Jaakopselva Sør-Varanger
Jaakopinniemi Sør-Varanger
Jaakopinniemi Sør-Varanger
Jaakonsaari Storfjord
Jaakonsaari Storfjord
Jaakonpuoli Kvænangen
Jaakonpaikka Vadsø
Jaakonniemi Sør-Varanger
Jaakonkari Porsanger
Jaakonaita Alta
Jaakokari Alta
Jaako Storfjord
Jaako Storfjord
Jaako Nordreisa
Jaakkola Vadsø
Itteliininniitty Vadsø
Itteliininniitty Vadsø
Itkulanttomella Porsanger
Itkukuru Vadsø
Itkukenttä Alta
Itarivuono Lyngen
Itarivuono Lyngen
Isänsaari Storfjord
Isänsaari Storfjord
Isovuono Storfjord
Isovuono Nesseby
Isovirta Kvænangen
Isovierikönjoet Storfjord
Isovankka Storfjord
Isovalkamo Vadsø
Isovaara Storfjord
Isotörmä Sør-Varanger
Isotörmä Storfjord
Isotörmä Kvænangen
Isotörmä Kvænangen
Isotörmä Nordreisa
Isotörmä Nordreisa
Isotörmä Nordreisa
Isotunturi Sør-Varanger
Isotunturi Alta
Isosokka Porsanger
Isoskarkku Porsanger
Isoskaiti Nordreisa
Isosilta Nordreisa
Isosaura Nordreisa
Isosanta Sør-Varanger
Isosaari Sør-Varanger
Isoruto Kvænangen
Isorunka Nordreisa
Isoristirääppä Sør-Varanger
Isoriiti Kvænangen
Isoriiti Nordreisa
Isopäri Vadsø
Isopysty Storfjord
Isopounu Porsanger
Isopata Storfjord
Isopakki Vadsø
Isopahta Storfjord
Isopahta Storfjord
Isopahta Storfjord
Isopahta Nordreisa
Isonvuononperä Storfjord
Isonvirranmatala Kvænangen
Isontörmänlaatas Kvænangen
Isonsokan pakka Porsanger
Isonsannanniitty Sør-Varanger
Isonsannanjärvi Sør-Varanger
Isonsannanjärvi Sør-Varanger
Isonpakinpäälystä Vadsø
Isonouantörmä Alta
Isonniitynsuvanto Kvænangen
Isonmukanniemi Sør-Varanger
Isonmukanjoki Porsanger
Isonluokanpahta Porsanger
Isonluokanjärvi Porsanger
Isonluokanjänkkä Porsanger
Isonlahenväylä Kvænangen
Isonlahenmukka Alta
Isonkivennokka Sør-Varanger
Isonkivenmukka Storfjord
Isoniitty Kvænangen
Isoniitty Nordreisa
Isoniitty Nordreisa
Isoniemi Alta
Isoniemi Kvænangen
Isoniemi Nordreisa
Isonaiantörmä Alta
Ison-Uulan Kotajärvi Sør-Varanger
Ison Porhaan alanko Alta
Ison Karhuniemen autsi Porsanger
Isomuotka Porsanger
Isomukka Sør-Varanger
Isomukka Sør-Varanger
Isomukka Sør-Varanger
Isomukka Storfjord
Isomukka Kvænangen
Isomukansölkä Porsanger
Isomellasuanto Nordreisa
Isomellanniva Nordreisa
Isomella Porsanger
Isomella Sør-Varanger
Isomella Storfjord
Isomella Storfjord
Isomella Tana
Isoluokka Storfjord
Isoluokka Nordreisa
Isoluokanpäälys Nordreisa
Isolompola Sør-Varanger
Isolato Kvænangen
Isolahtijänkkä Vardø
Isolahti Alta
Isolahti Alta
Isolahti Alta
Isolahti Vardø
Isolahti Sør-Varanger
Isolahti Kvænangen
Isolahti Kvænangen
Isolahti Nordreisa
Isolahti Nordreisa
Isolahti Kvænangen
Isolahentunturi Sør-Varanger
Isolahenpahta Sør-Varanger
Isolahenjärvi Sør-Varanger
Isolaassa Nesseby
Isolaassa Vardø
Isoköngäs Sør-Varanger
Isokuru Nordreisa
Isokuoppa Kvænangen
Isokuoppa Nordreisa
Isokumpula Tana
Isokrunni Nesseby
Isokoski Kvænangen
Isokoski Kvænangen
Isokoski Tana
Isokivijänkä Sør-Varanger
Isokivi Porsanger
Isokivi Porsanger
Isokivi Nordreisa
Isokivenjärvi Sør-Varanger
Isokenttä Kåfjord
Isokenttä Porsanger
Isokari Vadsø
Isokari Storfjord
Isokaalis Nordreisa
Isojärvi Alta
Isojärvi Porsanger
Isojärvi Sør-Varanger
Isojärvi Sør-Varanger
Isojärvi Sør-Varanger
Isojänkäntörmä Storfjord
Isojänkä Sør-Varanger
Isojänkä Sør-Varanger
Isojänkkä Kåfjord
Isojänkkä Porsanger
Isojänkkä Porsanger
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Porsanger
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Kvænangen
Isojänkkä Kvænangen
Isojänkkä Kvænangen
Isojänkkä Nesseby
Isojänkkä Storfjord
Isojänkkä Vadsø
Isojänkkä Vadsø
Isojänkkä Nordreisa
Isojänkkä Nordreisa
Isojänkkä Nordreisa
Isojuovu Storfjord
Isojuovu Storfjord
Isojuova Storfjord
Isojoki Alta
Isojoki Storfjord
Isojoki Lyngen
Isohumppi Vadsø
Isohieta Storfjord
Isohenka Vadsø
Isohaaki Vardø
Isoaukea Alta
Isoaita Alta
Isoaita Alta
Iso-Surukka Alta
Iso-Serpa Tana
Iso-Rovi Nordreisa
Iso-Reivi Sør-Varanger
Iso-Raippanen Alta
Iso-Raipas Alta
Iso-Potka Storfjord
Iso-Porhas Alta
Iso-Peski Sør-Varanger
Iso-outa Alta
Iso-outa Tana
Iso-olka Storfjord
Iso-oja Vardø
Iso-Louhikko Vadsø
Iso-Kista Alta
Iso-Kattera Porsanger
Iso-Hattu Storfjord
Iso-Anikka Nordreisa
Iso Ymmyräisvaara Storfjord
Iso Vuotujärvi Tana
Iso Vuori Kvænangen
Iso Vorkkilonjärvi Sør-Varanger
Iso Vattenelva Vadsø
Iso Vaalvanni Sør-Varanger
Iso Uojärvi Porsanger
Iso Tsiuras Sør-Varanger
Iso Sulkajänkkä Kvænangen
Iso Sorrujänkä Tana
Iso Sokanjänkkä Porsanger
Iso Sitsijärvi Sør-Varanger
Iso Silmäreikäautsi Porsanger
Iso Sautsisvaara Nordreisa
Iso Samettijärvi Sør-Varanger
Iso Saarijärvi Porsanger
Iso Saarijärvi Porsanger
Iso Saarijärvi Sør-Varanger
Iso Saarijärvi Sør-Varanger
Iso Saarijärvi Sør-Varanger
Iso Ruuppelvanni Sør-Varanger
Iso Ruuppelva Sør-Varanger
Iso Ruossa Kvænangen
Iso Ristirääppäjärvi Sør-Varanger
Iso Rautujärvi Sør-Varanger
Iso Rajaoivi Sør-Varanger
Iso Peurajärvi Sør-Varanger
Iso Paiskiniemi Porsanger
Iso Luottimuoranjärvi Tana
Iso Leppäsaari Storfjord
Iso Larspahta Storfjord
Iso Kouto-oivi Sør-Varanger
Iso Klupu Porsanger
Iso Kieresniemi Sør-Varanger
Iso Kiereskoppa Sør-Varanger
Iso Karhuniemi Porsanger
Iso Karhujoki Porsanger
Iso Kamnespukta Sør-Varanger
Iso Jäkäläjänkkä Sør-Varanger
Iso Hyysmuusjärvi Sør-Varanger
Iso Harrijärvi Sør-Varanger
Iso Ellijärvi Sør-Varanger
Iso Aslakanjärvi Porsanger
Iso Ahkioniemi Sør-Varanger
Irvit Nordreisa
Irviniemi Sør-Varanger
Irvi Nordreisa
Irvi Nordreisa
Irtonainenmaa Sør-Varanger
Inkilänpajukko Vardø
Inkilänniitty Vardø
Inkilänkorsijoki Vardø
Inka-Pillan riiti Storfjord
Ingebritinvankka Nordreisa
Ingebritinvaara Nordreisa
Ingebritinsuanto Nordreisa
Ingebritinsaari Nordreisa
Ingebritinniva Nordreisa
Ingebritinjänkät Nordreisa
Ingebritinjoki Nordreisa
Ingebrigtinjärvi Sør-Varanger
Inganluokka Porsanger
Inga Måsøy
Inarinjänkä Sør-Varanger
Ikurnintörmä Sør-Varanger
Iiverinniitty Kvænangen
Iiverinjänkkä Kvænangen
Iivarinvaara Storfjord
Iivarintyttärenvaara Storfjord
Iivarinsaari Porsanger
Iivarinniitty Vadsø
Iivarinniemi Sør-Varanger
Iivarinlampi Sør-Varanger
Iivarinkotajärvi Sør-Varanger
Iivari Storfjord
Iivari Storfjord
Iivar Maadvekvanni Sør-Varanger
Iivananjärvi Sør-Varanger
Iiskonvälikenttä Porsanger
Iiskonpäälikenttä Porsanger
Iiskonkuru Nordreisa
Iiskonkivi Storfjord
Iiskonalakenttä Porsanger
Iiskon Jussan jänkkä Nordreisa
Iisko Storfjord
Iisaksinpakki Vardø
Iisaksinhaaki Vardø
Iisakinsaari Porsanger
Iisakinsaarenkylki Porsanger
Iisakinkuru Porsanger
Iisakinkivi Storfjord
Iisakinkivi Storfjord
Iisakinkivi Storfjord
Iisakinkivi Storfjord
Iisakinkivenmettä Storfjord
Iisakinjärvi Sør-Varanger
Iimonpää Nordreisa
Iimonputous Nordreisa
Iimonoja Nordreisa
Iimonkurkkii Nordreisa
Iimonkuoppi Nordreisa
Iimonkeino Nordreisa
Iimonjoki Nordreisa
Iimo Nordreisa
Iikanpuoli Kvænangen
Iikanmaa Sør-Varanger
Höönjärvi Sør-Varanger
Höykketaali Sør-Varanger
Höyhenjärvi Sør-Varanger
Höiviikka Alta
Höipukti Sør-Varanger
Hässenkijänkkä Sør-Varanger
Hässenginvaara Sør-Varanger
Härkävaaranjärvet Storfjord
Härkävaara Storfjord
Härkävaara Lyngen
Härkätunturi Sør-Varanger
Härkäsilta Storfjord
Härkäsaari Sør-Varanger
Härkäpahta Porsanger
Härkäpahta Porsanger
Härkäpahta Sør-Varanger
Härkäpahđankoppa Porsanger
Härkäniemi Sør-Varanger
Härkäniemi Storfjord
Härkäkuru Porsanger
Härkäkari Sør-Varanger
Härkäjänkkä Vadsø
Härkäjoki Storfjord
Härkepahđanjänkkä Porsanger
Häntä Nordreisa
Hännisenranta Vadsø
Hännisenpaikka Vadsø
Hänninen Vadsø
Häkkikuru Porsanger
Häggemuui Nordreisa
Håkon Storfjord
Hyystumtansuvanto Kvænangen
Hyyssäkrunni Nesseby
Hyysmuusjärvet Sør-Varanger
Hyypiönkuru Vardø
Hyväsatama Sør-Varanger
Hyttysenjärvi Kvænangen
Hyttaniemi Sør-Varanger
Hyrynkenttä Tana
Hyppytörmä Tana
Hyljevuono Sør-Varanger
Hyljekoski Sør-Varanger
Hyljekoppa Alta
Hylje Sør-Varanger
Huutoniemi Sør-Varanger
Huutojärvet Sør-Varanger
Huutamajärvet Sør-Varanger
Huunholmvanni Sør-Varanger
Huulmukka Sør-Varanger
Hutälliniemi Nordreisa
Hurrikota Lyngen
Hurrikanoja Nordreisa
Hurikka Nordreisa
Hurikantie Nordreisa
Hurikanmettä Nordreisa
Huoneskuolppuna Sør-Varanger
Huonepaikka Kvænangen
Huoneniitty Kvænangen
Huonejärvi Sør-Varanger
Huntanjoki Vadsø
Humpinlampi Vadsø
Hukkavaara Alta
Hukkatöyry Storfjord
Hukkatieva Sør-Varanger
Hukkasuanto Porsanger
Hukkaskaiti Nesseby
Hukkaruto Porsanger
Hukkapahta Alta
Hukkaouta Nordreisa
Hukkanivat Sør-Varanger
Hukkaniemi Vardø
Hukkaniemi Sør-Varanger
Hukkakoppa Porsanger
Hukkajärvi Alta
Hukkajoki Alta
Hukkajoki Vadsø
Hukkajoki Vadsø
Hukkajoenniitty Vadsø
Hukkajoenkolpeno Alta
Hukkajoenjänkkä Vadsø
Hukansaari Alta
Hukanjärvi Sør-Varanger
Hukanjärvi Nordreisa
Hukanaapa Sør-Varanger
Hovimäki Sør-Varanger
Hovilampi Sør-Varanger
Hovikivi Sør-Varanger
Hovijärvi Sør-Varanger
Houvinkivi Nordreisa
Houvinkivenhenko Nordreisa
Houturutu Nordreisa
Housunsäärenjärvi Vadsø
Housunsäärenjoki Vadsø
Hotti Storfjord
Hotinuitto Storfjord
Hotinpahta Storfjord
Hotinkuru Storfjord
Hotin Erkki Storfjord
Hossinmella Tana
Hossinkuoppa Tana
Hossinjänkä Tana
Hossi Tana
Hosioranta Nordreisa
Horsnesinvaara Storfjord
Horosvaakinjärvet Sør-Varanger
Horosvaakinjoki Sør-Varanger
Horosvaaki Sør-Varanger
Hormavuopio Alta
Hormaniemi Alta
Hormaluokka Porsanger
Hormajoki Alta
Horma Tana
Horinkarkku Nordreisa
Hopraskuru Sør-Varanger
Honkaniemi Nordreisa
Honkanenä Sør-Varanger
Honkalompola Sør-Varanger
Honka Kvænangen
Homejärvi Sør-Varanger
Holvomjärvet Sør-Varanger
Holstintörmä Alta
Holspakki Alta
Holmvanni Vadsø
Holmpuui Nordreisa
Holmkroofjuurdi Sør-Varanger
Holmkrooanniemi Sør-Varanger
Holmfossi Sør-Varanger
Holme Alta
Holme Alta
Holmajänkkä Storfjord
Hollumintaali Vadsø
Holluminsaari Vadsø
Hollanlampi Sør-Varanger
Hollanjänkä Vardø
Hollaniemi Sør-Varanger
Holkavaara Nordreisa
Holkakorsa Nordreisa
Holkajoki Nordreisa
Hoikkaranta Porsanger
Hoikkaniemi Tana
Hirviäpahta Sør-Varanger
Hirviänmukanniemi Sør-Varanger
Hirviämukka Sør-Varanger
Hirviselkä Sør-Varanger
Hirviniemi Storfjord
Hirvasvankka Kvænangen
Hirvasjärvi Kvænangen
Hirvasjärvet Kvænangen
Hirvasjänkkä Kvænangen
Hirvasjoki Kvænangen
Hirttavaara Porsanger
Hirttaolka Porsanger
Hirsivaara Sør-Varanger
Hirsisullu Alta
Hirsipahta Kvænangen
Hirsioja Nordreisa
Hirsiniemi Sør-Varanger
Hirsiniemi Nordreisa
Hirsiniemennokka Sør-Varanger
Hirsimukka Kvænangen
Hirsimukka Kvænangen
Hirsilahti Kvænangen
Hirsilahti Kvænangen
Hirsikuru Porsanger
Hirsijänkkä Kvænangen
Hiltuspelto Kvænangen
Hiltusenvaara Sør-Varanger
Hiltusensuanto Vadsø
Hiltusenpelto Kvænangen
Hiltusenpaikka Sør-Varanger
Hiltusenniitty Vadsø
Hillatieva Nordreisa
Hillatie Vadsø
Hillarinnet Porsanger
Hillapahta Kvænangen
Hillapahanrunkka Kvænangen
Hillaoja Vadsø
Hillaniemi Sør-Varanger
Hillakuru Tana
Hillakenttä Nordreisa
Hillajärvi Vadsø
Hillajärvenjänkät Vadsø
Hillajänkkä Kvænangen
Hillajänkkä Vadsø
Hillajänkkä Nordreisa
Hiirijärvi Porsanger
Hiirijärvensuu Porsanger
Hiirijärvenluokka Porsanger
Hiirihaasiontörmä Storfjord
Hiirihaasionmukka Storfjord
Hiirihaasio Storfjord
Hihnavaara Sør-Varanger
Hietatörmä Storfjord
Hietatörmä Storfjord

Månedens stedsnavn

Joulujoki

Siden vi har desember måned og jul like om hjørnet, kunne det vel passe med en omtale av stedsnavn som er litt «julete».

I Tana kommune finnes flere samiske stedsnavn med forleddet Juovla-, f.eks.  Juovlajohka, Juovlavuotna (navn på bygdelag og fjord) og Juovlarovvi (bru over Juovlajohka). Det er også samiske Juovla-navn andre steder i Tana kommune og i Kautokeino kommune, men de skal ikke behandles her, ettersom de ikke har kjente, kvenske parallellnavn.

 

Siste endringer

20 september 2016

I nærmere fem måneder, fra slutten av april 2016, var det ikke mulig å lagre noe nytt i databasen pga. teknisk feil. Dette er nå heldigvis retta på, slik at redigering av nye navneartikler kan fortsette. Det er stedsnavn i Porsanger som står for tur nå.   

7 april 2016

Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår. Det er navn på bokstaven P som redigeres for tida. Dette navnematerialet er konvertert direkte fra SSR, noe som betyr at kategoriene "bøyningsform", "uttale, "tradisjon" mm. mangler. Men jeg fører opp evt. parallellnavn på samisk og norsk og fyller ut feltet "navnegruppe".

Jeg holder også på å redigere noen nye navneartikler fra Sør-Varanger, nærmere bestemt Bugøynes-området, og særlig navn på fiskeplasser. Materialet er henta fra ei bygdebok (2010) av Alf Salangi.

Jevnlig er det også nødvendig å legge inn koordinater som til nå har manglet. Dette gjelder i grunnen navn i alle kommunene.